Ruy băng Senhor do Bonfim

Vòng dải ruy băng qua cổ tay 3 lần, rồi cột làm 3 cái nơ và nghĩ đến 3 điều ước. Một khi ruy băng Senhor do Bonfim tự rơi khỏi cổ tay, nhiều người tin rằng 3 điều ước đó sẽ trở thành hiện thực! Chúc bạn may mắn!

Sản phẩm đã được thêm vào danh sách yêu thích của bạn