ĐỔI HÀNG
Đừng lo ngại, bạn có thể đổi hàng đã mua trong vòng 100 ngày kể từ ngày mua hàng.

HOÀN TIỀN
Bạn có thể trả sản phẩm đã mua trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua.

Làm sao để tôi gửi trả lại một món hàng?
Nhằm giúp quy trình gửi trả hàng được nhanh chóng và thuận lợi, chúng tôi đề nghị:

- Nỉnh vào "Tài khoản của tôi", đăng nhập để vào lịch sử đặt hàng của bạn, rồi nhấp vào "đổi hàng hoặc trả hàng" cho đơn hàng cần đổi trả.

- Chọn (các) sản phẩm cần đổi hoặc trả, rồi xác nhận (hoặc điều chỉnh) địa chỉ giao hàng của bạn rồi chấp nhận.

- In trang Yêu cầu Trả hàng và gắn kèm nó trong gói hàng của bạn. Nếu bạn không có máy in, viết số hiệu tham chiếu của yêu cầu đổi trả hàng được cung cấp trên mẫu giấy trả hàng lên một tờ giấy khác.

- Hàng gửi trả phải còn trong tình trạng mới nguyên, chưa dùng (ngoại trừ đồ mặc thử lên người) và còn trong bao bì ban đầu. Đồ bơi phải được gửi trả phải trong tình trạng sạch sẽ và còn miếng dán vệ sinh bảo vệ và nhãn giá nguyên trạng.

- Gửi lại (các) món hàng về địa chỉ được chỉ định trên mẫu giấy trả hàng. Bạn có thể gửi lại các món hàng qua thư hạng bảo đảm (khuyến khích) hoặc thư hạng tiêu chuẩn (không khuyến nghị vì không thể theo dõi hàng).Chi phí vận chuyển trả lại có phải là trách nhiệm của tôi không?


Có, phí hoàn trả là trách nhiệm của khách hàng.

Sản phẩm đã được thêm vào danh sách yêu thích của bạn