Kiểu đan võng

Chiếc võng còn nhiều chức năng hơn hình dung! Những chiếc võng độc đáo và truyền thống từ Nam Mỹ và giờ luôn có sẵn cho bạn nhờ Cửa hàng Bikini Brazil! Những chiếc võng đơn, võng đôi, võng ghế - tất cả với màu sắc đẹp tuyệt và có đường viền thắt nút đẹp mắt!

Sản phẩm đã được thêm vào danh sách yêu thích của bạn