Obchodné podmienky

Last Update: 23/06/2017

Uplatnenie

Predmetom tejto dohody je elektronický predaj výrobkov našej firmy.

Držitel licencie:

Brazilian Bikini Shop SARL, 1567 Route des Pugets, 06700 Saint-Laurent-du-Var, Côte d'Azur, FRANCE
R.C.S. ANTIBES 509778270 N  de GESTION 2009 B 21 - SIRET: 509778270 000 17
TVA INTRACOM: FR 36 509778270 – Tel. č.: +33 9 73 03 83 65

INFORMÁCIE PRE KLIENTOV

Produkty distribuované cez internet našou firmou sú v súlade s obchodným právom, článkom L 111-1 9 (www.BrazilianBikiniShop.com).

Máme zverejnené ceny pre každý product a v každom odkaze. Okrem celkovej ceny tovaru (súčet cien objednaných produktov) a celkovej ceny objednávky (súčet celkovej ceny tovaru a ceny za dopravu), všetky ostatné poplatky si môžete prezrieť v sekcii “Zákazníci” na našej stránke.

V súlade s článkom 5 nájdete túto dohodu v anglickom jazyku. Môžete si ju vytlačiť podľa inštrukcií na našej stránke. Pre dodatočné informácie nás kontaktujte na zákazníckej linke: 0033.9.67.17.01.14

OBCHODNÉ PODMIENKY

The conditions of supply for our Products and prices are subject to availability on our website. Our offers are valid as long as they are available on the website. All information is in accordance with the French Civil Code, article 1369-4.

Skúšobná lehota

V súlade s Obchodným Právom, článkom L121-20 a rezolúciou z 23. Augusta 2001 má zákazník právo na 7 dňovú testovaciu lehotu po obdržaní produktu. Vrámci tejto lehoty má zákazník právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí v plnej sume pri zaslaní tovaru na dole uvedenú adresu, avšak poštovné si hradí zákazník. V prípade výmeny bude nový produkt zaslaný do 7 dní od prijatia pôvodného.

Vaše pôvodné produkty posielajte na adresu:

Brazilian Bikini Shop SARL
75 Chemin des Collettes
06800 Cagnes sur Mer
France

 

Časti nákupu

 1. Prejdenie na www.BrazilianBikiniShop.com
 2. Riadenie sa inštrukciami na našej stránke
 3. Riadenie sa inštrukciami na vytvorenie uživatelského účtu
 4. Vyplnenie objednávky
 5. Skontrolovanie a opravenie chýb
 6. Potvrdenie objednávky a ceny
 7. Prijatie elektronického potvrdenia z BrazilianBikiniShop.com
 8. Prijatie potvrdenia objednávky, dodacích termínov a možných meškaní
 9. Strhnutie sumy za produkty a poštovné z účtu zákazníka
 10. Prijatie objednávky

 

V súlade s článkom 1316-1 Francúzskeho občianskeho práva je klient povinný striktne dodržiavať podmienky tejto dohody ohľadom otvárania účtov, vypĺňania formulárov, objednávania produktu, odosielania osobných dát, čísiel kreditných kariet a iných dôverných údajov.

CENY A FAKTÚRY

Všetky naše ceny zahŕňajú daň.

V súlade s článkami L121-18 a L121-19 Obchodného práva je každý zákazník povinný dostať faktúru.

 PODMIENKY PLATBY

Všetky platby musia byť vykonané cez PayPal, kartou Visa, MasterCard alebo iným spôsobom, ako napríklad bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.

Informácie o bankovom účte

Všetky informácie o účte klienta sú prenášané cez zabezpečený server PayPalu. Je prísne zakázané zverejňovať tieto informácie na BrazilianBikiniShop.com

V našom systéme sú zobrazené iba informácie o objednávke.

DODANIE

Zákazník môže sledovať stav jeho objednávky cez jeho osobný zabezpečený profil na BrazilianBikiniShop.com.

Pri objednávaní produktu je zákazník povinný zadať adresu dodania.

Ak zákazník nieje prítomný pri dodávke tovaru na uvedenej adrese, bude mu zanechaný odkaz. Zákazník je povinný vyzdvyhnúť si tovar do 10 dní od prijatia tohto odkazu. V prípade expresnej dodávky dostane zákazník odkaz takisto. Po prijatí tohto odkazu by mal zákazník kontaktovať prepravcu a dohodnúť sa na novom dátume dodania. Zákazník má právo na zaslanie produktu hocikde vo svete. Všetky informácie o dodávke zasielame pri objednávke emailom.

BrazilianBikiniShop.com doručuje celosvetovo. Časy dodávky sú vždy približné. Meškania dodávky nie sú príčinou pre odškodnenie, avšak ak produkt nieje doručený ani do 30 dní po predpokladanej dobe dodania, zákazník má právo zrušiť platnosť tejto sumy a právo na kompltné vrátenie peňazí. (okrem prípadu nepredvídateľných problémov, viď. dole)

BrazilianBikiniShop.com má právo zrušiť dodávku v prípade nepredvídateľných problémov ako ozbrojené konflikty, hromadné demonštrácie, záplavi, požiare, nehody, nemožnosť doručenia, …

Vo všetkých prípadoch je doručenie na čas závislé na dodržaní podmienok zákazníkom v súlade s touto dohodou. Produkty môži byť zaslané spoločnostami ako Deutsche Post alebo Chronopost pre expresné doručenie.

Pri dodávke produktu má zákazník právo na podanie sťažnosti alebo odmietnutie prijatia v prípade známok poškodenia na produkte. Všetky takéto sťažnosti by mali byť doručené prepravcovi do 3 dní od prijatia zásielky. Kópia tejto sťažnosti musí biť zaslaná BrazilianBikiniShop.com. V súlade s článkom L133-3 Francúzskeho obchodného práva nemôže byť BrazilianBikiniShop.com zodpovedný za žiadne takéto škody v prípade nedodržaní horeuvedených podmienok

Ak objednaný produkt nespĺňa požiadavky na kvalitu zákazníka, zákazník je povinný to oznámiť do 15 dní.

V prípade oneskorení, poškodení produktu alebo nekvalite produktu nás môže zákazník kontaktovať na linke pre zákazníkov. Ak bol produkt zakúpený online, nieje možné ho reklamovať priamo v našom kamennom obchode.  

Produkt bude doručený službou:

 • Deutsche Post - Odporúčame k dodaniu do celého sveta okrem Francúzska a Talianska.
 • La Poste - Služba Letter Max pre doručenie do Francúzska a jeho teritórií.
 • Chronopost - Služba International Express pre dodávku do Francúzska a celého sveta.
 • SDA - Služba Express pre dodávku do Talianska.

Zákazník obdrží elektronickú správu o odoslaní produktu obsahujúcu aj sledovacie číslo zásielky. Toto číslo môže byť použité na nasledujúcich web stránkach: : www.laposte.fr/csuivi, www.deutschepost.de, www.sda.it a www.chronopost.fr. V prípade že nastanú problémy, prosím kontaktujte listom BrazilianBikiniShop.com a nezabudnite uviesť aj sledovacie číslo.

Prijatie potvrdenia dodávky trvá od 2 do 5 dní.

Po prijatí tohoto potvrdenia má zákazník 10 dní na vyzdvihnutie jeho objednávky na pošte špecifikovanej na potvrdení. V prípade prekročenia tejto lehoty bude produkt odoslaný späť do BrazilianBikiniShop.com. Centrum pre zákazníkov v tomto prípade kontaktuje klienta a ponúkne iné možnosti doručenia, prípadne zrušenie objednávky.

 Avšak ak do piatich dní od odoslania produktu nemá zákazník žiadne informácie o jeho doručení, mal by ísť na najbližšiu poštu. Ak nieje schopná poskytnúť informácie o dodávacom systéme  (www.coliposte.net www.chronopost.fr), zákazník by mal kontaktovať centrum pre zákazníkov BrazilianBikiniShop.com aby prešetrili dôvod nedoručenia produktu. Čas odpovede je od jedného do troch týždňov od začatia vyšetrovania firmou BrazilianBikiniShop.com.

 -Ak sa zásielka nájde, bude znovuzaslaná klientovi

- Ak sa zásielka stratila, finálne rozhodnutie bude ustanovené do 3 týždňov

SŤAŽNOSTI A VRÁTENIE TOVARU

V súlade s článkom 5 a zohľadnením skúšobnej lehoty má zákazník právo vrátiť produkt do 15 dní od jeho obdržania. Produkt musí byť nový, nepoškodený, v kompletnom stave, neoznačený a nepraný.

Po uplynutí 15 dní nebudú sťažnosti príjmané.

Vrátené plavky posielajte na:

Brazilian Bikini Shop SARL – RETURN
1567 Route des Pugets,
Batiment à l'étage de la boulangerie Multari
06700 Saint-Laurent-du-Var,
Côte d'Azur
France

Pre podanie sťažnosti a získanie ďalších informácií nás kontaktujte na:

Brazilian Bikini Shop SARL - COMPLAINTS
1567 Route des Pugets,
Batiment à l'étage de la boulangerie Multari
06700 Saint-Laurent-du-Var,
Côte d'Azur
France

Alebo emailom:

[email protected]. V každom prípade prosím uveďte číslo objednávky a dátum objednania.

Všetky náklady a riziká spojené s vrátením objednaných produktov sú zodpovednosťou zákazníka. Ak je produkt vrátený z dôvodu chyby spôsobenej obchodom BrazilianBikiniShop.com, firma hradí všetky náklady na dopravu. V takýchto prípadoch nás prosím o tom informujte na formulári pre vrátenie tovaru.

V prípade platenia po doručení produktu ajkeď už raz bol vyplatený nás prosím informujte. V takomto prípade budú peniaze po skontrolovaní sťažnosti vrátené na Váš účet do 30 dní

Produkt, ktorý bude vrátený poškodený, špinavý alebo nekompletný nebude nahradený našou firmou.

V prípade dodania poškodených výrobkov nás o tom prosím informujte na návratovom formulári. Po prijatí produktu bude toto skontrolované a potvrdené poprípade zamietnuté. Produkty objednané online nieje možné vrátiť v našich kamenných obchodoch. Ak je vrátenie produktu zapríčinené firmou BrazilianBikiniShop.com, všetky náklady spojené s dopravou budú pripísané na klientov účet

Produkt, ktorý bude vrátený poškodený, špinavý alebo nekompletný nebude nahradený našou firmou.

BEZPEČNOSŤ ELEKTRONICKÝCH SÚBOROV A INFORMÁCIÍ

BrazilianBikiniShop.com má elektronickú databázu obsahujúcu všetkých našich klientov. Pri objednávke od nového klienta príde k uloženiu týchto dát do horeuvedenej databázy. Toto nám môže pomôcť pri poskytovaní ďalších služieb zákazníkovy, ako napríklad ponuka zliav alebo podpora pri zakúpených produktoch. Táto databáza je navrhnutá v súlade s Deklaráciou o bezpečnosti dát z 6. Januára 1978 a jej neskorším znením z 6. Augusta 2004.

Ak zákazník nesúhlasí s uchovaním jeho osobných informácií, má právo o to požiadať v súlade s príslušnými zákonmi kontaktovaním firmy BrazilianBikiniShop.com na adrese:

Brazilian Bikini Shop SARL
75 Chemin des Collettes
06800 Cagnes sur Mer
France

Zákazník si môže vybrať či chce, alebo nie príjmať informácie o uskutočnených transakciách na jeho emailovú adresu. Môže tak učiniť pri registrácii alebo úprave jeho konta.

Ak si zákazník neželá príjmať takéto informácie, môže nás kontaktovať na: [email protected]

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní