Tingimused

AVALDUS
Käesoleva kokkuleppe objekt on meie ettevõtte toodete müük elektrooniliselt.  

Litsentsi omanik:

Brazilian Bikini Shop SARL, 71567 Route des Pugets, 06700 Saint-Laurent-du-Var, Côte d'Azur, PRANTSUSMAA
R.C.S. ANTIBES 509778270 N  de GESTION 2009 B 21 - SIRET: 509778270 000 17
TVA INTRACOM: FR 36 509778270 - Telefon: +33 9 73 03 83 65


INFORMATSIOON KLIENTIDELE

Meie toote peamine omadus on, et selle turustamine toimub Interneti vahendusel ja kooskõlas äriseadustiku artikliga L 111-1 (www.BrazilianBikiniShop.com).

Hind on esitatud iga toote kohta ja see sisaldub igas lingis. Tellimuse kogumaksumus (s.t toote hind tellimusel) erineb kogumaksumusest (tellimuse kogumaksumus ja kohale toimetamise maksumus). Kõigi muude kuludega saab tutvuda meie Interneti-leheküljel jaotuse all "Kliendid".  

Vastavalt artiklile 5 on kokkulepe inglise keeles. Kokkulepet on võimalik vastavalt meie kodulehe juhendile välja trükkida. 
Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust klienditeeninduse keskusega: telefon: 0033.9.67.17.01.14

TINGIMUSED

See, kui palju tooteid parajasti saadaval on ja mis need maksavad, määrab meie koduleht. Meie pakkumised on aktiivsed seni kui Te näete neid meie kodulehel väljas. Kogu informatsioon on kooskõlas Prantsusmaa tsiviilkoodeksi aktikliga 1369-4.

Otsuse kaalumine

Vastavalt äriseadustiku artiklile L121-20 ja otsusele, mis pärineb 23. augustist 2001.a, on kliendil seitse päeva arvates toote kättesaamisest õigus seda proovida. Nimetatud perioodi jooksul on kliendil õigus vahetada toode välja või küsida raha tagasi, pöördudes selleks allpool toodud aadressile, ning mingeid sanktsioone sellisele käitumisele ei järgne. Saatmiskulud tasub klient. Kui klient soovib toote teise toote vastu vahetada, saadetakse talle uus toode seitsme päeva jooksul pärast esmalt ostetud toote tagastamist.  
Esmalt ostetud toode tuleb tagastada aadressile:

Brazilian Bikini Shop SARL
75 Chemin des Collettes
06800 Cagnes sur Mer
Prantsusmaa

Etapid:
1 – Minge aadressile: www.BrazilianBikiniShop.com
2 – Järgige ilmuvaid juhiseid
3 – Järgige kasutaja konto avamise juhiseid
4 – Täitke tellimuse vorm
5 – Kontrollige, et vormil ei esineks vigu ja tehke vajadusel korrektuurid
6 – Kinnitage tellimus ja hind
7 – Saate BrazilianBikiniShop.com’ilt elektroonilise tellimuskinnituse
8 – Saate tellimusekinnituse ja kinnitused saadetise kuupäeva ja võimalike hilinemiste kohta
9 – Kogumaksumus on tellitud toodete ja transpordi maksumus, mis kliendi kontolt maha võetakse 
10 – Tellimuse kinnitus

 
Vastavalt Prantsuse tsiviilkoodeksi artiklile 1316-1 peaks klient väga rangelt järgima käesolevast kokkuleppest tulenevaid nõudeid konto loomise, vormide täitmise, toote tellimise, isikliku info edastamise, krediitkaardi numbrite ja muu konfidentsiaalse info kohta. 

HINNAD JA ARVED
Meie hinnad sisaldavad kõiki toodetele kohaldatavaid ja õigustatud makse.
Vastavalt äriseadustiku artiklitele L121-18 ja L121-19 peab iga klient arve saama.

TASUMISE TINGIMUSED
Kõik tasumised peaksid toimuma läbi PayPali või Visa, MasterCardi või muu maksevahendi abil nagu tśekid, pangaülekanded ja postitellimus.  
Pangakonto detailid
Kõik kliendi pangakonto detailid peaksid liikuma läbi Paypali turvakaugarvuti.  BrazilianBikiniShop.com Interneti-leheküljel on sellise info näitamine rangelt keelatud.
Andmete automatiseeritud töötlemise käigus peaks olema kuvatud vaid tellimust puudutavad andmed.

KOHALE TOIMETAMINE
Kliendid saavad jälgida tellimuse staatust oma isikliku profiili kaudu Interneti-leheküljel BrazilianBikiniShop.com.
Kliendid peaksid edastama toote tellimisel aadressi, kuhu kaup kohale toimetada.  
Kui klient nimetatud aadressil ei asu, jäetakse talle postkasti teade kohale toimetamise kohta. Sellisel juhul peab klient pöörduma 10 päeva jooksul postkontorisse, et sealt saadetis kätte saada. Klient saab kätte toimetamise teate ka siis, kui ta on teinud kiirtellimuse. Sellise teate kätte saamisel peaks klient teavitama kandjat sobivast kohale toimetamise ajast. Kliendil on õigus tellida toode ükskõik millisesse paika maailmas. 
Kogu kohale toimetamist puudutav info saadetakse e-posti teel.
BrazilianBikiniShop.com toimetab tooteid kätte üle kogu maailma. Kohale toimetamise aeg on alati umbkaudne. Raha tagasi küsimiseks on vaja, et oleksid täidetud teatud tingimused. Kui toode ei ole 30 päeva jooksul pärast eeldatavat kohale jõudmist ikka veel saabunud (v.a force majeure korral), on õigus käesoleva kokkulepe tühistada ja makstud summa makstakse kliendile tagasi. 
BrazilianBikiniShop.com võib lõpetada tellimuse kohale toimetamise, kui ilmnevad sellised force majeure'i liigid nad relvastatud konflikt, massirahutused, tulekahjud, steigid, õnnetused, kohale toimetamise võimatus... 
Kõigil juhtudel sõltub toote kohale toimetamise aeg käesolevast kokkuleppest tulenevate kliendikohustuste täitmisest. Toote kohale toimetamine toimub alati selliste kohale toimetajate vahendusel nagu  Deutsche Post või kiiretellimuste korral Chronoposti abiga.
Klient peaks toote kättesaamisel üle vaatama ja esitama kaebuse, kui toote pakend on lahti tehtud või kui tootel esinevad nähtavad vead. Kõik kaebused tuleb vedajale esitada registreeritud posti teel kolme tööpäeva jooksul arvates toote kätte saamisest. Üks kaebuse koopia tuleks saata ka  BrazilianBikiniShop.com'ile. Vastavalt Prantsuse tsiviilkoodeksi artiklile L133-3 muutuvad pretensioonid vedaja suhtes tühiseks, kui klient ei esita oma kaebust selleks ettenähtud aja jooksul ja sellisel juhul ei kanna BrazilianBikiniShop.com enam vastutust. 
Kui kätte saadud toode ei vasta spetsifikatsioonidele, peaks klient esitama oma kaebuse viieteist päeva jooksul arvates toote kätte saamisest. 
Kui toode jõuab kohale hiljem kui ette nähtud või on saanud kahjustada või muude vigadega, võib klient võtta ühendust meie abiteenistusega. Kui toode osteti elektrooniliste kanalite vahendusel, ei saa keabusi puuduliku toote osas esitada meie poodides. 
 
Toode toimetatakse kohale järgmiste vedajate abiga:
- Deutsche Post - Soovitatav vedaja igas maailmajaos v.a Prantsusmaa ja Itaalia.
- La Poste - Letter Max kohale toimetamiseks Prantsusmaal ja selle kõigis osades.
- Fedex - International Express kätte toimetamiseks Prantsusmaal ja kõikjal üle maailma.
- SDA - ekspress Itaalias.

Klient saab toote kohale toimetamise kohta elektroonilise teate, milles sisaldub ka toote jälgimise number. Jälgimise numbrit saab kasutada järgmistel Interneti-lehekülgedel:  www.laposte.fr/csuivi, www.deutschepost.de, www.sda.it ja www.fedex.com. Kaebuste korral peaks klient teavitama BrazilianBikiniShop.com’i jälgimise numbrist registreeritud kirjas.
Kliendipoolse kohale toimetamise teate vastu võtmine võtab aega 2 kuni 5 tööpäeva.
Pärast kohale toimetamise teadet on kliendil aega kümme päeva, et kohale toimetamise teates märgitud tellimus postkontorist välja nõuda. Kui klient nimetatud aja jooksul tootele järele ei lähe, saadetakse see BrazilianBikiniShop.com’ile tagasi. Kliendiga võtab ühendust abiteenistus, et leida ühiselt muu toote kohale toimetamise viis ja kliendil on õigus ka tootest loobuda.
Igal juhul tuleks kliendil pöörduda lähimasse tellimuses märgitud postiasutusse, kui ta  5 päeva jooksul arvates toote välja saatmisest toote kohale toimetamise kohta infot saanud ei ole. Kui postiasutuses jälgimise süsteemi (www.coliposte.net www.chronopost.fr) kohta infot ei ole, peaks klient võtma ühendust  BrazilianBikiniShop.com’i abiteenistusega, et kohale toimetamise tõrke osas selgust saada. Vastuse saamine BrazilianBikiniShop.com’ilt võib võtta aega üks kuni kolm nädalat, kuni uurimine läbi jõutakse viia.
- Kui pakk leitakse, saadetakse see kliendile uuesti
- Kui pakk on kaduma läinud, tehakse lõplik otsus olukorra lahendamise osas hiljemalt kolme nädala pärast

KAEBUSED JA TOOTE TAGASTAMINE
Vastavalt artikli 5 nõuetele ja võttes arvesse kaalumiseks kuluvat aega, tuleb tagastamine lõpetada viieteist päeva jooksul, arvates toote kätte saamise päevast. Toode peab olema uus, täielik, koos sildiga ja klient ei tohi olla seda pesnud. 
Hiljem kui viieteist päeva jooksul tehtud tagastamisi arvesse ei võeta. 
Tagastamised tuleks saata aadressile:

Brazilian Bikini Shop SARL – TAGASTAMINE
1567 Route des Pugets,
Batiment à l'étage de la boulangerie Multari
06700 Saint-Laurent-du-Var,
Côte d'Azur
Prantsusmaa


Kaebuste osas ja lisainformatsiooni saamiseks võtke meiega ühendust aadressil:

Brazilian Bikini Shop SARL - COMPLAINTS
1567 Route des Pugets,
Batiment à l'étage de la boulangerie Multari
06700 Saint-Laurent-du-Var,
Côte d'Azur
Prantsusmaa


või e-posti vahendusel aadressil:
[email protected]. Mõlemil juhul lisage tellimuse number ja tellimuse tegemise kuupäev.
Klient vastutab kõigi toote tagastamisega seotud kulude ja riskide eest. Kui toode tagastatakse seetõttu, et  BrazilianBikiniShop.com on teinud mõne vea, tagastab BrazilianBikiniShop.com teile ka kohale toimetamise kulud. Klient peaks seda tagastamise vormis kindlasti kajastama. 
Kui meie teenindusosakond on toote kätte saanud, üle kontrollinud ja kinnitanud, kantakse tagastamisele kuuluv summa kliendi pangakontole tagasi ja see toimub kolmekümne päeva jooksul arvates toote tagasi saamise kuupäevast. 
 
Kui tagastatud toode on kahjustada saanud, määrdunud või mittetäielik, ettevõte kliendile raha ei tagasta. 
Defektide esinemisel nimetage palun tagastamise vormil oma soov. Pärast toote tagasi saamist kontrollib meie ettevõtte klienditeenindus selle üle ja kinnitab vea esinemise. Neid tooteid, mis on tellitud online’is, ei saa meie poodidesse tagastada. Kui toode tagastatakse seetõttu, et  BrazilianBikiniShop.com tegi mõne vea, lisatakse kõik kliendi poolt kantud kohale toimetamise kulutused summale, mis kliendile tagasi maksmisele kuulub.
Kahjustada saanud, määrdunud või mittetäieliku toote tagastamisel ettevõte raha tagasi ei maksa.


ELEKTROONILISED FAILID JA INFORMATSIOONI TURVALISUS
BrazilianBikiniShop.com kasutab elektroonilist faili, mis identifitseerib kõik meie kliendid. Uue kliendi andmed salvestatakse automaatselt faili. Selline andmetöötlus võimaldab meil täita oma klientide tellimused, nii saame neile allahindlust ja abi pakkuda. Meie andmebaas on loodud kooskõlas deklaratsiooniga, mis hõlmab informatsiooni turvalisust 6. jaanuarist 1974.a ja selles sisalduvad 6. augustil 2004.a tehtud muudatused. 
Kui klient nõustub avaldama teda puudutavat informatsiooni, siis kehtib tema suhtes ka kehtivast õigusest tulenev kaitse. Selleks, et vastav taotlus esitada, peab kliend pöörduma vastava kirjaga BrazilianBikiniShop.com’i poole aadressil:  

Brazilian Bikini Shop SARL
75 Chemin des Collettes
06800 Cagnes sur Mer
Prantsusmaa

Sõltuvalt sellest, millised valikud Interneti teel konto loomise ja reklaamimise käigus tehtud on, saab klient valida, kas ta soovib saada oma e-posti aadressile infot tehingute kohta või ei soovi ta seda. 
Kui klient sellist informatsiooni saada ei soovi, on tal võimalus pöörduda selles küsimuses aadressil:  [email protected]

Toode lisati soovinimekirja