Общи условия

ПРИЛОЖЕНИЕ
Предметът на настоящето споразумение е електронна продажба продуктите на нашата компания.

Притежател на лиценза е:

Brazilian Bikini Shop SARL, 1567 Route des Pugets, 06700 Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, FRANCE
R.C.S. ANTIBES 509778270 N de GESTION 2009 B 21 - SIRET: 509778270 000 17
TVA INTRACOM: FR 36 509778270 - Telephone: 
09 73 03 83 65

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ

Основните характеристики на нашия продукт, който разпространяваме по интернет, са в съответствие с разпоредбите на Търговския закон,член L111-1 (https://www.brazilianbikinishop.com/bg/ ).

Цените са посочени за всеки продукт и се намират във всеки линк. Освен общата стойност на поръчката, (това е сумата от продукта в поръчката) и общата стойност (общата стойност на поръчката и стойността на доставката). Всички други разходи могат да бъдат разгледани в раздел -Клиенти- на нашия уебсайт.

Съгласно изискванията на член 5 ще намерите това споразумение на английски език. Може да бъде принтирано по инструкциите в нашия уебсайт .
За допълнителна информация се свържете с нашия Център за обслужване на клиенти: Телефон: 0033.9.67.17.01.14

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Условията за доставка на нашите продукти и цените са в зависимост от наличността на нашия уебсайт. Нашите оферти са валидни, докато са налични на нашия уебсайт. Цялата информация е в съответствие с Френския граждански кодекс, член 1369-4.

Делиберация

Според Търговския закон, член L 121-20 и резолюция от 23 август 2001, след получаване на продукта клиентът разполага със седем дни да го тества. През това време клиентът може да върне продукта или да го замени с друг без наказателни мерки на посочения по-долу адрес: Но всички разходи по доставката ще бъдат заплатени от клиента. В случай на смяна за нов, продуктът ще бъде доставен на клиента до 7 дни след връщането на оригинала.
Вашият оригинал може да бъде изпратен на:

Brazilian Bikini Shop SARL
75 Chemin des Collettes
06800 Cagnes sur Mer
France

Етапи на дистрибуция
1- Отидете на https://www.brazilianbikinishop.com/bg/
2 - Следвайте уебсайт инструкциите
3 - Следвайте инструкциите за отваряне на потребителски акаунт
4 - Попълнете формуляра за поръчка
5 - Проверете за грешки и поправете, ако е нужно
6 - Потвърдете поръчката и цената
7 - Получаване на потвърждение за електронната поръчка от BrazilianBikiniShop.com
8 Получаване на потвърждение за поръчка, дата на доставка и възможни закъснения
9 - Общата сума е изтеглената от клиентската сметка сума за поръчаните продукти и транспортните такси.
10 - Получаване на поръчката


Според Френския граждански кодекс член 1316-1, клиентът е длъжен да спазва стриктно изискванията на настоящото споразумение за откриване на сметка, попълване на формуляри, поръчка на продукт, прехвърляне на лична информация, номера на кредитни карти и друга поверителна информация.

ЦЕНИ И ФАКТУРИ
Нашите цени включват всички такси.
Според Търговския закон, член L121-18 и L121-19 всеки клиент трябва да получи фактура.

УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
Всички плащания трябва да бъдат извършвани с PayPal илиVisa, MasterCard или други плащания като чекове, банкови преводи и пощенски поръчки.
Детайли по банкови сметки
Всички детайли по банковите сметки на клиентите трябва да се трансферират през секюр хоуста на PayPal. Строго забранено е тази информация да се показва на BrazilianBikiniShop.com.
Само информация за поръчки трябва се показва при автоматизираната обработка на данни.

ДОСТАВКА
Клиентите могат да проследят статуса на своята поръчка от техния личен профил на BrazilianBikiniShop.com.
При поръчка на продукт клиентите трябва да посочат адрес за доставка.


Ако клиентът не присъства на адреса за доставка, ще получи известие за доставка в пощенската си кутия. До 10 дни от получаването на известието клиентът трябва да вземе своята пратка от пощенския офис.В случай на експресна доставка клиентът също ще получи известие за доставка. След получаване на такова известие той трябва да се свърже с превозвача и да уточни датата на доставка. Клиентът има право да направи поръчка, изпратена до всяка точка на света.
Цялата информация относно доставката ще бъде изпратена по имейл.


BrazilianBikinishop.com доставя по целия свят. Времето за доставка е винаги приблизително. В случай на просрочено време за доставка това няма да представлява основание за възстановяване на сумата. Но ако до 30 дни след предварителната доставка продуктът все още не е доставен (освен в случаи на форсмажорни обстоятелства ), всяка част от това споразумение може да бъде анулирана и на клиента ще бъдат възстановени всички пари, които е платил за продукта без никакви други плащания.
BrazilianBikiniShop.com има право да прекрати доставката, когато обстоятелствата са класифицирани като форсмажорни, например: Въоръжени конфликти, масови безредици, пожари, наводнения, стачки, аварии, невъзможност за доставка...
При всички случаи, доставката на нашия продукт навреме зависи от изпълнението отговорностите на клиента в съответствие с това споразумение. По всяко време доставката на продукта може да бъде изпратена по логистични компании като Deutsche Post или Chronopost за експресни доставки.

При получаване на продукта клиентът трябва да провери доставката и и да предяви иск или да откаже продукта, ако пакетът е отворен или ако продуктът има ясни признаци за повреда.Всички искове трябва да бъдат изпратени до превозвача с препоръчано писмо в срок от 3 работни дни след доставката на продукта. Копие от иска трябва да бъде изпратено до BrazilianBikiniShop.com. Според френския търговски закон, член L 133-3, пренебрегването на тези отговорности по време на определените периоди анулира всякакви действия по отношение на превозвача и при такива обстоятелства BrazilianBikiniShop.com не може да бъде представен като гаранция.
Ако доставеният продукт не съответства на качествените спецификации, клиентът трябва да изпрати своя иск до 15 дни след доставката.
В случай на закъснение или повреда на продукта при доставянето му, клиентът може да се свърже с нашия център за обслужване.Ако продуктът е закупен електронно, не могат да се правят рекламации в нашите магазини.

Продуктът ще бъде доставен с:
- Deutsche Post - Препоръчва се за доставка до всяка част на света с изключение на Франция и Италия.
- La Poste - Letter Max за доставка във Франция и нейните територии.
- Chronopost - International Express за доставка във Франция и по целия свят.
- SDA - Express за Италия.

Клиентът ще получи електронно съобщение за изпращането на продукта и номер за проследяване на продукта. Номерът за проследяване може да бъде използван във следните сайтове: www.laposte.fr/csuivi , www.deutschepost.de , www.sda.it и www.chronopost.fr. В случай на оплаквания клиентът трябва да информира BrazilianBikiniShop.com за номера на проследяване на продукта с препоръчано писмо.
Получаване на известие за доставка от клиент отнема от 2 до 5 работни дни.
След получаване на известие за доставка клиентът разполага с 10 дни да получи своята поръчка в пощенския офис, посочен в известието за доставка. В случай, че този срок бъде просрочен, продуктът ще бъде изпратен обратно на BrazilianBikiniShop.com. Центърът за обслужване ще се свърже с клиента за обсъждане на други начини за доставяне на продукта или клиентът има право да откаже доставката.
При всички случаи ако до 5 дни, след като продуктът е бил изпратен и клиентът не е разполагал с информация за доставката на продукта, той трябва да отиде до най-близкия пощенски офис. Ако няма информация в пощенския офис за доставката , клиентът трябва да се свърже със центъра за обслужване на BrazilianBikiniShop.com, за да разследва причините за неизпълнение надоставката. Времето за отговор може да варира от една до три седмици, след като разследването бъде стартирано в BrazilianBikiniShop.com.
- Ако пакетът е открит, ще бъде изпратен отново на клиента
- Ако пакетът е загубен, окончтелното решение ще бъде взето след три седмици

ОПЛАКВАНИЯ И ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ
Съгласно изискванията на член 5 и като се има предвид времето за делиберация, всяко връщане на продукти трябва да бъде извършено до петнадесет дни след получаване на продукта. Продуктът трябва да бъде нов, пълен, не маркиран и не пран.
След петнадесет дни рекламации няма да бъдат приемани.
Рекламации трябва да се изпращат на :

Brazilian Bikini Shop SARL - RETURN
1567 Route des Pugets,
06700 Saint-Laurent-du-Var,
Cote d'Azur
France

За оплаквания и получаване на всякаква друга информация, свържете се с нас на:

Brazilian Bikini Shop SARL - COMPLAINTS
1567 Route des Pugets,
06700 Saint-Laurent-du-Var,
Cote d'Azur
France

Или по имейл:
info@brazilianbikinishop.com. В двата случая, моля добавете номера на поръчката и датата на поръчка.
Всички разходи и рискове, засягащи връщането на продукта са отговорност на клиента. Ако продуктът е върнат поради грешка на BrazilianBikiniShop.com, всички транспортни разходи ще бъдат възстановени от BrazilianBikiniShop.com. В такива случаи клиентът трябва да отбележи това във формуляра за връщане.
В случай на възстановяване на сумата, след като продуктът е получен, проверен и потвърден от нашия център, възстановената сума ще бъде преведена в банковата сметка на клиента, която е била използвана, до тридесет дни след връщане на продукта.

Продукт, който е върнат повреден, мръсен или непълен, няма да бъде изплатен от компанията.
В случай на каквито и да е дефекти, моля отбележете вашия иск във формуляра за връщане. След като продуктът е бил върнат, това ще бъде проверено и потвърдено от нашите центрове за обслужване. Продуктите, които са поръчани онлайн, не могат да бъдат върнати в нашите магазини. Ако продуктът бъде върнат поради грешка, направена от BrazilianBikiniShop.com, всички разходи по доставката, направени от клиента, ще бъдат добавени към върнатата сума.
Продукт, който е върнат повреден, мръсен или непълен, няма да бъде изплатен от компанията.

ЕЛЕКТРОННИ ФАЙЛОВЕ И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ
BrazilianBikiniShop.com има електронен файл, който идентифицира всички наши клиенти. Ако има нов клиент, неговите данни ще бъдат записани на този файл. Това може да ни помогне да използваме тази информация за осъществяване изискванията на нашите клиенти, за предлагането на отстъпки и съпорт. Тази база данни е проектирана в съответствие с декларацията за сигурността на информацията от 6 януари 1978 с промените от 6 август 2004.
Ако клиентът се съгласи неговата лична информация да бъде разкрита, има право според съответния закон.За това клиентът трябва да попита BrazilianBikiniShop.com на:

Brazilian Bikini Shop SARL
75 Chemin des Collettes
06800 Cagnes sur Mer
France

В зависимост от избора, направен при създаването или консултирането по интернет за сметка, клиентът може да избере дали да получава или не информация за транзакциите на своя имейл адрес.
Ако клиентът не желае да получава такава информация,може да се свърже с:
info@brazilianbikinishop.com

Продуктът е добавен към списъка с желания