Ogólne warunki sprzedażyOstatnia aktualizacja 16.02.2018

Adres lokalny jest również dostępny w Niemczech, Indiach, Brazylii i innych krajach. Skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać więcej informacji

1. INFORMACJE O NAS


Ta strona jest obsługiwana przez Brazilian Bikini Shop S.a.r.l. (my) i zakupione na niej towary będą przez nas dostarczane. Jesteśmy zarejestrowani w Antibes we Francji pod numerem firmowym RCS 509778270 z siedzibą pod adresem 1567 Route des Pugets, 06700 Saint Laurent du Var, Côte D'Azur, Francja. Nasz główny adres handlowy to Brazilian Bikini Shop S.a.r.l, 1567 Route des Pugets, 06700 Saint Laurent du Var, Côte D'Azur, Francja. Nasz numer VAT to FR 36 509778270.

Obsługa klienta:
Możesz skontaktować się z nami przez e-mail na adres: [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48 12 881 1270- – od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 - 12:30 oraz 15:00-17:00

2. TWOJE DANE OSOBOWE


Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie z naszą Polityką Prywatności (przeczytaj naszą "Politykę prywatności"), która jest częścią niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

3. ZAWARCIE UMOWY


Jeśli złożysz zamówienie na towary za pośrednictwem niniejszej strony, klikając przycisk "Złóż zamówienie", Twoje zamówienie jest dla nas ofertą zakupu towarów na naszej stronie internetowej.
Potwierdzamy otrzymanie Twojego zamówienia, wysyłając Ci automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail akceptującą Twoje zamówienie. Za pomocą tego e-maila umowa zostanie zawarta.
Umowa dotyczy wyłącznie konkretnych towarów, o których mowa w naszej wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Powinieneś przeczytać i sprawdzić szczegóły w tym e-mailu, aby upewnić się, że są poprawne.
Jeśli szczegóły w e-mailu potwierdzającym twoje zamówienie są nieprawidłowe lub jeśli nie jesteś zadowolony ze szczegółów w e-mailu, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].
Językiem umownym jest język angielski.
Przechowujemy treść umowy i prześlemy Ci szczegóły zamówienia, a także nasze ogólne warunki za pośrednictwem poczty e-mail. Ogólne warunki można znaleźć na stronie "Ogólne warunki sprzedaży" przez cały czas.
Szczegółowe informacje o ostatnich zamówieniach znajdziesz po zalogowaniu na stronę.

4. CENA I KOSZTY DOSTAWY


Dołożymy wszelkich starań, aby ceny podane na naszej stronie były prawidłowe.
Informacje wyświetlane na tej stronie dotyczące cen mogą ulec zmianie bez powiadomienia, ale te, które są na stronie w momencie składania zamówienia będą cenami mającymi zastosowanie do danego zamówienia.
Jeżeli prawidłowa cena towarów jest niższa od podanej przez nas ceny, naliczymy niższą kwotę przy wysyłce. Jeśli prawidłowa cena towarów jest wyższa niż cena podana na naszej stronie, możemy, jeśli to możliwe, odrzucić zamówienie według naszego uznania, w takim przypadku powiadomimy Cię o takim odrzuceniu i właściwej cenie za towar.
O ile nie podano inaczej, wszystkie ceny zawierają podatek VAT (jeśli dotyczy), ale nie obejmują kosztów dostawy.
Koszty dostawy można znaleźć www.brazilianbikinishop.com/pl/viewpage/dostawa-13.html. Zostaną one podliczone osobno przed złożeniem zamówienia i zostaną potwierdzone przez e-mail.

Wysyłka do krajów spoza Unii Europejskiej może podlegać podatkom, cłom i opłatom pobieranym przez kraj docelowy ("Opłaty importowe"). Odbiorca przesyłki jest importerem w kraju docelowym i jest odpowiedzialny za wszystkie opłaty importowe.

5. DOSTĘPNOŚĆ I DOSTAWA


Informacje wyświetlane na tej stronie w związku z dostępnością towarów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Nie możemy zagwarantować stałej lub ciągłej dostępności wszystkich produktów na tej stronie. Wszystkie zamówienia zależą od dostępności.
Dostarczamy na cały świat: do Europy, Wielkiej Brytanii, USA i innych krajów.
Dostarczymy zamówione przez Ciebie towary na adres wskazany w momencie składania zamówienia na stronie.
Dostawa zostanie wykonana zgodnie z informacjami na stronach produktów po przyjęciu zamówienia.
Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane niedostępnością osoby, która powinna odebrać dostarczone produkty. Twoim obowiązkiem jest skontaktować się z pocztą lub firmą kurierską, stosownie do sytuacji, w celu zorganizowania odbioru lub dostarczenia produktów, które nie mogły zostać dostarczone z powodu Twojej niedostępności.

6. PŁATNOŚĆ


Płatności za towary można dokonać za pomocą jednej z następujących metod płatności:

- Płatność bankowa
- Visa, MasterCard, American Express, Discover, Diners
- PayPal
- Dotpay
- Bitcoin

Płatność za towar zostanie dokonana zgodnie z procedurą opisaną na stronie informacyjnej "Metody płatności".
Pamiętaj, że jeśli Twoja karta kredytowa lub konto bankowe są w innej walucie niż euro, firma obsługująca Twoją kartę kredytową lub bank może obciążyć Cię kosztami przewalutowania.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWYWymiana jest możliwa do 100 dni, począwszy od daty zakupu.


Masz prawo do zwrotu towaru i odstąpienia od umowy bez konieczności podawania przyczyny w dowolnym momencie w okresie odstąpienia od umowy wynoszącym 30 dni od daty zakupu (lub w ciągu 14 dni po otrzymaniu towaru, jeśli Twoje zamówienie zostanie dostarczone później niż 16 dni po dacie zakupu).
Musisz poinformować nas o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres: [email protected] lub na innym trwałym nośniku informacji na nasz adres kontaktowy. Konsekwencje anulowania:
Jeśli jesteś w posiadaniu towarów, masz obowiązek je zatrzymać i odpowiednio się nimi zająć.


Musisz wysłać towar do nas w oryginalnym stanie na nasz adres kontaktowy na własny koszt (chyba że dostarczyliśmy przedmiot do Ciebie w wyniku błędu lub przedmiot jest wadliwy lub uszkodzony) tak szybko, jak to możliwe po odstąpieniu od umowy.
Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty nieprzekraczającej naszych bezpośrednich kosztów odzyskania towaru, jeśli nie zwrócisz towaru lub zwrócisz go na nasz koszt.

Po powiadomieniu nas, że chcesz odstąpić od umowy, płatność za zwracane zamówienie zostanie zwrócona Tobie tak szybko, jak to możliwe, nie później w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.

Adres zwrotów - Polska
Maciej Puscian
Brazilian Bikini Shop
Mikolajczyka Str. 1, apt 13
03-984 Warszawa, Polska

8. POLITYKA ZWROTÓW


Kiedy zwrócisz nam towar z powodu odstąpienia od umowy w dozwolonym okresie, przetworzymy należny Tobie zwrot tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 14 dni od dnia, w którym powiadomiłeś o swoim anulowaniu. Zwrócimy pełną cenę towarów, w tym koszt wysłania zamówienia do Ciebie. Ponosisz jednak koszty zwrotu przedmiotu do nas.
Jeśli nie jesteś zadowolony z produktu z jakiegokolwiek powodu, np. jeśli dostałeś inne produkty niże te co zamówiłeś, towar jest uszkodzony lub wadliwy, lub też dostarczyliśmy nieprawidłową ilość, prosimy o zwrot produktu do nas. Po potwierdzeniu wady produktu lub innego problemu:
- zapewnimy pełny zwrot kosztów za wszelkie uszkodzone lub wadliwe towary, jeżeli jest to w rozsądnym terminie po sprzedaży; lub - według własnego uznania, napraw lub wymiany towaru na nasz koszt (w tym koszt wysyłki), chyba że nie byłoby to możliwe lub byłoby nieproporcjonalnie kosztowne w danych okolicznościach, w takim przypadku zwrócimy Ci kwotę zapłaconą przez Ciebie za przedmiotowe towary.
Powiadomimy Cię o zwrocie środków za pośrednictwem poczty e-mail w rozsądnym czasie. Zwykle przetwarzamy zwroty tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 14 dni od dnia, w którym potwierdziliśmy Ci przez e-mail, że masz prawo do zwrotu pieniędzy za wadliwy towar.
Zazwyczaj zwracamy otrzymane od ciebie pieniądze przy użyciu tej samej metody, którą pierwotnie użyłeś do opłacenia zamówienia. W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. Możemy natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Ciebie do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy przedstawisz dowód, że produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej . Ty z kolei masz obowiązek odesłać nam lub przekazać produkt niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ NAS


Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy między nami, jeśli na przykład:
- mamy niewystarczające zapasy na dostarczenie towarów, które zamówiłeś; lub
- co najmniej jeden zamówiony towar został sprzedany po niewłaściwej cenie z powodu błędu literowego lub błędu w informacjach o cenach otrzymanych przez nas od naszych dostawców.
Jeśli anulujemy Twoją umowę, powiadomimy Cię pocztą elektroniczną i ponownie zasilimy Twoje konto każdą kwotą potrąconą przez nas z Twojej karty kredytowej lub debetowej tak szybko, jak to możliwe, ale w każdym przypadku w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.

10. TYTUŁ PRAWNY I RYZYKO


Staniesz się właścicielem towarów, które zamówiłeś, w momencie gdy zostały ci dostarczone, a my otrzymaliśmy środki w pełnej kwocie za towar. Po dostarczeniu towarów stają się one Twoją własnością i nie odpowiadamy za ich utratę lub zniszczenie.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


Nie ponosimy odpowiedzialności za to, za brak prawidłowego dostępu do witryny lub w ogóle z powodu jakiegokolwiek zdarzenia poza naszą kontrolą, na przykład (bez ograniczeń) wydajności Twojego lub naszego dostawcy usług internetowych, przeglądarki internetowej lub Internetu. Ta strona opiera się częściowo na oprogramowaniu do pracy. Podczas gdy będziemy monitorować witrynę, nie możemy zagwarantować, że strona lub jakakolwiek inna funkcja witryny będzie wolna od błędów, dostępna przez cały czas i / lub wolna od wirusów. Twoim obowiązkiem jest wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia IT (w tym programy antywirusowe i inne kontrole bezpieczeństwa), aby spełnić określone wymagania dotyczące bezpieczeństwa i niezawodności treści.

12. WYDARZENIA POZA NASZĄ KONTROLĄ


Nie będziemy ponosić wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie zamówionych towarów spowodowane przez jakiekolwiek zdarzenie lub okoliczność wykraczającą poza naszą rozsądną kontrolę, w tym, między innymi, strajki, lokauty i inne spory przemysłowe, awarie systemów lub dostęp do sieci, powódź, wybuch, pożar.

13. NIEPRAWIDŁOWOŚĆ


Jeśli jakakolwiek część niniejszych warunków jest niemożliwa do wyegzekwowania, nie będzie to miało wpływu na wykonalność jakiejkolwiek innej części niniejszych warunków.

14. POWIADOMIENIA


Wszelkie powiadomienia, które nam prześlesz, muszą zostać przesłane na adres: [email protected]. My możemy powiadomić Cię na adres e-mail lub adres pocztowy, który podasz nam przy dokonywaniu zakupu. Udowadniając doręczenie jakiegokolwiek zawiadomienia, wystarczy udowodnić w przypadku pisma, że ​​pismo zostało prawidłowo zaadresowane, opatrzone pieczęcią i dostarczone na pocztę a w przypadku e-maila, że ​​e-mail mail został wysłany na podany adres e-mail adresata.

Produkt dodany do listy życzeń