Vận chuyển

Viet Nam Viet Nam
Viet Nam
FedEx Express

FedEx Express

980.000VND*

Được giao trong vòng 2 đến 4 ngày (Ngày làm việc)

Giao hàng trong ngày. Các đơn hàng đặt trước 3 giờ chiều 9h

Viet Nam Post

Viet Nam Post

140.000VND*

Được giao trong vòng 7 đến 14 ngày (Ngày làm việc)

Giao hàng trong ngày. Các đơn hàng đặt trước 3 giờ chiều 7h

Fedex Economy

Fedex Economy

840.000VND*

Được giao trong vòng 4 đến 6 ngày (Ngày làm việc)

Giao hàng trong ngày. Các đơn hàng đặt trước 3 giờ chiều 9h

DHL Express

DHL Express

418.600VND*, Giao hàng Miễn phí khi bạn mua sắm đạt mức 4.000.000VND

Được giao trong vòng 2 đến 4 ngày (Ngày làm việc)

Giao hàng trong ngày. Các đơn hàng đặt trước 3 giờ chiều 9h

Additional Destinations


Orders are not shipped at weekends. Saturday Delivery: depend of the country of destination, usually registered post is delivered on saturdays.

Orders will not leave on public holidays in France: January 1st, Easter Monday, Ascension day, May 1st, 8th and 29th, Whit Monday, July 14th, November 1st, November 11th, December 25th.

Due to our fast shipping times, orders cannot be cancelled or changed after payment is received.

Registered mail are shipped with DHL Global Mail (German Post).

Duties & Taxes


Xin lưu , tất cả cc l hng gửi ngoi Lin minh chu u v Hoa Kỳ c thể phải chịu thuế.

Giới hạn đối với cc gi hng miễn thuế do cơ quan hải quan địa phương của bạn thiết lập.

Đối với cc khoản mua hng c gi trị cao, chng ti khuyn bạn nn chia đơn đặt hng của mnh thnh nhiều đơn hng dưới 200 đ la Mỹ để trnh cc khoản thuế đặc biệt.

Vui lng kiểm tra trang web hải quan địa phương của bạn để biết thm thng tin.

Thường th khng c thuế đối với cc đơn hng được vận chuyển bằng dịch vụ đảm bảo.

Usually there are no taxes for orders shipped with Registered Post.

Created by Dotec: Web & E-commerce