Làm thế nào để đặt hàng

A - CÁCH ĐẶT HÀNG VỚI MỘT TÀI KHOẢN
Nếu bạn có tài khoản của Brazilian Bikini Shop, hăy đăng nhập vào tài khoản.
Chọn chủng loại sản phẩm bạn muốn đặt hàng (áo tắm hai mảnh Brazil, áo tắm kiểu Bandeau, bikinis dây v.v)
Đi đến sản phẩm bạn muốn đặt mua và nhấp chuột vào ảnh sản phẩm.
Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện với thông tin chi tiết hơn về sản phẩm này.
Bạn sẽ thấy các kích cỡ có sẵn (màu xám). Khi bạn chọn kích cỡ sản phẩm muốn mua, kích cỡ này sẽ chuyển sang màu hồng.
Thêm sản phẩm bằng “thêm vào giỏ hàng” cũng được đánh dấu màu hồng.
Xin lưu ư, nếu kích cỡ bạn muốn mua không hiển thị, điều này có nghĩa là kích cỡ này đă "hết hàng ".
Bạn có muốn mua thêm sản phẩm khác không?
Nhấp vào "Tiếp tục Mua ".
Đă hoàn tất mua sắm?
Nhấp vào "Thanh toán".
Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện với “Thông tin về giao hàng”.
Tại đây bạn có thể chọn tùy chọn “rẻ, nhanh và có thể theo dơi trên internet” để theo dơi đơn hàng của bạn hoặc chọn FedEx là công ty cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh từ 24 đến 72 giờ (tùy theo địa chỉ của bạn).
Nhấp chuột vào “Tiếp tục”.
Bây giờ bạn sẽ đến trang “Phương thức Thanh toán”.
Tại đây bạn có thể chọn phương thức thanh toán.
Hăy chọn PayPal hoặc Chuyển khoản Ngân hàng.
Nhấp vào “Tiếp tục”.
Bây giờ bạn đang ở trên trang “Xác nhận Đơn hàng”. Vui ḷng kiểm tra kỹ thông tin bạn đă điền, v́ chúng tôi thường nhận được đơn hàng bị trả về do sai địa chỉ, và điều này có nghĩa là đơn hàng chuyển đến cho bạn sẽ bị chậm trễ.
Nhấp vào “Tiếp tục”.
Bạn sẽ được đưa đến trang “Thanh toán”. Tại đây bạn có thể đăng nhập vào PayPal.
ĐỐI VỚI THANH TOÁN BẰNG PAYPAL:
Điền vào thông tin PayPal của bạn và xác nhận.
Đơn hàng của bạn đă được tạo và bạn sẽ nhận được một email tự động từ chúng tôi.
Khi bạn đă thanh toán cho đơn hàng của bạn, bạn không thể thay đổi sang một phương thức thanh toán khác.
Xin lưu ư: nếu bạn đă sử dụng thẻ tín dụng/PayPal, chúng tôi sẽ nhận được thanh toán hôm nay.
Chúng tôi gửi đơn hàng của bạn trong ṿng 24 giờ sau khi chúng tôi đă nhận được tiền thanh toán.

ĐỐI VỚI CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG:
Nhấp vào chuyển khoản ngân hàng.
Nhấp vào “Tiếp tục”.
Bạn sẽ được đưa đến trang “Xác nhận đơn hàng”.
Vui ḷng kiểm tra kỹ thông tin bạn đă điền, v́ chúng tôi nhận được khá nhiều đơn hàng bị trả lại do sai địa chỉ và đơn hàng của bạn sẽ bị chậm trễ.
Nhấp vào “Xác nhận Đơn hàng”.
Đơn hàng của bạn đă được tạo và bạn sẽ nhận được một email tự động từ chúng tôi với thông tin về ngân hàng trực tuyến của chúng tôi để bạn có thể thanh toán trực tuyến cho đơn hàng của bạn.

B - ĐẶT HÀNG KHÔNG CÓ TÀI KHOẢN
Chọn chủng loại sản phẩm bạn muốn đặt mua (áo tắm hai mảnh Brazil, áo tắm kiểu bandeau, bikini dây v.v.
Đi đến sản phẩm bạn muốn đặt mua và nhấp vào ảnh sản phẩm.
Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện với thông tin chi tiết hơn về sản phẩm này.
Bạn sẽ thấy các kích cỡ có sẵn (màu xám). Khi bạn chọn kích cỡ sản phẩm muốn mua, kích cỡ này sẽ chuyển sang màu hồng.
Thêm sản phẩm bằng “thêm vào giỏ hàng” cũng được đánh dấu màu hồng.
Xin lưu ư, nếu kích cỡ bạn muốn mua không hiển thị, điều này có nghĩa là kích cỡ này đă "hết hàng ".
Bạn có muốn mua thêm sản phẩm khác không?
Nhấp vào "Tiếp tục Mua ".
Đă hoàn tất mua sắm?
Nhấp vào "Tạo Tài khoản".
"Thông tin tài khoản của tôi" sẽ xuất hiện trong một cửa sổ mới.
Vui ḷng điền thông tin của bạn vào.
Nhấp vào "Tiếp tục".
Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện với "Tài khoản của bạn đă được tạo".
Trên đầu trang này bạn sẽ thấy "Giỏ hàng" của bạn.
Nhấp vào "Giỏ hàng"
Một cửa sổ mới cho biết "Giỏ hàng của tôi có ǵ?" Ở cuối trang bây giờ bạn có thể nhấp vào "Thanh toán".
Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện với “Thông tin về giao hàng”.
Ở đây bạn có thể chọn tùy chọn “rẻ, nhanh và có thể theo dơi trên internet” để theo dơi đơn hàng của bạn hoặc chọn FedEx là công ty cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh từ 24 đến 72 giờ (tùy theo địa chỉ của bạn).
Nhấp vào “Tiếp tục”.

ĐỐI VỚI THANH TOÁN BẰNG PAYPAL
Điền thông tin PayPal của bạn và xác nhận.
Đơn hàng của bạn đă được tạo và bạn sẽ nhận được một email tự động từ chúng tôi.
Khi bạn đă thanh toán cho đơn hàng của ḿnh, bạn không thể thay đổi sang phương thức thanh toán khác.
Xin lưu ư: nếu bạn đă sử dụng thẻ tín dụng/PayPal, chúng tôi sẽ nhận được thanh toán hôm nay.
Chúng tôi gửi đơn hàng của bạn trong ṿng 24 giờ sau khi chúng tôi đă nhận được tiền thanh toán.

ĐỐI VỚI CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG:
Nhấp vào chuyển khoản ngân hàng.
Nhấp vào “Tiếp tục”.
Bạn sẽ được đưa đến trang “Xác nhận đơn hàng”.
Vui ḷng kiểm tra kỹ thông tin bạn đă điền, v́ chúng tôi nhận được khá nhiều đơn hàng bị trả lại do sai địa chỉ và đơn hàng của bạn sẽ bị chậm trễ.
Nhấp vào “Xác nhận Đơn hàng”.
Đơn hàng của bạn đă được tạo và bạn sẽ nhận được một email tự động từ chúng tôi với thông tin về ngân hàng trực tuyến của chúng tôi v́ thế bạn có thể thanh toán trực tuyến cho đơn hàng của bạn.