Gui tra lai

ĐỔI HÀNG
Đừng lo ngại, bạn có thể đổi hàng đă mua trong ṿng 100 ngày kể từ ngày mua hàng.

HOÀN TIỀN
Bạn có thể trả sản phẩm đă mua trong ṿng 30 ngày kể từ ngày mua.

Làm sao để tôi gửi trả lại một món hàng?
Nhằm giúp quy tŕnh gửi trả hàng được nhanh chóng và thuận lợi, chúng tôi đề nghị:

- Nỉnh vào "Tài khoản của tôi", đăng nhập để vào lịch sử đặt hàng của bạn, rồi nhấp vào "đổi hàng hoặc trả hàng" cho đơn hàng cần đổi trả.

- Chọn (các) sản phẩm cần đổi hoặc trả, rồi xác nhận (hoặc điều chỉnh) địa chỉ giao hàng của bạn rồi chấp nhận.

- In trang Yêu cầu Trả hàng và gắn kèm nó trong gói hàng của bạn. Nếu bạn không có máy in, viết số hiệu tham chiếu của yêu cầu đổi trả hàng được cung cấp trên mẫu giấy trả hàng lên một tờ giấy khác.

- Hàng gửi trả phải c̣n trong t́nh trạng mới nguyên, chưa dùng (ngoại trừ đồ mặc thử lên người) và c̣n trong bao b́ ban đầu. Đồ bơi phải được gửi trả phải trong t́nh trạng sạch sẽ và c̣n miếng dán vệ sinh bảo vệ và nhăn giá nguyên trạng.

- Gửi lại (các) món hàng về địa chỉ được chỉ định trên mẫu giấy trả hàng. Bạn có thể gửi lại các món hàng qua thư hạng bảo đảm (khuyến khích) hoặc thư hạng tiêu chuẩn (không khuyến nghị v́ không thể theo dơi hàng).Are the returning shipping costs my responsibility?


Yes, the returning fees are the client's responsibility.

Created by Dotec: Web & E-commerce