Cac dieu khoan va Dieu kien

Index:


- Thông báo Pháp lư
- Cac dieu khoan va Dieu kien
- Privacy


Thông báo Pháp lư


Tel: +33 1 86 26 48 39
E-Mail: info@brazilianbikinishop.com

Address:
Brazilian Bikini Shop S.A.R.L.
75, Chemin des Collettes,
06800 Cagnes sur mer,
Côte D'azur - French Riviera, France

Cửa hàng Brazilian bikini là một công ty được đăng kư có trụ sở ở French Riviera.
Tên công ty:  Brazilian Bikini Shop SARL (Ltd)
Số VAT : FR36 509778270
Số Đăng kư Kinh doanh: R.C.S. ANTIBES 509778270
SIRET: 50977827000017
Vốn: 7500 euro

Editorial Director: M. Guatteri Gian Marco


Cac dieu khoan va Dieu kien


ÁP DỤNG

Đối tượng của thỏa thuận này là việc bán hàng điện tử các Sản phẩm của Công ty chúng tôi.
Đơn vị được cấp giấy phép là:

Brazilian Bikini Shop SARL, 75 Chemin des Collettes, Cagnes sur Mer, Côte d'Azur, FRANCE
R.C.S. ANTIBES 509778270 N  de GESTION 2009 B 21 - SIRET: 509778270 000 17
TVA INTRACOM: FR 36 509778270 –
Số điện thoại: 0033.9.67.17.01.14

THÔNG TIN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

Đặc điểm chính của Sản phẩm mà chúng tôi phân phối qua Internet tuân thủ quy định của Luật Thương mại, điều L 111-1 (www.BrazilianBikiniShop.com).


Mức giá được đưa ra cho mọi sản phẩm và có ở mọi đường liên kết. Ngoài tổng chi phí của đơn hàng, (đây là số tiền của sản phẩm trên đơn hàng) và tổng chi phí (tổng số tiền của đơn hàng và chi phí giao hàng). Tất cả các chi phí khác có thể được xem trong phần “Khách hàng” trên trang web của chúng tôi.

Theo quy định của Điều 5 bạn sẽ t́m thấy bản thỏa thuận này bằng tiếng Anh. Bản thỏa thuận này có thể được in ra theo các chỉ dẫn trên trang web của chúng tôi.
Để biết thêm thông tin, hăy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi: Số điện thoại: 0033.9.67.17.01.14

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Điều kiện cung cấp Sản phẩm của chúng tôi và giá cả tùy thuộc vào t́nh trạng sẵn có hàng trên trang web của chúng tôi. Các sản phẩm chào bán có giá trị khi c̣n hàng trên trang web. Tất cả các thông tin đều tuân thủ Luật Dân sự Pháp điều 1369-4.
Cân nhắc kỹ

Theo Luật Thương mại, điều L121-20 và quyết định từ 23/8/2001, sau khi nhận Sản phẩm, Khách hàng có bảy ngày để kiểm tra. Trong thời gian này Khách hàng có thể trả lại Sản phẩm để đổi lấy sản phẩm khác hoặc nhận tiền hoàn lại mà không có bất kỳ phương pháp trừng phạt nào đối với địa chỉ ghi dưới đây. Nhưng toàn bộ chi phí giao hàng sẽ do Khách hàng trả. Trong trường hợp đổi sản phẩm mới, Sản phẩm mới sẽ được giao đến cho Khách hàng trong ṿng bảy ngày kể từ khi hoàn trả sản phẩm ban đầu.
Sản phẩm ban đầu của khách hàng có thể được gửi về:

Brazilian Bikini Shop SARL
75 Chemin des Collettes
06800 Cagnes sur Mer
France

Các giai đoạn phân phối


1 – Vào trang web www.BrazilianBikiniShop.com
2 – Làm theo các chỉ dẫn trên trang web
3 – Làm theo các chỉ dẫn để mở tài khoản Người sử dụng (User account)
4 – Điền vào đơn đặt hàng
5 – Kiểm tra lỗi và sửa cho đúng nếu cần thiết
6 – Xác nhận đơn hàng và giá cả
7 – Nhận xác nhận đơn hàng điện tử từ BrazilianBikiniShop.com
8 – Nhận xác nhận đơn hàng, ngày gửi hàng và những tŕ hoăn có thể có
9 – Tổng chi phí là chi phí rút từ tài khoản  Khách hàng để thanh toán cho Sản phẩm được đặt mua và chi phí vận chuyển
10 – Nhận đơn hàng


Theo Luật Dân sự của Pháp điều 1316-1, Khách hàng phải tuân thủ chặt chẽ yêu cầu của thỏa thuận này về việc mở tài khoản, điền vào các biểu mẫu, đặt mua Sản phẩm, chuyển giao thông tin cá nhân, số thẻ tín dụng và các thông tin bảo mật khác.

GIÁ CẢ VÀ HÓA ĐƠN

Giá bán của chúng tôi bao gồm toàn bộ thuế.
Theo Luật Thương mại, điều L121-18 và L121-19, mọi khách hàng phải được nhận hóa đơn. 

ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

Toàn bộ tiền thanh toán phải được thực hiện qua PayPal hoặc Visa, MasterCard hoặc các phương thức thanh toán khác chẳng hạn như séc, chuyển khoản ngân hàng và mail order.  


Thông tin Tài khoản Ngân hàng
Tất cả các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng của Khách hàng phải được chuyển giao thông qua máy chủ bảo mật của PayPal. Nghiêm cấm thể hiện các thông tin này trên trang web BrazilianBikiniShop.com.
Chỉ có thông tin về đơn đặt hàng nên được hiển thị trong quá tŕnh xử lư dữ liệu tự động.

GIAO HÀNG

Khách hàng có thể theo dơi t́nh trạng của một đơn hàng từ trang profile bảo mật cá nhân trên BrazilianBikiniShop.com.
Khi đặt mua một Sản phẩm, Khách hàng phải ghi rơ địa chỉ giao hàng.
Nếu Khách hàng không có mặt ở địa chỉ giao hàng Khách hàng sẽ nhận được phiếu báo giao hàng trong hộp thư. Trong ṿng 10 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu báo giao hàng, Khách hàng phải đến nhận hàng ở bưu điện. Trong trường hợp chuyển phát nhanh Khách hàng cũng sẽ nhận được phiếu báo giao hàng. Sau khi nhận được phiếu báo này Khách hàng phải liên hệ với công ty vận chuyển và nêu rơ ngày giao hàng. Khách hàng có quyền đặt gửi hàng đi bất kỳ nơi đâu trên thế giới.
Tất cả các thông tin về giao hàng sẽ được gửi qua email.
BrazilianBikiniShop.com giao hàng trên toàn cầu. Thời gian giao hàng luôn mang tính tương đối. Trong trường giao hàng quá nhiều lần, điều này sẽ không tạo thành lư do để hoàn lại tiền. Nhưng, nếu trong ṿng 30 ngày kể từ ngày giao hàng đầu tiên, Sản phẩm vẫn chưa được giao (trừ trường hợp bất khả kháng), mọi phần trong thỏa thuận này đều có quyền được hủy và Khách hàng sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền đă trả cho Sản phẩm mà không đ̣i hỏi hoàn trả thêm bất kỳ khoản tiền nào khác.
BrazilianBikiniShop.com có quyền chấm dứt việc giao hàng trong trường hợp được xem là bất khả kháng, chẳng hạn như: xung đột vũ trang, bạo động, hỏa hoạn, lụt, đ́nh công, tai nạn, không thể giao hàng…
Trong mọi trường hợp, việc giao Sản phẩm của chúng tôi đúng hạn tùy thuộc vào việc Khách hàng thực hiện trách nhiệm của ḿnh theo đúng thỏa thuận này. Vào bất kỳ thời điểm nào Sản phẩm cũng có thể được giao bằng các hệ thống vận chuyển như Deutsche Post, hoặc Chronopost cho các đơn hàng chuyển phát nhanh.
Khi nhận được Sản phẩm, Khách hàng phải kiểm tra sản phẩm được giao và khiếu nại hoặc từ chối nhận Sản phẩm nếu bao b́ bị mở hoặc nếu Sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng rơ ràng. Tất cả mọi khiếu nại phải được gửi đến cho hăng vận chuyển bằng thư bảo đảm trong ṿng ba ngày làm việc sau khi Sản phẩm được giao. Một bản sao thư khiếu nại phải được gửi đến cho BrazilianBikiniShop.com. Theo Luật Thương mại Pháp, điều L 133-3, việc không chú ư đến trách nhiệm này trong thời gian quy định sẽ hủy mọi hành động có liên quan đến hăng vận chuyển, và trong trường hợp đó BrazilianBikiniShop.com không thể đại diện như một sự bảo đảm.
Nếu Sản phẩm được giao không phù hợp về quy cách chất lượng Khách hàng phải gửi khiếu nại trong ṿng mười lăm ngày kể từ ngày giao hàng.
Trong trường hợp chậm trễ, hoặc nếu Sản phẩm bị hư hỏng hoặc không hoàn thiện sau khi giao, Khách hàng có thể liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Dịch vụ của chúng tôi. Nếu Sản phẩm được mua bằng thương mại điện tử, khiếu nại về hàng bị lỗi không thể thực hiện trong cửa hàng của chúng tôi.
 

Sản phẩm sẽ được giao bằng:

- Deutsche Post   - Đề xuất cho các đơn hàng giao đến mọi nơi trên thế giới trừ Pháp và Ư.
- La Poste            - Letter Max cho các đơn hàng giao bên trong nước Pháp và các vùng lănh thổ của Pháp.
- FedEx - Chuyển phát nhanh quốc tế giao hàng bên trong nước Pháp và khắp nơi trên thế giới
- SDA  – Chuyển phát nhanh cho đơn hàng gửi đi Ư.

Khách hàng sẽ nhận được một mẩu tin điện tử về việc gửi Sản phẩm và số theo dơi Sản phẩm. Số theo dơi có thể được sử dụng trên các trang web sau đây: www.laposte.fr/csuivi, www.deutschepost.de, www.sda.it and www.fedex.com. Trong mọi trường hợp khiếu nại Khách hàng phải thông báo cho BrazilianBikiniShop.com về số theo dơi của Sản phẩm bằng thư bảo đảm.

Thời gian Khách hàng nhận Giấy báo phát là từ 2 đến 5 ngày làm việc.

Sau khi nhận được giấy báo phát, Khách hàng có mười ngày để nhận hàng tại bưu điện được ghi rơ trên giấy báo phát. Trong trường hợp quá thời hạn này, Sản phẩm sẽ được gửi trả lại cho BrazilianBikiniShop.com. Dịch vụ Hỗ trợ sẽ liên hệ với Khách hàng để xem xét các cách thức giao hàng khác hoặc Khách hàng có quyền từ chối việc giao hàng.

Tuy nhiên, nếu trong ṿng 5 ngày sau khi Sản phẩm được gửi mà Khách hàng không có thông tin ǵ về việc giao Sản phẩm, Khách hàng nên đến bưu điện gần nhất với nơi được thông báo trên đơn hàng. Nếu không có thông tin ǵ tại bưu điện về hệ thống theo dơi giao hàng (www.coliposte.net www.chronopost.fr), Khách hàng nên liên hệ bộ phận Dịch vụ Hỗ trợ của BrazilianBikiniShop.com để t́m hiểu lư do hàng không được giao. Thời gian trả lời giao động trong ṿng một đến ba tuần sau khi cuộc điều tra được BrazilianBikiniShop.com mở ra.

-    Nếu gói hàng được t́m thấy, nó sẽ được gửi lại cho Khách hàng
-    Nếu gói hàng bị thất lạc quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau ba tuần

KHIẾU NẠI VÀ TRẢ SẢN PHẨM

Theo quy định của điều 5, và có tính đến thời gian cân nhắc, bất kỳ việc hoàn trả Sản phẩm nào cũng phải được hoàn tất trong ṿng mười lăm ngày sau khi nhận được Sản phẩm. Sản phẩm phải c̣n mới, đầy đủ, không bị đánh dấu hoặc giặt.
Sau mười lăm ngày sản phẩm hoàn trả sẽ không được chấp nhận.
Sản phẩm trả lại phải được gửi về:

Brazilian Bikini Shop SARL – RETURN
1567 Route des Pugets,
Batiment à l'étage de la boulangerie Multari
06700 Saint-Laurent-du-Var,
Côte d'Azur
France


Đối với các khiếu nại và nhận bất kỳ thông tin nào khác hăy liên hệ với chúng tôi tại:

Brazilian Bikini Shop SARL - COMPLAINTS
1567 Route des Pugets,
Batiment à l'étage de la boulangerie Multari
06700 Saint-Laurent-du-Var,
Côte d'Azur
France

Hoặc bằng e-mail:
info@brazilianbikinishop.com. Trong cả hai trường hợp vui ḷng ghi rơ số đơn hàng và ngày đặt hàng.
Tất cả mọi chi phí và rủi ro liên quan đến việc trả lại Sản phẩm thuộc trách nhiệm của Khách hàng. Nếu Sản phẩm bị trả lại do lỗi của BrazilianBikiniShop.com, toàn bộ chi phí vận chuyển sẽ được BrazilianBikiniShop.com hoàn lại. Trong trường hợp đó Khách hàng phải nêu rơ điều này trong phiếu trả lại hàng.
Trong trường hợp hoàn trả tiền, sau khi bộ phận Dịch vụ của chúng tôi đă nhận, kiểm tra và xác nhận Sản phẩm, tiền sẽ được hoàn lại vào tài khoản ngân hàng của Khách hàng được sử dụng trong ṿng ba mươi ngày sau khi trả lại Sản phẩm.
Sản phẩm trả lại bị hư hỏng, bị bẩn hoặc không đầy đủ sẽ không được Công ty hoàn lại tiền.
Trong trường hợp có hư hỏng vui ḷng ghi rơ yêu cầu của quư khách trên biểu mẫu trả lại hàng. Sau khi Sản phẩm được trả lại, điều này sẽ được bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Công ty chúng tôi kiểm tra và xác nhận. Các sản phẩm được đặt hàng trực tuyến không thể trả lại tại các cửa hàng của chúng tôi. Nếu Sản phẩm được trả lại do lỗi của BrazilianBikiniShop.com, toàn bộ chi phí giao hàng mà Khách hàng phải chịu sẽ được cộng vào số tiền sẽ được hoàn trả.
Sản phẩm trả lại bị hư hỏng, bị bẩn hoặc không đầy đủ sẽ không được Công ty hoàn lại tiền.

TẬP TIN ĐIỆN TỬ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

BrazilianBikiniShop.com có một tập tin điện tử nhận dạng tất cả các Khách hàng của chúng tôi. Nếu có một Khách hàng mới thông tin về Khách hàng đó sẽ được ghi trên tập tin này. Tập tin này có thể giúp chúng tôi sử dụng thông tin để đáp ứng yêu cầu của Khách hàng, cung cấp cho khách hàng chiết khấu và hỗ trợ. Cơ sở dữ liệu này được thiết kế theo đúng quy định về Công bố bảo mật thông tin từ 6/1/1978 với sửa đổi từ 6/8/2004.

Nếu Khách hàng đồng ư tiết lộ thông tin cá nhân, Khách hàng có quyền theo quy định của luật có liên quan. Về vấn đề này Khách hàng cần liên hệ với BrazilianBikiniShop.com bằng văn bản gửi đến:

Brazilian Bikini Shop SARL
75 Chemin des Collettes
06800 Cagnes sur Mer
France

Tùy thuộc lựa chọn được thực hiện trong khi tạo hoặc thông báo qua Internet về một tài khoản, Khách hàng có thể chọn nhận hoặc không nhận thông tin về giao dịch gửi vào địa chỉ email của ḿnh.

Nếu Khách hàng không muốn nhận thông tin này Khách hàng có thể liên hệ về vấn đề này tại info@brazilianbikinishop.com


PRIVACY POLICY


We are committed to protecting your privacy on-line.
We appreciate that you do not want the personal information you provide to us distributed indiscriminately and here we explain how we collect information, what we do with it and what controls you have.
Who we are?
The website is owned by Brazilian Bikini Shop and the Data Controller is Mr. Guatteri Gian Marco. The Data Controller is responsible for and controls the processing of your personal data in accordance with the Data Protection Act 1998 (the "Act"). By using this website, you consent to the collection and use of information in accordance with this privacy policy.

Personal data we may collect about you

We can only provide the goods and services ordered by you if you provide us with your personal data. For the purpose of providing these services, we collect personal data about you such as your name, address, date of birth, email address, telephone and mobile
phone numbers.
We will use the information you provide for the purposes described in this privacy policy to which you agreed to at the time your data was obtained. Your personal data will be used to to:
- Provide you with the information, goods and services offered through our website, for billing and order fulfilment
- (provide you with the services and information offered through our website and which you request;)
- administer your account with us;
- verify and carry out financial transactions in relation to payments you make online;
- audit the downloading of data from our website;
- improve the layout and/or content of the pages of our website and customise them for users;
- identify visitors to our website;
- carry out research on our users' demographics and tracking of sales data;
- send you information we think you may find useful or which you have requested from us,
including information about our products and services, provided you have indicated that you do not object to being contacted for these purposes;

Monitoring

We may also monitor who accesses our website, for example we may automatically collect access information about you, such as the type of internet browser you use, the website from which you have come to the our website and your IP address (the unique address which identifies your computer on the internet) which is automatically recognised by our web server such information enables us to assess our users, to build a profile. We also use cookies on various pages on our website. Cookies are small text files that are saved on your computer. This information does not directly identify you and for more information please also read or section entitled cookies.

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses cookies, which are text files placed on your computer, to help the website analyse how users use the site.

Marketing purposes:

Subject to obtaining your consent we may contact you by by email If you prefer not to receive any marketing communications from us, you can opt out at any time. See further ‘Your rights’ below.
Use of cookies
We may also obtain information about your online movements and use of the internet. We do this by placing a ‘cookie’, which is a small file, on your computer’s hard disk. Cookies are used for several reasons, for example to recognise you whenever you visit this website ensuring you do not have to enter all your details and thereby speeding up the process so you do not have to log on each time. It will also enable us to store your personal preferences, build a profile about you and target our marketing and advertising campaigns. We cannot provide a full service to you if you disable the cookie function on your web browser so we advise you to maintain the same.
For further information about cookies and how to disable them please go to: aboutcookies.org
If applicable: Disclosure of your personal data
[choose appropriate]
We may disclose your personal data:
- to other companies within our group;
- if we sell our business to a third party;
- to our agents and service providers (eg providers of web hosting or maintenance services);
- credit reference agents — see ‘Credit Reference Agencies above;
- in any other case where we are required to do so by law or if we believe that such action is necessary to prevent fraud or cyber crime or to protect the website or the rights, property or personal safety of any person.
We may also disclose aggregate statistics about visitors to our website, in order to describe our services to prospective partners, advertisers, sponsors and other reputable third parties and for other lawful purposes, but these statistics will include no personally identifiable information.

Security

We place great importance on the security of all personally identifiable information associated with our users. We have security measures in place to attempt to protect against the loss, misuse and alteration of personal information under our control.
We will use technical and organisational measures to safeguard your personal data, for example:
- access to your account is controlled by password and username which are unique to you;
- we store your personal data on secure servers;
- payment details are encrypted using SSL technology.
You should bear in mind that submission of information over the internet is never entirely secure. We cannot guarantee the security of information you submit via the website whilst it is in transit over the internet and any such submission is at your own risk. All we can do is use all our reasonable efforts to safeguard your data and ensure that we maintain a reliable and safe environment to use your data.
It is advisable to close your browser when you have finished your user session to help ensure others do not access your personal information if you use a shared computer or a computer in a public place.

Your rights

If you are concerned about your data, you have the right subject to the payment of a small fee (currently $10) to request access the personal data which we may hold or process about you.
You have the right to require us to correct any inaccuracies in your data free of charge.

Right to prevent marketing

At any stage you also have the right to ask us to stop using your personal data for direct marketing purposes. You can opt-out any time by sending us an email to: info@brazilianbikinishop.com

Our contact details

We welcome your feedback and questions. If you wish to contact us, please send an email to
info@brazilianbikinishop.com or or call us on +33 1 86 26 48 39