Cac dieu khoan va Dieu kien

Index:


- Thông báo Pháp lư
- Cac dieu khoan va Dieu kien
- Privacy


Thông báo Pháp lư


Tel: +33 9 73 03 83 65
E-Mail: [email protected]

Address:
Brazilian Bikini Shop S.A.R.L.
75, Chemin des Collettes,
06800 Cagnes sur mer,
Côte D'azur - French Riviera, France

Cửa hàng Brazilian bikini là một công ty được đăng kư có trụ sở ở French Riviera.
Tên công ty:  Brazilian Bikini Shop SARL (Ltd)
Số VAT : FR36 509778270
Số Đăng kư Kinh doanh: R.C.S. ANTIBES 509778270
SIRET: 50977827000017
Vốn: 7500 euro

Editorial Director: M. Guatteri Gian Marco


Cac dieu khoan va Dieu kien


ÁP DỤNG

Đối tượng của thỏa thuận này là việc bán hàng điện tử các Sản phẩm của Công ty chúng tôi.
Đơn vị được cấp giấy phép là:

Brazilian Bikini Shop SARL, 75 Chemin des Collettes, Cagnes sur Mer, Côte d'Azur, FRANCE
R.C.S. ANTIBES 509778270 N  de GESTION 2009 B 21 - SIRET: 509778270 000 17
TVA INTRACOM: FR 36 509778270 –
Số điện thoại: 0033.9.67.17.01.14

THÔNG TIN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

Đặc điểm chính của Sản phẩm mà chúng tôi phân phối qua Internet tuân thủ quy định của Luật Thương mại, điều L 111-1 (www.BrazilianBikiniShop.com).


Mức giá được đưa ra cho mọi sản phẩm và có ở mọi đường liên kết. Ngoài tổng chi phí của đơn hàng, (đây là số tiền của sản phẩm trên đơn hàng) và tổng chi phí (tổng số tiền của đơn hàng và chi phí giao hàng). Tất cả các chi phí khác có thể được xem trong phần “Khách hàng” trên trang web của chúng tôi.

Theo quy định của Điều 5 bạn sẽ t́m thấy bản thỏa thuận này bằng tiếng Anh. Bản thỏa thuận này có thể được in ra theo các chỉ dẫn trên trang web của chúng tôi.
Để biết thêm thông tin, hăy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi: Số điện thoại: 0033.9.67.17.01.14

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Điều kiện cung cấp Sản phẩm của chúng tôi và giá cả tùy thuộc vào t́nh trạng sẵn có hàng trên trang web của chúng tôi. Các sản phẩm chào bán có giá trị khi c̣n hàng trên trang web. Tất cả các thông tin đều tuân thủ Luật Dân sự Pháp điều 1369-4.
Cân nhắc kỹ

Theo Luật Thương mại, điều L121-20 và quyết định từ 23/8/2001, sau khi nhận Sản phẩm, Khách hàng có bảy ngày để kiểm tra. Trong thời gian này Khách hàng có thể trả lại Sản phẩm để đổi lấy sản phẩm khác hoặc nhận tiền hoàn lại mà không có bất kỳ phương pháp trừng phạt nào đối với địa chỉ ghi dưới đây. Nhưng toàn bộ chi phí giao hàng sẽ do Khách hàng trả. Trong trường hợp đổi sản phẩm mới, Sản phẩm mới sẽ được giao đến cho Khách hàng trong ṿng bảy ngày kể từ khi hoàn trả sản phẩm ban đầu.
Sản phẩm ban đầu của khách hàng có thể được gửi về:

Brazilian Bikini Shop SARL
75 Chemin des Collettes
06800 Cagnes sur Mer
France

Các giai đoạn phân phối


1 – Vào trang web www.BrazilianBikiniShop.com
2 – Làm theo các chỉ dẫn trên trang web
3 – Làm theo các chỉ dẫn để mở tài khoản Người sử dụng (User account)
4 – Điền vào đơn đặt hàng
5 – Kiểm tra lỗi và sửa cho đúng nếu cần thiết
6 – Xác nhận đơn hàng và giá cả
7 – Nhận xác nhận đơn hàng điện tử từ BrazilianBikiniShop.com
8 – Nhận xác nhận đơn hàng, ngày gửi hàng và những tŕ hoăn có thể có
9 – Tổng chi phí là chi phí rút từ tài khoản  Khách hàng để thanh toán cho Sản phẩm được đặt mua và chi phí vận chuyển
10 – Nhận đơn hàng


Theo Luật Dân sự của Pháp điều 1316-1, Khách hàng phải tuân thủ chặt chẽ yêu cầu của thỏa thuận này về việc mở tài khoản, điền vào các biểu mẫu, đặt mua Sản phẩm, chuyển giao thông tin cá nhân, số thẻ tín dụng và các thông tin bảo mật khác.

GIÁ CẢ VÀ HÓA ĐƠN

Giá bán của chúng tôi bao gồm toàn bộ thuế.
Theo Luật Thương mại, điều L121-18 và L121-19, mọi khách hàng phải được nhận hóa đơn. 

ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

Toàn bộ tiền thanh toán phải được thực hiện qua PayPal hoặc Visa, MasterCard hoặc các phương thức thanh toán khác chẳng hạn như séc, chuyển khoản ngân hàng và mail order.  


Thông tin Tài khoản Ngân hàng
Tất cả các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng của Khách hàng phải được chuyển giao thông qua máy chủ bảo mật của PayPal. Nghiêm cấm thể hiện các thông tin này trên trang web BrazilianBikiniShop.com.
Chỉ có thông tin về đơn đặt hàng nên được hiển thị trong quá tŕnh xử lư dữ liệu tự động.

GIAO HÀNG

Khách hàng có thể theo dơi t́nh trạng của một đơn hàng từ trang profile bảo mật cá nhân trên BrazilianBikiniShop.com.
Khi đặt mua một Sản phẩm, Khách hàng phải ghi rơ địa chỉ giao hàng.
Nếu Khách hàng không có mặt ở địa chỉ giao hàng Khách hàng sẽ nhận được phiếu báo giao hàng trong hộp thư. Trong ṿng 10 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu báo giao hàng, Khách hàng phải đến nhận hàng ở bưu điện. Trong trường hợp chuyển phát nhanh Khách hàng cũng sẽ nhận được phiếu báo giao hàng. Sau khi nhận được phiếu báo này Khách hàng phải liên hệ với công ty vận chuyển và nêu rơ ngày giao hàng. Khách hàng có quyền đặt gửi hàng đi bất kỳ nơi đâu trên thế giới.
Tất cả các thông tin về giao hàng sẽ được gửi qua email.
BrazilianBikiniShop.com giao hàng trên toàn cầu. Thời gian giao hàng luôn mang tính tương đối. Trong trường giao hàng quá nhiều lần, điều này sẽ không tạo thành lư do để hoàn lại tiền. Nhưng, nếu trong ṿng 30 ngày kể từ ngày giao hàng đầu tiên, Sản phẩm vẫn chưa được giao (trừ trường hợp bất khả kháng), mọi phần trong thỏa thuận này đều có quyền được hủy và Khách hàng sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền đă trả cho Sản phẩm mà không đ̣i hỏi hoàn trả thêm bất kỳ khoản tiền nào khác.
BrazilianBikiniShop.com có quyền chấm dứt việc giao hàng trong trường hợp được xem là bất khả kháng, chẳng hạn như: xung đột vũ trang, bạo động, hỏa hoạn, lụt, đ́nh công, tai nạn, không thể giao hàng…
Trong mọi trường hợp, việc giao Sản phẩm của chúng tôi đúng hạn tùy thuộc vào việc Khách hàng thực hiện trách nhiệm của ḿnh theo đúng thỏa thuận này. Vào bất kỳ thời điểm nào Sản phẩm cũng có thể được giao bằng các hệ thống vận chuyển như Deutsche Post, hoặc Chronopost cho các đơn hàng chuyển phát nhanh.
Khi nhận được Sản phẩm, Khách hàng phải kiểm tra sản phẩm được giao và khiếu nại hoặc từ chối nhận Sản phẩm nếu bao b́ bị mở hoặc nếu Sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng rơ ràng. Tất cả mọi khiếu nại phải được gửi đến cho hăng vận chuyển bằng thư bảo đảm trong ṿng ba ngày làm việc sau khi Sản phẩm được giao. Một bản sao thư khiếu nại phải được gửi đến cho BrazilianBikiniShop.com. Theo Luật Thương mại Pháp, điều L 133-3, việc không chú ư đến trách nhiệm này trong thời gian quy định sẽ hủy mọi hành động có liên quan đến hăng vận chuyển, và trong trường hợp đó BrazilianBikiniShop.com không thể đại diện như một sự bảo đảm.
Nếu Sản phẩm được giao không phù hợp về quy cách chất lượng Khách hàng phải gửi khiếu nại trong ṿng mười lăm ngày kể từ ngày giao hàng.
Trong trường hợp chậm trễ, hoặc nếu Sản phẩm bị hư hỏng hoặc không hoàn thiện sau khi giao, Khách hàng có thể liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Dịch vụ của chúng tôi. Nếu Sản phẩm được mua bằng thương mại điện tử, khiếu nại về hàng bị lỗi không thể thực hiện trong cửa hàng của chúng tôi.
 

Sản phẩm sẽ được giao bằng:

- Deutsche Post   - Đề xuất cho các đơn hàng giao đến mọi nơi trên thế giới trừ Pháp và Ư.
- La Poste            - Letter Max cho các đơn hàng giao bên trong nước Pháp và các vùng lănh thổ của Pháp.
- FedEx - Chuyển phát nhanh quốc tế giao hàng bên trong nước Pháp và khắp nơi trên thế giới
- SDA  – Chuyển phát nhanh cho đơn hàng gửi đi Ư.

Khách hàng sẽ nhận được một mẩu tin điện tử về việc gửi Sản phẩm và số theo dơi Sản phẩm. Số theo dơi có thể được sử dụng trên các trang web sau đây: www.laposte.fr/csuivi, www.deutschepost.de, www.sda.it and www.fedex.com. Trong mọi trường hợp khiếu nại Khách hàng phải thông báo cho BrazilianBikiniShop.com về số theo dơi của Sản phẩm bằng thư bảo đảm.

Thời gian Khách hàng nhận Giấy báo phát là từ 2 đến 5 ngày làm việc.

Sau khi nhận được giấy báo phát, Khách hàng có mười ngày để nhận hàng tại bưu điện được ghi rơ trên giấy báo phát. Trong trường hợp quá thời hạn này, Sản phẩm sẽ được gửi trả lại cho BrazilianBikiniShop.com. Dịch vụ Hỗ trợ sẽ liên hệ với Khách hàng để xem xét các cách thức giao hàng khác hoặc Khách hàng có quyền từ chối việc giao hàng.

Tuy nhiên, nếu trong ṿng 5 ngày sau khi Sản phẩm được gửi mà Khách hàng không có thông tin ǵ về việc giao Sản phẩm, Khách hàng nên đến bưu điện gần nhất với nơi được thông báo trên đơn hàng. Nếu không có thông tin ǵ tại bưu điện về hệ thống theo dơi giao hàng (www.coliposte.net www.chronopost.fr), Khách hàng nên liên hệ bộ phận Dịch vụ Hỗ trợ của BrazilianBikiniShop.com để t́m hiểu lư do hàng không được giao. Thời gian trả lời giao động trong ṿng một đến ba tuần sau khi cuộc điều tra được BrazilianBikiniShop.com mở ra.

-    Nếu gói hàng được t́m thấy, nó sẽ được gửi lại cho Khách hàng
-    Nếu gói hàng bị thất lạc quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau ba tuần

KHIẾU NẠI VÀ TRẢ SẢN PHẨM

Theo quy định của điều 5, và có tính đến thời gian cân nhắc, bất kỳ việc hoàn trả Sản phẩm nào cũng phải được hoàn tất trong ṿng mười lăm ngày sau khi nhận được Sản phẩm. Sản phẩm phải c̣n mới, đầy đủ, không bị đánh dấu hoặc giặt.
Sau mười lăm ngày sản phẩm hoàn trả sẽ không được chấp nhận.
Sản phẩm trả lại phải được gửi về:

Brazilian Bikini Shop SARL – RETURN
1567 Route des Pugets,
Batiment à l'étage de la boulangerie Multari
06700 Saint-Laurent-du-Var,
Côte d'Azur
France


Đối với các khiếu nại và nhận bất kỳ thông tin nào khác hăy liên hệ với chúng tôi tại:

Brazilian Bikini Shop SARL - COMPLAINTS
1567 Route des Pugets,
Batiment à l'étage de la boulangerie Multari
06700 Saint-Laurent-du-Var,
Côte d'Azur
France

Hoặc bằng e-mail:
[email protected] Trong cả hai trường hợp vui ḷng ghi rơ số đơn hàng và ngày đặt hàng.
Tất cả mọi chi phí và rủi ro liên quan đến việc trả lại Sản phẩm thuộc trách nhiệm của Khách hàng. Nếu Sản phẩm bị trả lại do lỗi của BrazilianBikiniShop.com, toàn bộ chi phí vận chuyển sẽ được BrazilianBikiniShop.com hoàn lại. Trong trường hợp đó Khách hàng phải nêu rơ điều này trong phiếu trả lại hàng.
Trong trường hợp hoàn trả tiền, sau khi bộ phận Dịch vụ của chúng tôi đă nhận, kiểm tra và xác nhận Sản phẩm, tiền sẽ được hoàn lại vào tài khoản ngân hàng của Khách hàng được sử dụng trong ṿng ba mươi ngày sau khi trả lại Sản phẩm.
Sản phẩm trả lại bị hư hỏng, bị bẩn hoặc không đầy đủ sẽ không được Công ty hoàn lại tiền.
Trong trường hợp có hư hỏng vui ḷng ghi rơ yêu cầu của quư khách trên biểu mẫu trả lại hàng. Sau khi Sản phẩm được trả lại, điều này sẽ được bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Công ty chúng tôi kiểm tra và xác nhận. Các sản phẩm được đặt hàng trực tuyến không thể trả lại tại các cửa hàng của chúng tôi. Nếu Sản phẩm được trả lại do lỗi của BrazilianBikiniShop.com, toàn bộ chi phí giao hàng mà Khách hàng phải chịu sẽ được cộng vào số tiền sẽ được hoàn trả.
Sản phẩm trả lại bị hư hỏng, bị bẩn hoặc không đầy đủ sẽ không được Công ty hoàn lại tiền.

TẬP TIN ĐIỆN TỬ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

BrazilianBikiniShop.com có một tập tin điện tử nhận dạng tất cả các Khách hàng của chúng tôi. Nếu có một Khách hàng mới thông tin về Khách hàng đó sẽ được ghi trên tập tin này. Tập tin này có thể giúp chúng tôi sử dụng thông tin để đáp ứng yêu cầu của Khách hàng, cung cấp cho khách hàng chiết khấu và hỗ trợ. Cơ sở dữ liệu này được thiết kế theo đúng quy định về Công bố bảo mật thông tin từ 6/1/1978 với sửa đổi từ 6/8/2004.

Nếu Khách hàng đồng ư tiết lộ thông tin cá nhân, Khách hàng có quyền theo quy định của luật có liên quan. Về vấn đề này Khách hàng cần liên hệ với BrazilianBikiniShop.com bằng văn bản gửi đến:

Brazilian Bikini Shop SARL
75 Chemin des Collettes
06800 Cagnes sur Mer
France

Tùy thuộc lựa chọn được thực hiện trong khi tạo hoặc thông báo qua Internet về một tài khoản, Khách hàng có thể chọn nhận hoặc không nhận thông tin về giao dịch gửi vào địa chỉ email của ḿnh.

Nếu Khách hàng không muốn nhận thông tin này Khách hàng có thể liên hệ về vấn đề này tại [email protected]
Personal Data / PRIVACY POLICY


Our commitments with regards to protecting your personal data

So that you are able to browse on our website with peace of mind, we, BRAZILIAN BIKINI SHOP, as the data controller, will explain to you how we collect, process and use your personal data in order to provide you with new, daily services in keeping with your rights.

We protect your privacy by ensuring the protection, confidentiality, non-alteration, availability and security of your personal data which you have given us over all of our channels of communication.

We are taking all of the necessary measures in order to:
 • provide you with clear and transparent information about the way in which your personal data will be collected and processed;
 • implement all the technical and organisational measures necessary to protect your personal data against disclosure, loss, alteration or access by an unauthorised third party;
 • only store your personal data for the required amount of time for the purposes of processing or specific services;
 • give you the option to access and modify your personal data that we process at any time, via your personal area on our websites.
To achieve these objectives, we have implemented appropriate technical and organisational measures in order to ensure that processing is in accordance with the applicable law concerning the protection of personal data.


When do we collect your personal data?

Your personal data can be collected when:
 • you create an account on our websites or mobile applications;
 • you visit our websites which may use cookies;
 • you add products to your shopping basket;
 • you buy our products online;
 • you subscribe to our newsletter or alerts;
 • you request a return;
 • you contact customer service via any form of communication at your disposal, such as email, instant messaging, etc;
 • you take part in a promotional competition;
 • you write a comment or a review about an item;
 • you share a review with a friend by email from an item description page;
 • you share a review on Facebook, Google +, Twitter, Delicious, Instagram, Snapchat or Pinterest from an item description page;
 • you fill out an input form or questionnaire on our websites or mobile applications;


What personal data do we collect?

We collect data that you give us within the context of our business relationship, in particular:
 • when you create a client or prospect account and you join a loyalty programme;
 • while your orders, returns and complaints are being managed;
 • when you contact our customer service;
 • when you take part in a promotional competition.
Cases where data collection is strictly necessary in order to provide you with a service are marked with an asterisk and generally require your surname, name, address, email address, landline or mobile number and date of birth.

We also collect personal data when you buy our products or when you use our services. In particular, we collect data concerning the amount and the nature of your purchases as well as information about your orders, your payments and your customer or prospect path on our online services.

In accordance with this regulation, we do not collect data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, genetic personal data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person's sex life or sexual orientation.

These categories of personal data are never collected or processed by BRAZILIAN BIKINI SHOP.

How do we use your data?

We process your personal data in a transparent and secure way. Your personal data is collected for the purposes detailed below.


Managing our obligations to our clients

Managing orders, deliveries and returns

As part of fulfilling our obligations to our clients, we collect and process your personal data in order to manage our business relationship, especially with regards to managing purchases and orders, delivering your products, handling your potential returns and offering services and promotional offers which may be of interest to you. This data helps us to improve your experience of buying online, as referred to below.

Managing the customer relationship/Loyalty programme

We use and store your personal data in order to update our customer files and offer you personalised, tailored services. We offer you the opportunity to join our loyalty programme in order to offer you goods and services which match, as far as possible, your consumption habits and interests.

Communicating with you 

We collect and store your personal data in order to communicate with you about your orders, your payments or your complaints to customer service.

Improving your customer experience

We analyse your personal data in order to improve your customer experience. Unless you object, this analysis enables us to offer you innovative products, additional or promotional offers or display advertisements which match, as far as possible, your consumption habits and interests.

Targeted advertising partners

BRAZILIAN BIKINI SHOP collects and analyses your data for marketing purposes (profiling), with the help of specialised service providers. In doing so, your data is converted into detailed, pseudonymised profiles (in other words, you cannot be personally identified in these profiles while advertising content is displayed during your internet browsing) to be used by our shops and our business partners with the aim of displaying online advertising campaigns targeting your interests and allowing you to benefit from offers which correspond to your consumption habits.

If you do not want to receive our targeted advertisements or those of our partners, you have several options available which allow you to disable this feature:
 • in your "My Account" area, go to the "My newsletters and alerts" section;
 • on your mobile device, activate the Limit Ad Tracking in your iOS phone settings or, on your Android phone, the setting which allows you to disable personalised advertisements.
Legal or regulatory requirements

We may be need to pass on your personal data in the event of legitimate requests by public authorities, particularly to meet requirements regarding national security, the fight against fraud or in accordance with the law.

Fraud prevention and the fright against fraud

The data collected is also used for fraud prevention and the fight against fraud, particularly with bank cards. BRAZILIAN BIKINI SHOP reserves the right to check the personal data given by the client when placing an order and to adopt all the measures judged necessary to verify that the person whose account is debited is in fact the person placing the order, in order to avoid any fraudulent payments. Proof of identity or proof of address may be required for this verification.

If there is no positive response from the customer, BRAZILIAN BIKINI SHOP reserves the right to cancel the order placed by the customer.

Debt collection

When the total amount of money due is not paid by the customer, it becomes outstanding debt. To this end, we may need to pass on your personal data to our debt collection service provider.

Other cases

In any other cases, you will be informed about the processing that BRAZILIAN BIKINI SHOP is planning to do.


Who are the recipients of your personal data?

We ensure that only authorised persons within BRAZILIAN BIKINI SHOP can access your personal data when this access is necessary for our business relationship.

Our service providers and targeted advertising providers can also be recipients of personal data that is strictly necessary for the provision of services that we will have entrusted them with (for example: delivery and return of your products to our warehouse, payment online, targeted promotional campaigns, debt collection, prevention and fight against fraud).


Where is your personal data stored?

The data is stored in accordance with French legislation and European regulation.

We may need to share personal data with other companies that is necessary for implementing services which you have acquired or subscribed to (examples: home delivery, collection point). A contract is required for operations with a service provider which receives your data in order to ensure the protection of your data and the respect of your rights.

If our service provider acts outside of the European Union, we protect the confidentiality of your personal data and your rights by using the data protection clauses recommended by the European Commission.

The period for which the data is stored follows the French Data Protection Authority's (CNIL) recommendations and/or complies with the legal obligations:

Data about your client account and your loyalty programme; Behavioural segmentation data : 5 years starting from the end of the relationship with the customer.

Proof of identity provided in the context of exercising the right to query, to access, to rectification or to object : 1 year starting from the date of receipt by BRAZILIAN BIKINI SHOP

Bank information (bank details/IBAN) : 10 years starting from the end of the business relationship with the customer.

Cookies : 24 months for Google Analytics and Facebook cookies and 13 months for all other cookies starting from when they are stored on the user's device.

Purchasing data : 5 years starting from the end of the relationship with the customer.

Prospects' data : 5 years from the end of relationship with the prospect.

At the end of these periods, we can then archive the data, notably to meet the limitation periods of legal and tax rules and those of legal proceedings.


Cookie management

Upon visiting our website, we may need to store cookies, if you accept, on your computer, through your web browser. During the period of validity or storage, cookies enable us to identify your computer during your next visits. BRAZILIAN BIKINI SHOP partners and service providers, or third-party companies, may also need to store cookies on your computer. Some cookies are essential for navigating our website, in particular for the successful running of the ordering process therefore, deleting them can cause problems. Only the transmitter of a cookie may read or modify data contained in the cookie.

Below you will find information concerning the cookies which may be stored on your computer while you are visiting BRAZILIAN BIKINI SHOP web pages, as well as how you can delete/refuse to accept these cookies on your computer.

Facebook : Advertising server, targeted advertising, analysis/measure, content personalisation, optimisation (Agreement status : http://www.facebook.com/about/privacy)

Google Analytics : Analysis/measure (Agreement Status : No opt-out procedure)

Viméo (video player)


Thanks to the settings on your web browser, you can simply and freely choose to accept or refuse the storage of cookies on your computer at any time. You can configure your web browser as you wish, so that cookies are either accepted and stored on your computer or, on the contrary, refused.

You can configure your web browser in such a way:
 • That accepting or refusing a cookie is periodically suggested to you, before the cookie is able to be stored;
 • That you can systematically refuse the storage of cookies on your computer
Warning: All configuration that you set up on your web browser with regards to accepting or refusing cookies may modify your web browsing, and certain services require the use of cookies as part of your access conditions. If you choose to refuse the storage of cookies on your computer or if you delete those which were stored, we accept no responsibility for the effects linked to the corrupted operation of our services, resulting from us not being able to store or consult the necessary cookies, that you have refused or deleted, for the operation of services.

How do you set your preferences, according to the browser you use?

Every browser has a different configuration. It is generally described in the help menu of your web browser. Therefore, we recommend that you read it so that you know how to modify your cookie preferences.

For Internet Explorer
For Safari
For Chrome
For Firefox
For Opera

Cookie management module

BRAZILIAN BIKINI SHOP has made a module available for website users enabling them to object to cookies stored on the website. To do this, the user can click on the "Customise" button on the information notification stating the purpose of the stored cookies, or click on the "My Account" tab, in the "My cookies" section. The user can modify their preferences at any time via the "My cookies" section. 

Disabling via an interprofessional platform

You can also log onto the Youronlinechoices website which is offered by digital advertising professionals who are all part of the EDAA (European Digital Advertising Alliance) and which is managed in France by the Interactive Advertising Bureau France. This European platform is shared on the internet by hundreds of advertising professionals. It consists of a centralised interface enabling you to accept or refuse cookies which are likely to be used in order to adapt the advertisements that may be displayed on your device's browser: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

BRAZILIAN BIKINI SHOP informs the user that this procedure does not prevent advertisements being displayed on internet sites that you visit. It only blocks the technology which allows for advertisements to be adapted to your interests.

Web Beacons

BRAZILIAN BIKINI SHOP uses web beacons on some of its website pages which allow it to count the number of visitors to the page. These web beacons can be used with some of our business partners, particularly in order to measure and improve the efficiency of certain advertisements. The data collected via these web beacons is anonymous and helps us to know how frequently visited certain website pages are, in order to better assist the website users.

Social network plug-ins

The website uses social media plug-ins, such as Facebook, Twitter (hereinafter "Social Networks"). For example, if the user is connected to Facebook while they are browsing the website, Facebook can directly link their visit to their Facebook user account, even if the user has not used the share button. If the user interacts through plug-ins, for example, by clicking on the "like" button or by leaving a comment, the corresponding information will be sent and stored on a Facebook server. It will be published on the user's Facebook account.

BRAZILIAN BIKINI SHOP does not manage the data collected by Social Networks via the buttons. The user should read the data protection policy published by the relevant Social Networks in order to understand the modalities of processing and the uses of collected data by these networks, as well as the configuration options available to protect their privacy. If the user does not want the Social Network to link the collected data from BRAZILIAN BIKINI SHOP to their Social Network user account, they must log out of the Social Network before visiting the website.

How can you exercise your rights?

You have the following rights, which allow you to control how we use your personal data:
 • the right to object to the processing of your personal data;
 • the right of access to the personal data that we process;
 • the right to rectify it;
 • the right to erasure;
 • the right to data portability;
 • the right to restriction of processing;
 • the right to provide instructions regarding the storage, erasure and communication of your personal data after your death.
You can exercise your rights:


BRAZILIAN BIKINI SHOP
1572 Route des pugets, 06700 Saint-Laurent-du-Var
FRANCE 

If you would like more detailed information about these rights, please contact us on the addresses mentioned above.

We reply to your requests as quickly as possible and in any case, within one month upon receipt of your request.

Our data security measures

Our security and confidentiality commitments

Respecting your rights to the protection, security and confidentiality of your data is our priority.

BRAZILIAN BIKINI SHOP has put technical and organisational security measures in place, adapted to the sensitivity level of the personal data, in order to protect it against any malicious breaches, any losses, alteration or disclosure to unauthorised third parties.

When creating, designing, selecting and using our services which are based on personal data, BRAZILIAN BIKINI SHOP factors in the right to the protection of personal data, from the very beginning.

For this reason, for example, we will carry out pseudonymisation or anonymisation, depending on the case, of personal data as soon as it is possible or necessary.

As all personal data is confidential, access to it is restricted to BRAZILIAN BIKINI SHOP employees or service providers working on the BRAZILIAN BIKINI SHOP account who need it to carry out their tasks. All people who have access to your data are bound by a confidentiality obligation and face disciplinary measures or other sanctions if they do not comply with these obligations.

A contract is required for operations with recipient third-parties in order to ensure the protection of your personal data and the respect of your rights.

We are fully committed to adequately protecting the personal data that you have entrusted us with. For the purposes of continual security and protection, we encourage you to exercise caution in order to prevent all unauthorised access to your personal data and to protect your devices (computer, smartphone, tablet) against any unwanted, even malicious, access, by using a strong password, which we recommend you change regularly. If you share a device, we recommend that you log off after each use.


Our data protection officer

Our data protection officer (DPO) is available to answer any of your questions at the following address: [email protected]


Our contact details

We welcome your feedback and questions. If you wish to contact us, please send an email to
[email protected] or or call us on +33 9 73 03 83 65

Created by Dotec: Web & E-commerce