Simone et Georges

Chúng tôi lấy làm hân hạnh mời qúi vị trải qua cuộc thám hiểm của Simone và Georges. Trước hết, Simone và Georges là anh em. Simone từ Thủy tinh và Georges từ Hỏa tinh. Và đây chắc chắn là đôI quan hệ đẹp đẽ nhất! Sau khi nhận bằng cấp, hai anh em quyết định không theo đuổi con đường cổ điển là tìm việc làm trong một xã hội và đi chuyến du hành… Hướng đi: Kenya và Tanzanie! Chính nơi đây họ khám phá kikoy - một bộ y phục truyền thống có thể biến hóa thành nhiều dạng khác nhau và sử dụng nhiều cách khác nhau. Họ lấy làm ngạc nhiên bởi y phục truyền thống này và quyết định truyền bá nó trên toàn thế giới để cho mỗi người có thể hưởng được lợi ích của nó. Và đây là cách nhãn hiệu Simone và Georges ra đời. Kikoy hay kikoi là chữ rút từ tiếng Swahili và có nghĩa là vải. Từ này cũng thường chỉ đến vải quấn (sà rông) mà đàn ông và đàn bà ở bờ Đông Phi mặc.

Filters (10 products)
Sản phẩm đã được thêm vào danh sách yêu thích của bạn