Salinas

Công ty Salinas được nhà thiết kế nữ Tonico Jacqueline de Biase sáng lập và bắt đầu hoạt động năm 1982. Bà bắt đầu thiết kế đồ tắm hai mảnh cho những chị em phụ nữ không chỉ muốn ḿnh trông xinh đẹp mà c̣n muốn cảm thấy thoải mái trên băi biển. Các thiết kế của Tonico luôn luôn kết hợp giữa vải chất lượng cao, tay nghề xuất sắc và đặc tính độc đáo. Tonico không chạy theo những xu hướng thời trang mới nhất mà tin rằng chất lượng, sự thoải mái và đặc tính độc đáo có thể tạo nên xu hướng mới nếu biết kết hợp đúng.

Danh mục hàng
Giới tính:
Kích cỡ
Kiểu áo tắm
Áo có đệm lót
Kiểu quần tắm
Màu sắc
Print
Xu hướng
Kích cỡ sẵn có
Salinas GRASSE  2.952.034 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas ARRAIAL  2.476.752 VND 
Kích cỡ sẵn có
Kích cỡ sẵn có
Salinas WANDA LUMIER  2.265.515 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas CALYPSO  2.265.515 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas TANSY  2.687.988 VND 
Kích cỡ sẵn có
Kích cỡ sẵn có
Salinas RISK  2.899.225 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas RISK MARRAKESH  2.820.011 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas MANOELA  3.004.844 VND 
Kích cỡ sẵn có
Kích cỡ sẵn có
Salinas MAREVA  2.846.416 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas AGUAS CALIENT  2.899.225 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas PRETO E BRANCO  2.608.775 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas ISA AMBRA  2.740.798 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas FLASH MARRAKESH  2.476.752 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas NIAGARA  2.582.370 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas FREJUS  3.902.600 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas GRIMAUD  2.767.202 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas BABADINHO  2.687.988 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas SAINT-TROPEZ  4.169.287 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas NIVIA  2.004.109 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas WANDA  2.265.515 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas PIQUIRI  3.216.080 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas NELMA  2.004.109 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas GANGES  2.740.798 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas MONTREAL  2.582.370 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas JARDIM LULY  2.793.607 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas MELISSA  2.687.988 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas MIRACLE JARDIM  2.872.821 VND 
Kích cỡ sẵn có
Kích cỡ sẵn có
Salinas RIVIERA MAYA  2.608.775 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas LIGIA  2.371.133 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas ANTIBES  3.400.913 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas SUSI  2.635.179 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas TOULON  3.084.057 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas ACAPULCO  2.503.156 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas SAINT-MALO  2.450.347 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas DORIS  3.113.103 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas MENTON  3.564.621 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas MAIO KITTY  3.139.507 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas GARIBALDI  2.822.652 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas LILLE  2.901.866 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas MAIO VARADERO  3.113.103 VND 
Kích cỡ sẵn có
Salinas NATISIA  3.168.552 VND