MALAI

Hăy tận hưởng ánh mặt trời với đồ bơi hiểu rơ cơ thể bạn. Đồ bơi Malai được thiết kế dành cho phái đẹp, những người sở hữu đường cong của riêng họ. Đó là những người t́m thấy vẻ đẹp của những điều giản đơn trong cuộc sống: một ngày trên băi biển, ánh nắng ấm áp mơn man làn da trần, nhịp điệu tiếng sóng vỗ và sự vuốt ve nhẹ nhàng đến từ lớp vải sang trọng của đồ bơi Malai.

Danh mục hàng
Kích cỡ
Kiểu áo tắm
Áo có đệm lót
Kiểu quần tắm
Màu sắc
Print
Xu hướng
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai SOLSTICE DORADO  3.057.875 VND  1.528.938 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai AURUM ONYX  3.166.310 VND  1.583.155 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai DANCING FLAMINGO  3.437.399 VND  1.718.699 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai SUMMER BIRD  3.301.855 VND  1.650.927 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai COLOR BLOCK RAISIN  3.166.310 VND  1.583.155 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai LIGHT CORDY  2.922.331 VND  1.461.166 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai SOLSTICE SANGRIA  3.057.875 VND  1.528.938 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai FUN FLAMINGO  3.301.855 VND  1.650.927 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai COSTA TROPICAL  3.057.875 VND  1.528.938 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai HAPPY HATCH AZUL  3.301.855 VND  1.650.927 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai SUNNY ANANAS  3.301.855 VND  1.650.927 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai HAPPY HATCH BLACK  3.301.855 VND  1.650.927 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai COLOR BLOCK ONYX  3.166.310 VND  1.583.155 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai AWE CORDY  3.982.286 VND  1.991.143 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai SHORE BOW BLUE  4.605.789 VND  2.302.894 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai CALCINHA SUMMER FRUFRU  1.271.404 VND  635.702 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai CALCINHA DANCING FLAMINGO  1.217.186 VND  608.593 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai CALCINHA SOLSTICE DORADO  1.217.186 VND  608.593 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai SOUTIEN SUMMER BIRD  2.084.668 VND  1.042.334 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai CLASSY WARY PURPLE  3.656.980 VND  1.828.490 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai SOUTIEN SOLSTICE DORADO  1.840.689 VND  920.345 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai CALCINHA AURUM ONYX  1.271.404 VND  635.702 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai SHORE BOW SANGRIA  4.605.789 VND  2.302.894 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai TRAMMEL SEA DORADO  3.982.286 VND  1.991.143 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai TRAMMEL SEA BLACK  3.982.286 VND  1.991.143 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai CLASSY WARY CORAL  3.656.980 VND  1.828.490 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai CLASSY WARY BLACK  3.656.980 VND  1.828.490 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai SHORE BOW ONYX  4.605.789 VND  2.302.894 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai CALCINHA SUNNY ANANAS  1.271.404 VND  635.702 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai SOUTIEN SOLSTICE SANGRIA  1.840.689 VND  920.345 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai SOUTIEN COLOR BLOCK RAISIN  2.084.668 VND  1.042.334 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai CALCINHA FUN FLAMINGO  1.271.404 VND  635.702 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai CALCINHA COSTA TROPICAL  1.217.186 VND  608.593 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai CALCINHA SUMMER BIRD  1.217.186 VND  608.593 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai CALCINHA HAPPY HATCH AZUL  1.217.186 VND  608.593 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai SOUTIEN LEOPARDASY  2.030.451 VND  1.015.225 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai CALCINHA HAPPY HATCH BLACK  1.217.186 VND  608.593 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai SOUTIEN SOLSTICE ONYX  1.894.907 VND  947.453 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai CALCINHA MARINE LEOPARDOS  1.461.166 VND  730.583 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai SOUTIEN DANCING FLAMINGO  2.220.213 VND  1.110.106 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai CALCINHA COLOR BLOCK RAISIN  1.081.642 VND  540.821 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai CALCINHA COLOR BLOCK ONYX  1.081.642 VND  540.821 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai SOUTIEN AURUM SANGRIA  1.894.907 VND  947.453 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai CALCINHA LIGHT CORDY  1.217.186 VND  608.593 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai CALCINHA SOLSTICE SANGRIA  1.217.186 VND  608.593 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai SOUTIEN COSTA TROPICAL  1.840.689 VND  920.345 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai SOUTIEN SUNNY ANANAS  2.030.451 VND  1.015.225 VND 
-50%
Kích cỡ sẵn có
Malai SOUTIEN HAPPY HATCH AZUL  2.084.668 VND  1.042.334 VND 
1  2  Tiếp