THẺ QUÀ TẶNG

Thẻ quà tặng từ Brazilian Bikini Shop là sự đảm bảo cho một món quà thành công!

Bạn quyết định!

Bạn có thể tự chọn số tiền trên thẻ quà tặng của mình. Thẻ quà tặng phù hợp cho cả ngày sinh nhật, món quà Giáng sinh và những dịp đặc biệt khác, và người nhận có thể sử dụng nó để mua sắm trên toàn bộ cửa hàng trực tuyến.

Bạn có thể in thẻ quà tặng hoặc gửi cho người nhận qua email. Không có gì đơn giản hơn: bạn sẽ nhận được thẻ quà tặng qua email có thể in và trao tận tay, hoặc bạn cũng có thể gửi thẻ quà tặng trực tiếp qua email cho người nhận.

Thẻ quà tặng có hiệu lực trong cửa hàng và cửa hàng trực tuyến của chúng tôi, trong vòng 24 tháng kể từ ngày mua.

Sản phẩm đã được thêm vào danh sách yêu thích của bạn