Khẩu trang vải

Đoàn kết bên nhau, chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19! Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: - Chỉ sử dụng cá nhân, không dùng chung khẩu trang với bất kỳ ai; - Nên sử dụng khẩu trang trong khoảng 2 giờ. Sau 2 giờ, bạn cần thay khẩu trang mới. - Nếu khẩu trang bị ướt vì bất kỳ lý do gì (đổ mồ hôi, ho, v.v.), hãy thay khẩu trang. - Sử dụng khẩu trang mỗi khi bạn rời khỏi nhà. Khi bạn rời khỏi nhà, hãy luôn nhớ mang theo một vài khẩu trang dự phòng và mang theo một túi nhựa để đặt khẩu trang đã sử dụng vào sau khi thay khẩu trang; - Giặt khẩu trang đã sử dụng của bạn bằng xà phòng và nước. Ngâm khẩu trang trong mười phút và đặt nằm phẳng để phơi khô. Khẩu trang của bạn sẽ sẵn sàng để sử dụng lại sau khi khô.

Filters (21 products)
Sản phẩm đã được thêm vào danh sách yêu thích của bạn