Anni Jurgenson

Anni Jrgenson l một nghệ sỹ trẻ người Estonia rất nổi tiếng nhờ mn đồ trang sức của c ấy đ l bng kẹp tai: một phụ kiện độc đo tự bọc xung quanh tai v mn đồ ny đ trở thnh mốt thời trang nổi như cồn trn thế giới.

Màu sắc