ลดสูงสุด -80% - Let's go shopping!

รายละเอียดและเงื่อนไข

Index:


- ประกาศทางกฎหมาย
- รายละเอียดและเงื่อนไข
- Privacy


ประกาศทางกฎหมาย


Tel: +33 1 86 26 48 39
E-Mail: info@brazilianbikinishop.com

ที่อยู่หลักของบริษัท:
Brazilian Bikini Shop S.A.R.L.
75, Chemin des Collettes,
06800 Cagnes sur mer,
Cote D'azur - French Riviera, France

บราซิลเลี่ยน บิกินี่ ช้อป เป็นบริษัทจดทะเบียน ตั้งอยู่ที่ French Riviera
ชื่อบริษัท Brazilian Bikini Shop SARL (Ltd)
หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม FR36 509778270
หมายเลขจดทะเบียนการค้า R.C.S. ANTIBES 509778270
SIRET: 50977827000017
เงินทุน: 7500

Editorial Director: M. Guatteri Gian Marco


รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร
สาระสำคัญของสัญญานี้เกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัททางอิเล็คทรอนิกส์

ผู้ถือใบอนุญาตคือ

Brazilian Bikini Shop SARL, 75 Chemin des Collettes, Cagnes sur Mer, Cte d'Azur, FRANCE
R.C.S. ANTIBES 509778270 N de GESTION 2009 B 21 - SIRET: 509778270 000 17
TVA INTRACOM: FR 36 509778270 โทรศัพท์: 0033.9.67.17.01.14


ข้อมูลสำหรับลูกค้า

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่ายผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นไปตามระเบียบของข้อกฎหมายการค้า ข้อ L111-1 (www.BrazilianBikiniShop.com)

ผลิตภัณฑ์ทุกรายการมีราคากำกับและมีลิงค์ให้เข้าไปดูได้ เราแสดงราคารวมของค่าสินค้าที่มีการสั่งซื้อ และราคารวมของค่าสินค้าบวกค่าจัดส่ง ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ สามารถเข้าไปดูได้ภายใต้หัวข้อ ลูกค้า ในเว็บไซต์ของเรา

ตามข้อกำหนดของกฎหมายข้อ 5 เราได้จัดทำสัญญานี้เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งคุณสามารถสั่งพิมพ์ออกมาได้ตามวิธีการใช้เว็บไซต์ของเรา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา โทรศัพท์: 0033.9.67.17.01.14

รายละเอียดและเงื่อนไข
เรามีผลิตภัณฑ์และราคาไว้จำหน่ายตามที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของเราเท่านั้น รายการที่นำเสนอนั้นจะมีอยู่ตราบเท่าที่ยังปรากฎบนเว็บไซต์ ข้อมูลทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติด้านพลเมืองของประเทศฝรั่งเศส ข้อ 1369-4

การพิจารณาสินค้า

ตามกฎหมายการค้า ข้อ L121-20 และมติจากวันที่ 23 สิงหาคม 2544 นั้น หลังจากได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้ามีเวลา 7 วันในการลอง ซึ่งลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้าเพื่อทำการแลกเปลี่ยนหรือจ่ายอีกครั้งโดยไม่มีการจ่ายค่าเสียหายใดๆ ไปยังที่อยู่ข้างล่างนี้ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งลูกค้าจะเป็นผู้จ่ายทั้งหมด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนสินค้านั้น สินค้าใหม่จะถูกส่งไปยังลูกค้าภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าตัวเก่าแล้ว

คุณสามารถส่งสินค้าไปที่:
Brazilian Bikini Shop SARL
75 Chemin des Collettes
06800 Cagnes sur Mer
France


ขั้นตอนการสั่งซื้อจนถึงการจัดส่ง
1 ไปที่เว็บไซต์ www.BrazilianBikiniShop.com
2 ทำตามคำแนะนำของเว็บไซต์
3 ทำตามคำแนะนำของเว็บไซต์ในการเปิด User Account
4 กรอกใบสั่งซื้อ
5 ตรวจเช็คข้อผิดพลาดและแก้ไข
6 ยืนยันการสั่งซื้อและราคา
7 รับการยืนยันของคำสั่งซื้อจาก BrazilianBikiniShop.com
8 รับการยืนยันข้อมูลคำสั่งซื้อ วันที่จัดส่ง และการล่าช้าที่อาจจะเป็นไปได้
9 ราคารวมของค่าสินค้าและค่าจัดส่งที่สั่งซื้อจะถูกหักออกจาก account ของลูกค้า
10 ได้รับสินค้า

ตามระเบียบปฏิบัติด้านพลเมืองของประเทศฝรั่งเศส ข้อ 1316-1 ลูกค้าควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญานี้ที่เกี่ยวข้องกับการเปิด account การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ การสั่งซื้อสินค้า การถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัว หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลที่เป็นความลับอื่น
ราคาและใบแจ้งราคาสินค้า
ราคาของเราได้รวมภาษีทุกชนิดไว้แล้ว
ตามกฎหมายการค้า ข้อที่ L121-18 และ L121-19 ลูกค้าทุกคนต้องได้รับใบแจ้งราคาสินค้า


การชำระเงิน
ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านทาง PayPal หรือโดย Visa, MasterCard หรือ วิธีการชำระเงินแบบอื่น เช่น เช็ค การโอนเงินผ่านธนาคาร และไปรษณีย์สั่งจ่าย

รายละเอียดบัญชีธนาคาร

ทุกรายละเอียดของบัญชีธนาคารของลูกค้าควรจะโอนผ่านระบบความปลอดภัยของ PayPal ข้อมูลเหล่านี้จะไม่มีการแสดงใน BrazilianBikiniShop.com อย่างเด็ดขาด
มีเพียงข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้าเท่านั้นที่จะแสดงระหว่างการประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ
การจัดส่งสินค้า
ลูกค้าสามารถตรวจติดตามสถานภาพของคำสั่งซื้อจากระบบความปลอดภัยส่วนบุคคลใน BrazilianBikiniShop.com ได้
เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าควรจะระบุที่อยู่ในการจัดส่งด้วย Customers should indicate the delivery address.
ถ้าลูกค้าไม่อยู่เมื่อสินค้าไปถึง ลูกค้าจะได้รับใบยืนยันการจัดส่งจากตู้ไปรษณีย์ที่บ้าน จากนั้นภายใน 10 วันลูกค้าจะต้องไปรับสินค้าจากที่ทำการไปรษณีย์ ในกรณีที่เป็นการจัดส่งด่วน ลูกค้าก็จะได้รับใบยืนยันการจัดส่งเช่นกัน ซึ่งหลังจากได้รับใบยืนยันนั้นแล้ว ลูกค้าควรติดต่อบริษัทขนส่งด่วนนั้นพร้อมระบุวันที่จัดส่ง ลูกค้ามีสิทธิ์สั่งให้จัดส่งสินค้าไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลก
ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจัดส่งจะถูกส่งไปทางอีเมล

BrazilianBikiniShop.com จัดส่งสินค้าไปทั่วโลก เวลาที่สินค้าเดินทางไปถึงเป็นเวลาประมาณการเท่านั้น ในกรณีที่เวลาจัดส่งล่าช้ากว่ากำหนดก็จะไม่มีผลทำให้ขอคืนเงินได้แต่อย่างใด แต่ถ้าสินค้าถูกส่งหลังจาก 30 วันนับจากวันกำหนดส่งในตอนแรก (ยกเว้นเหตุสุดวิสัย) ทุกส่วนของสัญญานี้มีสิทธิ์ถูกยกเลิกและลูกค้าจะได้รับเงินคืนที่เป็นค่าสินค้าเท่านั้น
BrazilianBikiniShop.com มีสิทธิในการยกเลิกการจัดส่งเมื่อมีสถานการณ์ภายนอกที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย เช่น ความขัดแย้งทางการทหาร การจราจล ไฟไหม้ อุทกภัย การหยุดงานประท้วง อุบัติเหตุ หรือการจัดส่งที่เป็นไปไม่ได้
ในกรณีทั่วไป การจัดส่งสินค้าของเราที่ตรงเวลาขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามกรอบความรับผิดชอบของลูกค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ การจัดส่งสินค้าแบบเร่งด่วนจะเป็นไปตามระบบของผู้ขนส่งพิเศษ เช่น Deutsche Post หรือ Chronopost
ทันทีที่ได้รับสินค้า ลูกค้าควรเช็คการจัดส่งและดำเนินการร้องเรียนหรือปฏิเสธสินค้าถ้าพบว่าสินค้านั้นถูกเปิดออกหรือเห็นได้ชัดว่าสินค้าได้รับความเสียหาย และควรส่งคำร้องเรียนนั้นไปที่บริษัทผู้จัดส่งโดยจดหมายลงทะเบียนภายในสามวันทำการหลังจากวันที่ได้รับสินค้า ในขณะที่สำเนาของจดหมายร้องเรียนนั้นให้ส่งไปที่ BrazilianBikiniShop.com ทั้งนี้ ตามกฎหมายทางการค้าของฝรั่งเศส ข้อ L133-3 การเพิกเฉยละเลยต่อความรับผิดชอบดังกล่าวภายในช่วงเวลาที่กำหนดถือเป็นการไม่เอาความกับผู้ขนส่ง ซึ่งในกรณีดังกล่าว BrazilianBikiniShop.com จะไม่สามารถรับประกันใดๆ ได้
ถ้าสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับคุณภาพหรือคุณสมบัติที่สั่งซื้อไว้ ลูกค้าควรทำการร้องเรียนภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
ในกรณีที่จัดส่งล่าช้า หรือถ้าสินค้าได้รับความเสียหายหรือมีตำหนิหลังการจัดส่ง ลูกค้าควรติดต่อแผนกบริการลูกค้า ถ้าสินค้ามาจากการสั่งซื้อทางอิเล็คทรอนิกส์ ลูกค้าจะไม่สามารถร้องเรียนสินค้ามีตำหนิได้ที่ร้านของเรา

สินค้าจะถูกจัดส่งโดย:
- Deutsche Post - แนะนำสำหรับการจัดส่งไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลก ยกเว้น ฝรั่งเศส กับอิตาลี
- La Poste - Letter Max สำหรับการจัดส่งภายในฝรั่งเศสและอาณาเขตของประเทศ
- Chronopost - การจัดส่งด่วนระหว่างประเทศภายในฝรั่งเศสและทั่วโลก
- SDA - การจัดส่งด่วนภายในอิตาลี.

ลูกค้าจะได้รับข้อความทางอิเล็คทรอนิกส์ว่าสินค้าได้ถูกส่งออกจากต้นทางแล้วพร้อมกับหมายเลขติดตามสถานะการจัดส่ง หมายเลขนี้สามารถใช้เช็คได้ในเว็บไซต์ www.laposte.fr/csuivi, www.deutschepost.de, www.sda.it และ www.chronopost.fr. ในกรณีของการร้องเรียนใดๆ ลูกค้าควรส่งจดหมายลงทะเบียนพร้อมระบุหมายเลขอ้างอิงสำหรับติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าให้กับ BrazilianBikiniShop.com ได้ทราบ
ลูกค้าจะได้รับใบยืนยันการจัดส่งภายใน 2-5 วันทำการ
หลังจากได้รับใบยืนยันการจัดส่งแล้ว ลูกค้ามีเวลา 10 วันในการเคลมรับสินค้าได้ที่ทำการไปรษณีย์ที่ระบุไว้ในใบยืนยันการจัดส่งนั้น ในกรณีที่เลยกำหนดเวลา สินค้านั้นจะถูกส่งกลับไปที่ BrazilianBikiniShop.com แผนกบริการสนับสนุนจะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อพิจารณาวิธีการจัดส่งอื่นๆ หรือลูกค้าก็มีสิทธิ์ในการปฏิเสธการจัดส่ง
อย่างไรก็ตามถ้าภายใน 5 วันหลังจากที่มีการส่งสินค้าออกไป และลูกค้ายังไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า ลูกค้าควรไปที่ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดของที่อยู่ที่ระบุไว้ในการสั่งซื้อ ถ้าที่ที่ทำการไปรษณีย์นั้นไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับระบบการติดตามสถานะการจัดส่ง (www.coliposte.net www.chronopost.fr) ลูกค้าควรติดต่อแผนกบริการสนับสนุนของ BrazilianBikiniShop.com เพื่อสืบหาสาเหตุที่ยังไม่ได้รับสินค้า ระยะเวลาในการตอบกลับอาจจะอยู่ที่ 1-3 สัปดาห์หลังจาก BrazilianBikiniShop.com ได้รับการร้องเรียนให้มีการสืบหาสาเหตุจากลูกค้า
- ถ้าค้นหาสินค้าพบ สินค้านั้นจะถูกส่งไปยังลูกค้าอีกครั้ง
- ถ้าสินค้านั้นเกิดการสูญหาย จะมีการตัดสินใจครั้งสุดท้ายหลังจากสามสัปดาห์


การร้องเรียนและการส่งสินค้าคืน


ตามข้อกำหนดของกฎหมายข้อ 5 และการพิจารณาตามระยะเวลาของการตรวจพิจารณาสินค้า การส่งสินค้าคืนสามารถทำได้ภายใน 15 วันหลังจากได้รับสินค้าแล้ว โดยสินค้านั้นควรอยู่ในสภาพใหม่ สมบูรณ์ ไม่มีตำหนิ หรือผ่านการซักมาแล้ว
การคืนสินค้าหลังจาก 15 วันไม่สามารถทำได้
สินค้าสามารถส่งคืนไปที่:

Brazilian Bikini Shop SARL RETURN
1567 Route des Pugets,
Batiment l'tage de la boulangerie Multari
06700 Saint-Laurent-du-Var,
Cte d'Azur
France


สำหรับการร้องเรียนหรือการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราได้ที่
Brazilian Bikini Shop SARL - COMPLAINTS
1567 Route des Pugets,
Batiment l'tage de la boulangerie Multari
06700 Saint-Laurent-du-Var,
Cte d'Azur
France


หรือทางอีเมล:
info@brazilianbikinishop.com ในทั้งสองกรณี กรุณาระบุหมายเลขสั่งซื้อและวันที่สั่งซื้อ
ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้าเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า ถ้าสินค้าถูกส่งคืนเนื่องจากความผิดพลาดของ BrazilianBikiniShop.com ทางเราจะทำการคืนค่าใช้จ่ายการขนส่งทั้งหมด ในกรณีดังกล่าวลูกค้าควรระบุลงในใบขอส่งสินค้าคืน
ในกรณีการชำระคืนหลังจากที่แผนกบริการของเราได้รับสินค้า ตรวจสอบ และยืนยันแล้ว เราจะทำการคืนเงินเข้าไปในบัญชีธนาคารของลูกค้าภายใน 30 วันหลังจากได้รับสินค้าคืนแล้ว
สินค้าที่ถูกส่งคืนแล้วได้รับความเสียหาย สกปรก และไม่สมบูรณ์ จะไม่ได้รับการคืนเงินจากบริษัท
ในกรณีที่ส่งคืนเนื่องจากสินค้ามีตำหนิ กรุณาระบุในใบคำร้องขอคืนด้วย หลังจากที่เราได้รับสินค้า แผนกบริการลูกค้าของเราจะทำการตรวจเช็คและยืนยัน สินค้าที่สั่งซื้อออนไลน์จะไม่สามารถส่งคืนกลับมาที่ร้านเราได้ ถ้าสินค้าถูกส่งคืนเนื่องจากความผิดพลาดของ BrazilianBikiniShop.com ทางเราจะทำการคืนค่าใช้จ่ายการขนส่งทั้งหมดที่เกิดกับลูกค้าจะถูกนำไปรวมกับเงินที่ต้องคืนให้ลูกค้า
สินค้าที่ส่งกลับมาแล้วพบว่าได้รับความเสียหาย สกปรก หรือไม่สมบูรณ์ จะไม่สามารถขอคืนเงินได้
ไฟล์อิเล็คทรอนิกส์และความปลอดภัยด้านข้อมูล
BrazilianBikiniShop.com มีไฟล์อิเล็คทรอนิกส์ที่มีรายละเอียดของข้อมูลลูกค้าของเราทั้งหมด ถ้าเรามีลูกค้าใหม่ ข้อมูลของลูกค้านั้นก็จะถูกบันทึกลงในไฟล์นี้ ซึ่งจะช่วยให้เราตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมทั้งการให้ส่วนลดและให้บริการลูกค้า ฐานข้อมูลลูกค้านี้ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2521 ซึ่งได้มีการแก้ไขเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2547
ถ้าลูกค้ายินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เขาก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่เหมาะสมกำหนด ในกรณีนี้ลูกค้าควรจะถาม BrazilianBikiniShop.com โดยการเขียนไปที่:


Brazilian Bikini Shop SARL
75 Chemin des Collettes
06800 Cagnes sur Mer
France


ลูกค้าสามารถเลือกว่าจะรับหรือไม่รับข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกิดจากอีเมลของเขาหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเลือกตัวเลือกตอนที่สร้าง account บนอินเทอร์เน็ตของลูกค้าเอง
ถ้าลูกค้าไม่ต้องการได้รับข้อมูลดังกล่าว ลูกค้าสามารถติดต่อไปที่ info@brazilianbikinishop.com
Personal Data / PRIVACY POLICY


Our commitments with regards to protecting your personal data

So that you are able to browse on our website with peace of mind, we,BRAZILIAN BIKINI SHOP, as the data controller, will explain to you how we collect, process and use your personal data in order to provide you with new, daily services in keeping with your rights.

We protect your privacy by ensuring the protection, confidentiality, non-alteration, availability and security of your personal data which you have given us over all of our channels of communication.

We are taking all of the necessary measures in order to:
 • provide you with clear and transparent information about the way in which your personal data will be collected and processed;
 • implement all the technical and organisational measures necessary to protect your personal data against disclosure, loss, alteration or access by an unauthorised third party;
 • only store your personal data for the required amount of time for the purposes of processing or specific services;
 • give you the option to access and modify your personal data that we process at any time, via your personal area on our websites.
To achieve these objectives, we have implemented appropriate technical and organisational measures in order to ensure that processing is in accordance with the applicable law concerning the protection of personal data.


When do we collect your personal data?

Your personal data can be collected when:
 • you create an account on our websites or mobile applications;
 • you visit our websites which may use cookies;
 • you add products to your shopping basket;
 • you buy our products online;
 • you subscribe to our newsletter or alerts;
 • you request a return;
 • you contact customer service via any form of communication at your disposal, such as email, instant messaging, etc;
 • you take part in a promotional competition;
 • you write a comment or a review about an item;
 • you share a review with a friend by email from an item description page;
 • you share a review on Facebook, Google +, Twitter, Delicious, Instagram, Snapchat or Pinterest from an item description page;
 • you fill out an input form or questionnaire on our websites or mobile applications;


What personal data do we collect?

We collect data that you give us within the context of our business relationship, in particular:
 • when you create a client or prospect account and you join a loyalty programme;
 • while your orders, returns and complaints are being managed;
 • when you contact our customer service;
 • when you take part in a promotional competition.
Cases where data collection is strictly necessary in order to provide you with a service are marked with an asterisk and generally require your surname, name, address, email address, landline or mobile number and date of birth.

We also collect personal data when you buy our products or when you use our services. In particular, we collect data concerning the amount and the nature of your purchases as well as information about your orders, your payments and your customer or prospect path on our online services.

In accordance with this regulation, we do not collect data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, genetic personal data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person's sex life or sexual orientation.

These categories of personal data are never collected or processed by BRAZILIAN BIKINI SHOP.

How do we use your data?

We process your personal data in a transparent and secure way. Your personal data is collected for the purposes detailed below.


Managing our obligations to our clients

Managing orders, deliveries and returns

As part of fulfilling our obligations to our clients, we collect and process your personal data in order to manage our business relationship, especially with regards to managing purchases and orders, delivering your products, handling your potential returns and offering services and promotional offers which may be of interest to you. This data helps us to improve your experience of buying online, as referred to below.

Managing the customer relationship/Loyalty programme

We use and store your personal data in order to update our customer files and offer you personalised, tailored services. We offer you the opportunity to join our loyalty programme in order to offer you goods and services which match, as far as possible, your consumption habits and interests.

Communicating with you

We collect and store your personal data in order to communicate with you about your orders, your payments or your complaints to customer service.

Improving your customer experience

We analyse your personal data in order to improve your customer experience. Unless you object, this analysis enables us to offer you innovative products, additional or promotional offers or display advertisements which match, as far as possible, your consumption habits and interests.

Targeted advertising partners

BRAZILIAN BIKINI SHOP collects and analyses your data for marketing purposes (profiling), with the help of specialised service providers. In doing so, your data is converted into detailed, pseudonymised profiles (in other words, you cannot be personally identified in these profiles while advertising content is displayed during your internet browsing) to be used by our shops and our business partners with the aim of displaying online advertising campaigns targeting your interests and allowing you to benefit from offers which correspond to your consumption habits.

If you do not want to receive our targeted advertisements or those of our partners, you have several options available which allow you to disable this feature:
 • in your "My Account" area, go to the "My newsletters and alerts" section;
 • on your mobile device, activate the Limit Ad Tracking in your iOS phone settings or, on your Android phone, the setting which allows you to disable personalised advertisements.
Legal or regulatory requirements

We may be need to pass on your personal data in the event of legitimate requests by public authorities, particularly to meet requirements regarding national security, the fight against fraud or in accordance with the law.

Fraud prevention and the fright against fraud

The data collected is also used for fraud prevention and the fight against fraud, particularly with bank cards. BRAZILIAN BIKINI SHOP reserves the right to check the personal data given by the client when placing an order and to adopt all the measures judged necessary to verify that the person whose account is debited is in fact the person placing the order, in order to avoid any fraudulent payments. Proof of identity or proof of address may be required for this verification.

If there is no positive response from the customer, BRAZILIAN BIKINI SHOP reserves the right to cancel the order placed by the customer.

Debt collection

When the total amount of money due is not paid by the customer, it becomes outstanding debt. To this end, we may need to pass on your personal data to our debt collection service provider.

Other cases

In any other cases, you will be informed about the processing that BRAZILIAN BIKINI SHOP is planning to do.


Who are the recipients of your personal data?

We ensure that only authorised persons within BRAZILIAN BIKINI SHOP can access your personal data when this access is necessary for our business relationship.

Our service providers and targeted advertising providers can also be recipients of personal data that is strictly necessary for the provision of services that we will have entrusted them with (for example: delivery and return of your products to our warehouse, payment online, targeted promotional campaigns, debt collection, prevention and fight against fraud).


Where is your personal data stored?

The data is stored in accordance with French legislation and European regulation.

We may need to share personal data with other companies that is necessary for implementing services which you have acquired or subscribed to (examples: home delivery, collection point). A contract is required for operations with a service provider which receives your data in order to ensure the protection of your data and the respect of your rights.

If our service provider acts outside of the European Union, we protect the confidentiality of your personal data and your rights by using the data protection clauses recommended by the European Commission.

The period for which the data is stored follows the French Data Protection Authority's (CNIL) recommendations and/or complies with the legal obligations:

Data about your client account and your loyalty programme; Behavioural segmentation data : 5 years starting from the end of the relationship with the customer.

Proof of identity provided in the context of exercising the right to query, to access, to rectification or to object : 1 year starting from the date of receipt by BRAZILIAN BIKINI SHOP

Bank information (bank details/IBAN) : 10 years starting from the end of the business relationship with the customer.

Cookies : 24 months for Google Analytics and Facebook cookies and 13 months for all other cookies starting from when they are stored on the user's device.

Purchasing data : 5 years starting from the end of the relationship with the customer.

Prospects' data : 5 years from the end of relationship with the prospect.

At the end of these periods, we can then archive the data, notably to meet the limitation periods of legal and tax rules and those of legal proceedings.


Cookie management

Upon visiting our website, we may need to store cookies, if you accept, on your computer, through your web browser. During the period of validity or storage, cookies enable us to identify your computer during your next visits. BRAZILIAN BIKINI SHOP partners and service providers, or third-party companies, may also need to store cookies on your computer. Some cookies are essential for navigating our website, in particular for the successful running of the ordering process therefore, deleting them can cause problems. Only the transmitter of a cookie may read or modify data contained in the cookie.

Below you will find information concerning the cookies which may be stored on your computer while you are visiting BRAZILIAN BIKINI SHOP web pages, as well as how you can delete/refuse to accept these cookies on your computer.

Facebook : Advertising server, targeted advertising, analysis/measure, content personalisation, optimisation (Agreement status : http://www.facebook.com/about/privacy)

Google Analytics : Analysis/measure (Agreement Status : No opt-out procedure)

Vimo (video player)


Thanks to the settings on your web browser, you can simply and freely choose to accept or refuse the storage of cookies on your computer at any time. You can configure your web browser as you wish, so that cookies are either accepted and stored on your computer or, on the contrary, refused.

You can configure your web browser in such a way:
 • That accepting or refusing a cookie is periodically suggested to you, before the cookie is able to be stored;
 • That you can systematically refuse the storage of cookies on your computer
Warning:All configuration that you set up on your web browser with regards to accepting or refusing cookies may modify your web browsing, and certain services require the use of cookies as part of your access conditions. If you choose to refuse the storage of cookies on your computer or if you delete those which were stored, we accept no responsibility for the effects linked to the corrupted operation of our services, resulting from us not being able to store or consult the necessary cookies, that you have refused or deleted, for the operation of services.

How do you set your preferences, according to the browser you use?

Every browser has a different configuration. It is generally described in the help menu of your web browser. Therefore, we recommend that you read it so that you know how to modify your cookie preferences.

ForInternet Explorer
ForSafari
ForChrome
ForFirefox
ForOpera

Cookie management module

BRAZILIAN BIKINI SHOP has made a module available for website users enabling them to object to cookies stored on the website. To do this, the user can click on the "Customise" button on the information notification stating the purpose of the stored cookies, or click on the "My Account" tab, in the "My cookies" section. The user can modify their preferences at any time via the "My cookies" section.

Disabling via an interprofessional platform

You can also log onto the Youronlinechoices website which is offered by digital advertising professionals who are all part of the EDAA (European Digital Advertising Alliance) and which is managed in France by the Interactive Advertising Bureau France. This European platform is shared on the internet by hundreds of advertising professionals. It consists of a centralised interface enabling you to accept or refuse cookies which are likely to be used in order to adapt the advertisements that may be displayed on your device's browser:http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

BRAZILIAN BIKINI SHOP informs the user that this procedure does not prevent advertisements being displayed on internet sites that you visit. It only blocks the technology which allows for advertisements to be adapted to your interests.

Web Beacons

BRAZILIAN BIKINI SHOP uses web beacons on some of its website pages which allow it to count the number of visitors to the page. These web beacons can be used with some of our business partners, particularly in order to measure and improve the efficiency of certain advertisements. The data collected via these web beacons is anonymous and helps us to know how frequently visited certain website pages are, in order to better assist the website users.

Social network plug-ins

The website uses social media plug-ins, such as Facebook, Twitter (hereinafter "Social Networks"). For example, if the user is connected to Facebook while they are browsing the website, Facebook can directly link their visit to their Facebook user account, even if the user has not used the share button. If the user interacts through plug-ins, for example, by clicking on the "like" button or by leaving a comment, the corresponding information will be sent and stored on a Facebook server. It will be published on the user's Facebook account.

BRAZILIAN BIKINI SHOP does not manage the data collected by Social Networks via the buttons. The user should read the data protection policy published by the relevant Social Networks in order to understand the modalities of processing and the uses of collected data by these networks, as well as the configuration options available to protect their privacy. If the user does not want the Social Network to link the collected data from BRAZILIAN BIKINI SHOP to their Social Network user account, they must log out of the Social Network before visiting the website.

How can you exercise your rights?

You have the following rights, which allow you to control how we use your personal data:
 • the right to object to the processing of your personal data;
 • the right of access to the personal data that we process;
 • the right to rectify it;
 • the right to erasure;
 • the right to data portability;
 • the right to restriction of processing;
 • the right to provide instructions regarding the storage, erasure and communication of your personal data after your death.
You can exercise your rights:


BRAZILIAN BIKINI SHOP
1572 Route des pugets, 06700 Saint-Laurent-du-Var
FRANCE

If you would like more detailed information about these rights, please contact us on the addresses mentioned above.

We reply to your requests as quickly as possible and in any case, withinone monthupon receipt of your request.

Our data security measures

Our security and confidentiality commitments

Respecting your rights to the protection, security and confidentiality of your data is our priority.

BRAZILIAN BIKINI SHOP has put technical and organisational security measures in place, adapted to the sensitivity level of the personal data, in order to protect it against any malicious breaches, any losses, alteration or disclosure to unauthorised third parties.

When creating, designing, selecting and using our services which are based on personal data, BRAZILIAN BIKINI SHOP factors in the right to the protection of personal data, from the very beginning.

For this reason, for example, we will carry out pseudonymisation or anonymisation, depending on the case, of personal data as soon as it is possible or necessary.

As all personal data is confidential, access to it is restricted to BRAZILIAN BIKINI SHOP employees or service providers working on the BRAZILIAN BIKINI SHOP account who need it to carry out their tasks. All people who have access to your data are bound by a confidentiality obligation and face disciplinary measures or other sanctions if they do not comply with these obligations.

A contract is required for operations with recipient third-parties in order to ensure the protection of your personal data and the respect of your rights.

We are fully committed to adequately protecting the personal data that you have entrusted us with. For the purposes of continual security and protection, we encourage you to exercise caution in order to prevent all unauthorised access to your personal data and to protect your devices (computer, smartphone, tablet) against any unwanted, even malicious, access, by using a strong password, which we recommend you change regularly. If you share a device, we recommend that you log off after each use.


Our data protection officer

Our data protection officer (DPO) is available to answer any of your questions at the following address:info@brazilianbikinishop.com


Our contact details

We welcome your feedback and questions. If you wish to contact us, please send an email to
info@brazilianbikinishop.com or or call us on +33 1 86 26 48 39