การขอคืนสินค้า

การแลกเปลี่ยน
ไม่มีความตึงเครียด คุณสามารถแลกเปลี่ยนสิ้นค้าที่คุณซื้อมาได้ถึง 100 วัน นับจากวันที่ซื้อส์".

การขอเงินคืน
คุณสามารถคืนสินค้าได้ไม่เกิน 30วันนับจากวันที่สั่งซื้อ

ฉันจะส่งสินค้าคืนได้อย่างไร

สำหรับขั้นตอนการส่งกลับคืนที่รวดเร็วและมีความสะดวก เราขอแนะนำขั้นตอนต่อไปนี้ :

คลิกที่ “บัญชีของฉัน” ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าถึงประวัติการสั่งซื้อของคุณ จากนั้นคลิกที่ "แลกเปลี่ยนหรือคืน" สำหรับการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง

เลือกผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จะเปลี่ยนหรือคืน จากนั้นยืนยัน (หรือเปลี่ยนแปลง) ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าของคุณและตรวจสอบ

พิมพ์คำขอสำหรับเอกสารการส่งสินค้ากลับคืนและรวมไว้ในบรรจุภัณฑ์ของคุณ หากคุณไม่มีเครื่องพิมพ์ ใช้แผ่นกระดาษแยกต่างหากเพื่อระบุจำนวนการอ้างอิงที่มีการแลกเปลี่ยน ซึ่งระบุไว้ในแบบฟอร์มการส่งสินค้ากลับคืน

สินค้าที่ส่งกลับจะต้องอยู่ในสภาพใหม่เอี่ยม คงรูปเดิมไม่สึกหรอ (ยกเว้นจะมีการลองใช้) และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมของพวกเขา ชุดว่ายน้ำจะต้องส่งกลับคืนในสภาพที่สะอาดและมีแถบป้องกันสุขอนามัยรวมทั้งแถบป้ายในบริเวณนั้น

รายการที่ส่งกลับคืนจะถูกส่งไปยังที่อยู่ในแบบฟอร์มการส่งกลับ คุณสามารถส่งคืนสิ่งของด้วยจดหมายลงทะเบียน (ขอแนะนำ) หรือจดหมายมาตรฐานทั่วไป ( ไม่แนะนำเพราะไม่สามารถติดตามได้)