Pravila I Uslovi

Index:


- Pravno obaveštenje
- Pravila I Uslovi
- Privacy


Pravno obaveštenje


Tel: +33 1 86 26 48 39
E-Mail: info@brazilianbikinishop.com

Glavna adresa kompanije:
Brazilian Bikini Shop S.A.R.L.
75, Chemin des Collettes,
06800 Cagnes sur mer,
Côte D'azur - French Riviera, France

Brazilian Bikini Shop je registrovana komanija locirana na Francuskoj Rivijeri.
Naziv Kompanije: Brazilian Bikini Shop SARL (Ltd)
VAT Broj: FR36 509778270
Trgovinski Registracioni broj: R.C.S. ANTIBES 509778270
Kapital: €7500

Editorial Director: M. Guatteri Gian Marco


Pravila I Uslovi


PRIMENA

Predmet ovog  ugovora je elektronska prodaja Robe naše Kompanije. 

Vlasnik licence je:

Brazilian Bikini Shop SARL, 75 Chemin des Collettes, Cagnes sur Mer, Côte d'Azur, FRANCE
R.C.S. ANTIBES 509778270 N  de GESTION 2009 B 21 - SIRET: 509778270 000 17
TVA INTRACOM: FR 36 509778270 - Telephone: 0033.9.67.17.01.14

INFORMACIJE ZA KLIJENTE

Glavna funkcija naših Proizvoda  online prodaja i distribucija preko interneta,  je u skladu sa regulativom  Trgovinskog Zakona, član  L 111-1 (www.BrazilianBikiniShop.com).

Cene svih prizvoda su date i mogu se naći u svakom linku. Izdvojeno od ukupne cene narudžbe, (iznos cene proizvoda na narudžbi) I ukupna cena narudžbe (iznos koji sadrži cenu proizvoda i cenu isporuke). Sve ostale troškove možete naći  pod odeljkom  “Korisnici” na našem sajtu.   

Saglasno sa zahtevima Člana 5, ovaj ugovor ćete pronaći na Engleskom jeziku. Može  se odštampati prema instrukcijama na našem web sajtu. 

Za dodate informacije kontaktirajte naš  korisnićki Servis:  Telefon: 0033.9.67.17.01.14

PRAVILA I USLOVI

Uslovi nabavke naših Proizvoda I cene su predmet dostupnosti na našem web sajtu. Naše ponude su validne sve dok su dostupne na web sajtu. Sve informacije su saglasne sa French Civil Code, Član 1369-4.

Premišljanje

U skaldu sa članom L121-20 Trgovinskog Zakonom, i rezolucijom od  23. Avgusta  200. godine, nakon prijema proizvoda, Korisnik ima sedam dana da je testira. Tokom ovih sedam dana Korisnik može da vrati proizvod radi zamene ili refundacije, bez  kaznenih mera, na niže navedenu adresu. Ali svi troškovi isporuke padaju na teret Korisnika. U sličaju zamene za novi Proizvod, on će biti  isporučen Korisniku u roku od sedam dana, nakon povraćaja originala.

Original proizvod pošaljite na adresu:

Brazilian Bikini Shop SARL
75 Chemin des Collettes
06800 Cagnes sur Mer
France

 

Faze distribucije

 1. Idite na  www.BrazilianBikiniShop.com
 2. Partite instrukcije na web sajtu
 3. Pratite instrukcije za otvaranje Korisničkog naloga
 4. Popunite formular za narudžbu
 5. Proverite ima li grešaka, i ispravite ih po potrebi
 6. Potvrdite narudžbu i cenu
 7. Primite konfirmaciju elektronske narudžbe od BrazilianBikiniShop.com
 8. Primate konfirmaciju narudžbe, datum  isporuke I moguća odlaganja
 9. Ukupna cena  , je cena naplaćena sa naloga Korisnika za naručeni proizvod i cena isporuke
 10. Prijem narudžbe

 

U skladu sa članom 1316-1  French Civil Code-a, Korisnik bi trebalo strogo da sledi zahteve ovog ugovora, što se tiče otvaranja naloga, popunjavanja formulara, naručivanja Proizvoda, prenošenja ličnih podataka, brojeva kreditnih kartica i ostalih informacija.

CENE I RAČUNI

U naše cene su uračunati svi porezi.

Prema članu L121-18 i članu L121-19 Trgovinskog Zakona, svaki Korisnik mora dobiti račun. 

USLOVI PLAĆANJA

Sve isplate bi trebalo da se vrše preko PayPal-a ili preko Visa, MasterCard kartice ili drugih načina plaćanja kao što su čekovi, bankarske transakcije ili preko poštanske narudžbe.  

Detalji bankovnog računa

Svi detalji bankovnog računa Korisnika bi trebalo da prolaze kroz PayPal-ov  bezbednosni server. Strogo je zabranjeno prikazivati ove informacije na  BrazilianBikiniShop.com-u.

Jedino informacije o narudžbinama bi trebalo da se prikazuju pri automatskoj obradi podatka.

ISPORUKA

Korisnik  može pratiti status narudžbine sa svog ličnog bezbednog profila na BrazilianBikiniShop.com-u.

Kada Korisnik naručuje Proizvod potrebno je da navede adresu isporuke.

Ako se Korisnik u trenutku isporuke ne nalazi na datoj adresi, biće mu ostavljeno obaveštenje u poštanskom sandučetu. Od dana prijema obaveštenja Korisnik ima deset dana da podigne svoj paket iz pošte. U slučaju iporuke brzom  poštom Korisnik će takođe  dobiti obaveštenje o isporuci. Nakon prijema ovakvog obaveštenja Korisnik bi  trebalo da kontaktira isporučioca I dogovori datum isporuke. Korisnik ima pravo da pošalje Narudžbu Proizvoda bilo gde na svetu.

Sve informacije o isporuci će biti polate preko elektronske pošte.

BrazilianBikiniShop.com vrši isporuku širom sveta. Vreme isporuke je uvek dato približno.U slučaju prekoračenja vremena isporuke, ovo ne predstavlja opravdanje za  povraćaj novca. Ali ako u roku od 30 dana posle preliminarne isporuke Proizvod još uvek ne stigne (osim u slučaju više sile)), svaka strana ovog ugovora ima pravo da otkaže narudžbu, I Korisniku će biti refundiran sav iznos koji je platio za Proizvod, bez bilo kojih drugih povraćaja.

BrazilianBikiniShop.com ima pravo na prekid isporuke kada su okolnosti klasificirani kao viša sila kao na primer:  oružani napad, masovne pobune, požar,poplave,udari, nesreće, nemogućnost isporuke…..

U svim slučajevima, pravoremena isporuka našeg proizvoda zavisi od izvršavanja obaveza Korisnika prema ovom ogovoru. Isporuka Proizvoda se može poslati u bilo koje vreme preko sledećih sistema  Deutsche Post, ili Chronopost za brzu isporuku.

Pri prijemu Proizvoda, Korisnik bi trebalo da proveri isporučenu robu i da podnese izjavu ili odbije da primi Proizvod ako je on oštećen ili je paket otvoren, ili ima jasne znake oštećenja.  Sve tvrdnje treba poslati isporučiocu preporučenim pismom u roku od tri radna  dana posle isporuke Proizvoda. Kopiju izjave bi trebala da se pošalje  na BrazilianBikiniShop.com. Prema članu L 133-3 francuskog Trgovinskog Zakona, zanemarivanje ovih odgovornosti tokom navedenog vremenskog perioda,  poništava svaku odgovornost  isporučioca, i pod takvim  uslovima BrazilianBikiniShop.com nemože da bude garant.

Ako isporučen Proizvod  ne odgovara kvalitetu navedenom u specifikaciji, Korisnik ima pravo da pošalje svoju izjavu, zahtev u roku od petnaest dana od dana isporuke.

U slučaju kašnjenja , ili ako je Proizvod oštećen ili ima nedostataka posle isporuke, Korisnik može da kontaktira naš  Korisnički Servis. U slučaju neispravne robe, ako je Proizvod kupljen elektronskim putem, ne može se reklamirati u našim radnjama.

 

Isporuka Proizvoda se vrši preko:

 • Deutsche Post - preporučeno za isporuku u bilo koji deo zemlje izuzev Francuske i Italije.
 • La Poste - Letter Max , za isporuku unutar Francuske i njenih teritorija.
 • Chronopost - International Express, za isporuku unutar Francuske I širom sveta.
 • SDA - Express za Italiju.

Korisnik će primiti elektronsku poruku o otpremi Proizvoda i broj za praćenje Proizvoda. Ovaj broj za praćenje se može koristiti na sledećim web sajtovima: www.laposte.fr/csuivi, www.deutschepost.de, www.sda.it i www.chronopost.fr.u slučaju bilo kakve žalbe, Korisnik treba da obavesti BrazilianBikiniShop.com o broju praćenja Proizvod u preporučenom pismu.

Prijem obaveštenja o isporuci stiže u roku od  2do 5 radnih dana.

Nakon prijema obaveštenja , Korisnik ima deset dana da zahteva njegovu narudžbu kod pošte navedene na izjavi o isporuci. Ako se ovaj period prekorači, Proizvod će biti  vraćen  BrazilianBikiniShop.com-u. Korisnički Servis će u tom slučaju kontaktirati Korisnika, radi razmatranja drugih načina isporuke Proizvoda ili Korisnik ima pravo  da odbije isporuku.

Međutim, ako u vremenu od  5 dana nakon  što je Proizvod poslat, a Korisnik nije primio nikakvo obaveštenje o isporuci Proizvoda, trebalo bi da ode do najbliže ispostave isporučioca. Ako navedeni isporučilac nema nikakve informacije o sistemu praćenja isporuke (www.coliposte.net www.chronopost.fr), Korisnik bi trebalo da kontaktira  Podršku za Korisnike na  BrazilianBikiniShop.com-u, radi utvrđivanja razloga neisporučivanja . Vreme odgovora može da varira od jedne do tri nedelje nakon što je istraga pokrenuta od strane  BrazilianBikiniShop.com-a.

- Ako se paket pronađe, biće poslat Korisniku

- Ako je paket izgubljen, konačna odluka će biti doneta nakon tri nedelj.

ŽALBE I POVRAĆAJ PROIZVODA

Prema zahtevima člana 5, I uzevši u obzir vreme premišljanja, bilo koji povraćaj Proizvoda bi trebalo da se izvrši u roku od petnaest dana nakon prijema proizvoda. Proizvod mora biti potpuno nov, kompletanl, ne obeležen I neopran.

Nakon petnaest dana povraćaj neće biti prihvaćen.

Povraćaje slati na:

Brazilian Bikini Shop SARL – RETURN
1567 Route des Pugets,
Batiment ŕ l'étage de la boulangerie Multari
06700 Saint-Laurent-du-Var,
Côte d'Azur
France

Za žalbe ili bilo koje druge informacije kontaktirajte nas na:

Brazilian Bikini Shop SARL - COMPLAINTS
1567 Route des Pugets,
Batiment ŕ l'étage de la boulangerie Multari
06700 Saint-Laurent-du-Var,
Côte d'Azur
France

Ili preko mail-a:

info@brazilianbikinishop.com. U oba slučaja molimo navedite broj vaše narudžbe I datum naručivanja.

Svi troškovi i rizici koji se tiču vraćanja Proizvoda su odgovornost Korrisnika. Ako je Proizvod vraćen zbog greške napravljene od strane BrazilianBikiniShop.com-a, svi troškovi transporta će biti refundirani od strane BrazilianBikiniShop.com-a. U ovakvom oslučaju Korisnik treba da navede ovo u formularu za povraćaj.

U slučaju povraćaja novca nakon što ja Proizvod primljen, proveren I potvrđen od strane našeg Servisa, refundacija će biti isplaćena Korisniku u roku od trideset dana od povraćaja proizvoda, na njegov bankovni račun.

 

Proizvod koji se vrati oštećen, prljav ili nekompletan neće biti nadoknađen od strane Kompanije.

U slučaju bilo kakvog oštećenja, molimo navedite na vašem zahtevu za povraćaj. Nakon što je Proizvod vraćen, naš Servis će proveriti I potvrditi vaš zahtev. Proizvodi naručeni preko interneta se ne mogu vraiti u naše radnje. Ako je Proizvod vraćen zbog greške BrazilianBikiniShop.com-a, svi troškovi isporuke padaju na teret Kompanije I Koriniku će biti dodato na sumu za refundiranje.

Proizvod koji se vrati oštećen, prljav ili nekompletan neće biti nadoknađen od strane Kompanije.

BETBEDNOST ELEKTRONSKIH FAJLOVA I INFORMACIJA

BrazilianBikiniShop.com poseduje elektronski fajl koji identifikuje sve naše Korisnike. Ako postoji novi korisnik njegovi podaci će biti sačuvani na ovom fajlu. Ovo nam može pomoći da koristimo te informacije pri ipunjavanju zahteva naših Korisnika, nudeći im popuste I podrškut. Ova baza podataka je stvorena u skladu sa Deklaracijom o bezbednosti korisničkih informacija od  6. Januara 1978 sa izmena,a od 6. Avgusta 2004. godine.

Ko se Korisnik složi da otkrije svoje lične podatke, ima svoja prava u skladu sa odgovarajućim zakonom. Radi ovih pitanja Korisnik bi trebalo da kontaktira BrazilianBikiniShop.com , u pismenoj formi, na:    

Brazilian Bikini Shop SARL
75 Chemin des Collettes
06800 Cagnes sur Mer
France

U zavisnosti od izbora koje ste učinili prilikom otvaranja iliskupljanja informacija, preko interneta,  o nalogu, Korisnik može da odabere dali želi ili ne primati informacije o svojim transakcijama preko svog mail-a.

Ako Korisnik ne želi da prima ovakve informacije, o tome treba da nas obavesti na info@brazilianbikinishop.comPRIVACY POLICY


We are committed to protecting your privacy on-line.
We appreciate that you do not want the personal information you provide to us distributed indiscriminately and here we explain how we collect information, what we do with it and what controls you have.
Who we are?
The website is owned by Brazilian Bikini Shop and the Data Controller is Mr. Guatteri Gian Marco. The Data Controller is responsible for and controls the processing of your personal data in accordance with the Data Protection Act 1998 (the "Act"). By using this website, you consent to the collection and use of information in accordance with this privacy policy.

Personal data we may collect about you

We can only provide the goods and services ordered by you if you provide us with your personal data. For the purpose of providing these services, we collect personal data about you such as your name, address, date of birth, email address, telephone and mobile
phone numbers.
We will use the information you provide for the purposes described in this privacy policy to which you agreed to at the time your data was obtained. Your personal data will be used to to:
- Provide you with the information, goods and services offered through our website, for billing and order fulfilment
- (provide you with the services and information offered through our website and which you request;)
- administer your account with us;
- verify and carry out financial transactions in relation to payments you make online;
- audit the downloading of data from our website;
- improve the layout and/or content of the pages of our website and customise them for users;
- identify visitors to our website;
- carry out research on our users' demographics and tracking of sales data;
- send you information we think you may find useful or which you have requested from us,
including information about our products and services, provided you have indicated that you do not object to being contacted for these purposes;

Monitoring

We may also monitor who accesses our website, for example we may automatically collect access information about you, such as the type of internet browser you use, the website from which you have come to the our website and your IP address (the unique address which identifies your computer on the internet) which is automatically recognised by our web server such information enables us to assess our users, to build a profile. We also use cookies on various pages on our website. Cookies are small text files that are saved on your computer. This information does not directly identify you and for more information please also read or section entitled cookies.

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses cookies, which are text files placed on your computer, to help the website analyse how users use the site.

Marketing purposes:

Subject to obtaining your consent we may contact you by by email If you prefer not to receive any marketing communications from us, you can opt out at any time. See further ‘Your rights’ below.
Use of cookies
We may also obtain information about your online movements and use of the internet. We do this by placing a ‘cookie’, which is a small file, on your computer’s hard disk. Cookies are used for several reasons, for example to recognise you whenever you visit this website ensuring you do not have to enter all your details and thereby speeding up the process so you do not have to log on each time. It will also enable us to store your personal preferences, build a profile about you and target our marketing and advertising campaigns. We cannot provide a full service to you if you disable the cookie function on your web browser so we advise you to maintain the same.
For further information about cookies and how to disable them please go to: aboutcookies.org
If applicable: Disclosure of your personal data
[choose appropriate]
We may disclose your personal data:
- to other companies within our group;
- if we sell our business to a third party;
- to our agents and service providers (eg providers of web hosting or maintenance services);
- credit reference agents — see ‘Credit Reference Agencies above;
- in any other case where we are required to do so by law or if we believe that such action is necessary to prevent fraud or cyber crime or to protect the website or the rights, property or personal safety of any person.
We may also disclose aggregate statistics about visitors to our website, in order to describe our services to prospective partners, advertisers, sponsors and other reputable third parties and for other lawful purposes, but these statistics will include no personally identifiable information.

Security

We place great importance on the security of all personally identifiable information associated with our users. We have security measures in place to attempt to protect against the loss, misuse and alteration of personal information under our control.
We will use technical and organisational measures to safeguard your personal data, for example:
- access to your account is controlled by password and username which are unique to you;
- we store your personal data on secure servers;
- payment details are encrypted using SSL technology.
You should bear in mind that submission of information over the internet is never entirely secure. We cannot guarantee the security of information you submit via the website whilst it is in transit over the internet and any such submission is at your own risk. All we can do is use all our reasonable efforts to safeguard your data and ensure that we maintain a reliable and safe environment to use your data.
It is advisable to close your browser when you have finished your user session to help ensure others do not access your personal information if you use a shared computer or a computer in a public place.

Your rights

If you are concerned about your data, you have the right subject to the payment of a small fee (currently $10) to request access the personal data which we may hold or process about you.
You have the right to require us to correct any inaccuracies in your data free of charge.

Right to prevent marketing

At any stage you also have the right to ask us to stop using your personal data for direct marketing purposes. You can opt-out any time by sending us an email to: info@brazilianbikinishop.com

Our contact details

We welcome your feedback and questions. If you wish to contact us, please send an email to
info@brazilianbikinishop.com or or call us on +33 1 86 26 48 39