Pravila I Uslovi

Index:


- Pravno obaveštenje
- Pravila I Uslovi
- Privacy


Pravno obaveštenje


Tel: +33 9 73 03 83 65
E-Mail: [email protected]

Glavna adresa kompanije:
Brazilian Bikini Shop S.A.R.L.
75, Chemin des Collettes,
06800 Cagnes sur mer,
Côte D'azur - French Riviera, France

Brazilian Bikini Shop je registrovana komanija locirana na Francuskoj Rivijeri.
Naziv Kompanije: Brazilian Bikini Shop SARL (Ltd)
VAT Broj: FR36 509778270
Trgovinski Registracioni broj: R.C.S. ANTIBES 509778270
Kapital: €7500

Editorial Director: M. Guatteri Gian Marco


Pravila I Uslovi


PRIMENA

Predmet ovog  ugovora je elektronska prodaja Robe naše Kompanije. 

Vlasnik licence je:

Brazilian Bikini Shop SARL, 75 Chemin des Collettes, Cagnes sur Mer, Côte d'Azur, FRANCE
R.C.S. ANTIBES 509778270 N  de GESTION 2009 B 21 - SIRET: 509778270 000 17
TVA INTRACOM: FR 36 509778270 - Telephone: 0033.9.67.17.01.14

INFORMACIJE ZA KLIJENTE

Glavna funkcija naših Proizvoda  online prodaja i distribucija preko interneta,  je u skladu sa regulativom  Trgovinskog Zakona, član  L 111-1 (www.BrazilianBikiniShop.com).

Cene svih prizvoda su date i mogu se naći u svakom linku. Izdvojeno od ukupne cene narudžbe, (iznos cene proizvoda na narudžbi) I ukupna cena narudžbe (iznos koji sadrži cenu proizvoda i cenu isporuke). Sve ostale troškove možete naći  pod odeljkom  “Korisnici” na našem sajtu.   

Saglasno sa zahtevima Člana 5, ovaj ugovor ćete pronaći na Engleskom jeziku. Može  se odštampati prema instrukcijama na našem web sajtu. 

Za dodate informacije kontaktirajte naš  korisnićki Servis:  Telefon: 0033.9.67.17.01.14

PRAVILA I USLOVI

Uslovi nabavke naših Proizvoda I cene su predmet dostupnosti na našem web sajtu. Naše ponude su validne sve dok su dostupne na web sajtu. Sve informacije su saglasne sa French Civil Code, Član 1369-4.

Premišljanje

U skaldu sa članom L121-20 Trgovinskog Zakonom, i rezolucijom od  23. Avgusta  200. godine, nakon prijema proizvoda, Korisnik ima sedam dana da je testira. Tokom ovih sedam dana Korisnik može da vrati proizvod radi zamene ili refundacije, bez  kaznenih mera, na niže navedenu adresu. Ali svi troškovi isporuke padaju na teret Korisnika. U sličaju zamene za novi Proizvod, on će biti  isporučen Korisniku u roku od sedam dana, nakon povraćaja originala.

Original proizvod pošaljite na adresu:

Brazilian Bikini Shop SARL
75 Chemin des Collettes
06800 Cagnes sur Mer
France

 

Faze distribucije

 1. Idite na  www.BrazilianBikiniShop.com
 2. Partite instrukcije na web sajtu
 3. Pratite instrukcije za otvaranje Korisničkog naloga
 4. Popunite formular za narudžbu
 5. Proverite ima li grešaka, i ispravite ih po potrebi
 6. Potvrdite narudžbu i cenu
 7. Primite konfirmaciju elektronske narudžbe od BrazilianBikiniShop.com
 8. Primate konfirmaciju narudžbe, datum  isporuke I moguća odlaganja
 9. Ukupna cena  , je cena naplaćena sa naloga Korisnika za naručeni proizvod i cena isporuke
 10. Prijem narudžbe

 

U skladu sa članom 1316-1  French Civil Code-a, Korisnik bi trebalo strogo da sledi zahteve ovog ugovora, što se tiče otvaranja naloga, popunjavanja formulara, naručivanja Proizvoda, prenošenja ličnih podataka, brojeva kreditnih kartica i ostalih informacija.

CENE I RAČUNI

U naše cene su uračunati svi porezi.

Prema članu L121-18 i članu L121-19 Trgovinskog Zakona, svaki Korisnik mora dobiti račun. 

USLOVI PLAĆANJA

Sve isplate bi trebalo da se vrše preko PayPal-a ili preko Visa, MasterCard kartice ili drugih načina plaćanja kao što su čekovi, bankarske transakcije ili preko poštanske narudžbe.  

Detalji bankovnog računa

Svi detalji bankovnog računa Korisnika bi trebalo da prolaze kroz PayPal-ov  bezbednosni server. Strogo je zabranjeno prikazivati ove informacije na  BrazilianBikiniShop.com-u.

Jedino informacije o narudžbinama bi trebalo da se prikazuju pri automatskoj obradi podatka.

ISPORUKA

Korisnik  može pratiti status narudžbine sa svog ličnog bezbednog profila na BrazilianBikiniShop.com-u.

Kada Korisnik naručuje Proizvod potrebno je da navede adresu isporuke.

Ako se Korisnik u trenutku isporuke ne nalazi na datoj adresi, biće mu ostavljeno obaveštenje u poštanskom sandučetu. Od dana prijema obaveštenja Korisnik ima deset dana da podigne svoj paket iz pošte. U slučaju iporuke brzom  poštom Korisnik će takođe  dobiti obaveštenje o isporuci. Nakon prijema ovakvog obaveštenja Korisnik bi  trebalo da kontaktira isporučioca I dogovori datum isporuke. Korisnik ima pravo da pošalje Narudžbu Proizvoda bilo gde na svetu.

Sve informacije o isporuci će biti polate preko elektronske pošte.

BrazilianBikiniShop.com vrši isporuku širom sveta. Vreme isporuke je uvek dato približno.U slučaju prekoračenja vremena isporuke, ovo ne predstavlja opravdanje za  povraćaj novca. Ali ako u roku od 30 dana posle preliminarne isporuke Proizvod još uvek ne stigne (osim u slučaju više sile)), svaka strana ovog ugovora ima pravo da otkaže narudžbu, I Korisniku će biti refundiran sav iznos koji je platio za Proizvod, bez bilo kojih drugih povraćaja.

BrazilianBikiniShop.com ima pravo na prekid isporuke kada su okolnosti klasificirani kao viša sila kao na primer:  oružani napad, masovne pobune, požar,poplave,udari, nesreće, nemogućnost isporuke…..

U svim slučajevima, pravoremena isporuka našeg proizvoda zavisi od izvršavanja obaveza Korisnika prema ovom ogovoru. Isporuka Proizvoda se može poslati u bilo koje vreme preko sledećih sistema  Deutsche Post, ili Chronopost za brzu isporuku.

Pri prijemu Proizvoda, Korisnik bi trebalo da proveri isporučenu robu i da podnese izjavu ili odbije da primi Proizvod ako je on oštećen ili je paket otvoren, ili ima jasne znake oštećenja.  Sve tvrdnje treba poslati isporučiocu preporučenim pismom u roku od tri radna  dana posle isporuke Proizvoda. Kopiju izjave bi trebala da se pošalje  na BrazilianBikiniShop.com. Prema članu L 133-3 francuskog Trgovinskog Zakona, zanemarivanje ovih odgovornosti tokom navedenog vremenskog perioda,  poništava svaku odgovornost  isporučioca, i pod takvim  uslovima BrazilianBikiniShop.com nemože da bude garant.

Ako isporučen Proizvod  ne odgovara kvalitetu navedenom u specifikaciji, Korisnik ima pravo da pošalje svoju izjavu, zahtev u roku od petnaest dana od dana isporuke.

U slučaju kašnjenja , ili ako je Proizvod oštećen ili ima nedostataka posle isporuke, Korisnik može da kontaktira naš  Korisnički Servis. U slučaju neispravne robe, ako je Proizvod kupljen elektronskim putem, ne može se reklamirati u našim radnjama.

 

Isporuka Proizvoda se vrši preko:

 • Deutsche Post - preporučeno za isporuku u bilo koji deo zemlje izuzev Francuske i Italije.
 • La Poste - Letter Max , za isporuku unutar Francuske i njenih teritorija.
 • Chronopost - International Express, za isporuku unutar Francuske I širom sveta.
 • SDA - Express za Italiju.

Korisnik će primiti elektronsku poruku o otpremi Proizvoda i broj za praćenje Proizvoda. Ovaj broj za praćenje se može koristiti na sledećim web sajtovima: www.laposte.fr/csuivi, www.deutschepost.de, www.sda.it i www.chronopost.fr.u slučaju bilo kakve žalbe, Korisnik treba da obavesti BrazilianBikiniShop.com o broju praćenja Proizvod u preporučenom pismu.

Prijem obaveštenja o isporuci stiže u roku od  2do 5 radnih dana.

Nakon prijema obaveštenja , Korisnik ima deset dana da zahteva njegovu narudžbu kod pošte navedene na izjavi o isporuci. Ako se ovaj period prekorači, Proizvod će biti  vraćen  BrazilianBikiniShop.com-u. Korisnički Servis će u tom slučaju kontaktirati Korisnika, radi razmatranja drugih načina isporuke Proizvoda ili Korisnik ima pravo  da odbije isporuku.

Međutim, ako u vremenu od  5 dana nakon  što je Proizvod poslat, a Korisnik nije primio nikakvo obaveštenje o isporuci Proizvoda, trebalo bi da ode do najbliže ispostave isporučioca. Ako navedeni isporučilac nema nikakve informacije o sistemu praćenja isporuke (www.coliposte.net www.chronopost.fr), Korisnik bi trebalo da kontaktira  Podršku za Korisnike na  BrazilianBikiniShop.com-u, radi utvrđivanja razloga neisporučivanja . Vreme odgovora može da varira od jedne do tri nedelje nakon što je istraga pokrenuta od strane  BrazilianBikiniShop.com-a.

- Ako se paket pronađe, biće poslat Korisniku

- Ako je paket izgubljen, konačna odluka će biti doneta nakon tri nedelj.

ŽALBE I POVRAĆAJ PROIZVODA

Prema zahtevima člana 5, I uzevši u obzir vreme premišljanja, bilo koji povraćaj Proizvoda bi trebalo da se izvrši u roku od petnaest dana nakon prijema proizvoda. Proizvod mora biti potpuno nov, kompletanl, ne obeležen I neopran.

Nakon petnaest dana povraćaj neće biti prihvaćen.

Povraćaje slati na:

Brazilian Bikini Shop SARL – RETURN
1567 Route des Pugets,
Batiment ŕ l'étage de la boulangerie Multari
06700 Saint-Laurent-du-Var,
Côte d'Azur
France

Za žalbe ili bilo koje druge informacije kontaktirajte nas na:

Brazilian Bikini Shop SARL - COMPLAINTS
1567 Route des Pugets,
Batiment ŕ l'étage de la boulangerie Multari
06700 Saint-Laurent-du-Var,
Côte d'Azur
France

Ili preko mail-a:

[email protected]. U oba slučaja molimo navedite broj vaše narudžbe I datum naručivanja.

Svi troškovi i rizici koji se tiču vraćanja Proizvoda su odgovornost Korrisnika. Ako je Proizvod vraćen zbog greške napravljene od strane BrazilianBikiniShop.com-a, svi troškovi transporta će biti refundirani od strane BrazilianBikiniShop.com-a. U ovakvom oslučaju Korisnik treba da navede ovo u formularu za povraćaj.

U slučaju povraćaja novca nakon što ja Proizvod primljen, proveren I potvrđen od strane našeg Servisa, refundacija će biti isplaćena Korisniku u roku od trideset dana od povraćaja proizvoda, na njegov bankovni račun.

 

Proizvod koji se vrati oštećen, prljav ili nekompletan neće biti nadoknađen od strane Kompanije.

U slučaju bilo kakvog oštećenja, molimo navedite na vašem zahtevu za povraćaj. Nakon što je Proizvod vraćen, naš Servis će proveriti I potvrditi vaš zahtev. Proizvodi naručeni preko interneta se ne mogu vraiti u naše radnje. Ako je Proizvod vraćen zbog greške BrazilianBikiniShop.com-a, svi troškovi isporuke padaju na teret Kompanije I Koriniku će biti dodato na sumu za refundiranje.

Proizvod koji se vrati oštećen, prljav ili nekompletan neće biti nadoknađen od strane Kompanije.

BETBEDNOST ELEKTRONSKIH FAJLOVA I INFORMACIJA

BrazilianBikiniShop.com poseduje elektronski fajl koji identifikuje sve naše Korisnike. Ako postoji novi korisnik njegovi podaci će biti sačuvani na ovom fajlu. Ovo nam može pomoći da koristimo te informacije pri ipunjavanju zahteva naših Korisnika, nudeći im popuste I podrškut. Ova baza podataka je stvorena u skladu sa Deklaracijom o bezbednosti korisničkih informacija od  6. Januara 1978 sa izmena,a od 6. Avgusta 2004. godine.

Ko se Korisnik složi da otkrije svoje lične podatke, ima svoja prava u skladu sa odgovarajućim zakonom. Radi ovih pitanja Korisnik bi trebalo da kontaktira BrazilianBikiniShop.com , u pismenoj formi, na:    

Brazilian Bikini Shop SARL
75 Chemin des Collettes
06800 Cagnes sur Mer
France

U zavisnosti od izbora koje ste učinili prilikom otvaranja iliskupljanja informacija, preko interneta,  o nalogu, Korisnik može da odabere dali želi ili ne primati informacije o svojim transakcijama preko svog mail-a.

Ako Korisnik ne želi da prima ovakve informacije, o tome treba da nas obavesti na [email protected]

Personal Data / PRIVACY POLICY


Our commitments with regards to protecting your personal data

So that you are able to browse on our website with peace of mind, we, BRAZILIAN BIKINI SHOP, as the data controller, will explain to you how we collect, process and use your personal data in order to provide you with new, daily services in keeping with your rights.

We protect your privacy by ensuring the protection, confidentiality, non-alteration, availability and security of your personal data which you have given us over all of our channels of communication.

We are taking all of the necessary measures in order to:
 • provide you with clear and transparent information about the way in which your personal data will be collected and processed;
 • implement all the technical and organisational measures necessary to protect your personal data against disclosure, loss, alteration or access by an unauthorised third party;
 • only store your personal data for the required amount of time for the purposes of processing or specific services;
 • give you the option to access and modify your personal data that we process at any time, via your personal area on our websites.
To achieve these objectives, we have implemented appropriate technical and organisational measures in order to ensure that processing is in accordance with the applicable law concerning the protection of personal data.


When do we collect your personal data?

Your personal data can be collected when:
 • you create an account on our websites or mobile applications;
 • you visit our websites which may use cookies;
 • you add products to your shopping basket;
 • you buy our products online;
 • you subscribe to our newsletter or alerts;
 • you request a return;
 • you contact customer service via any form of communication at your disposal, such as email, instant messaging, etc;
 • you take part in a promotional competition;
 • you write a comment or a review about an item;
 • you share a review with a friend by email from an item description page;
 • you share a review on Facebook, Google +, Twitter, Delicious, Instagram, Snapchat or Pinterest from an item description page;
 • you fill out an input form or questionnaire on our websites or mobile applications;


What personal data do we collect?

We collect data that you give us within the context of our business relationship, in particular:
 • when you create a client or prospect account and you join a loyalty programme;
 • while your orders, returns and complaints are being managed;
 • when you contact our customer service;
 • when you take part in a promotional competition.
Cases where data collection is strictly necessary in order to provide you with a service are marked with an asterisk and generally require your surname, name, address, email address, landline or mobile number and date of birth.

We also collect personal data when you buy our products or when you use our services. In particular, we collect data concerning the amount and the nature of your purchases as well as information about your orders, your payments and your customer or prospect path on our online services.

In accordance with this regulation, we do not collect data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, genetic personal data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person's sex life or sexual orientation.

These categories of personal data are never collected or processed by BRAZILIAN BIKINI SHOP.

How do we use your data?

We process your personal data in a transparent and secure way. Your personal data is collected for the purposes detailed below.


Managing our obligations to our clients

Managing orders, deliveries and returns

As part of fulfilling our obligations to our clients, we collect and process your personal data in order to manage our business relationship, especially with regards to managing purchases and orders, delivering your products, handling your potential returns and offering services and promotional offers which may be of interest to you. This data helps us to improve your experience of buying online, as referred to below.

Managing the customer relationship/Loyalty programme

We use and store your personal data in order to update our customer files and offer you personalised, tailored services. We offer you the opportunity to join our loyalty programme in order to offer you goods and services which match, as far as possible, your consumption habits and interests.

Communicating with you 

We collect and store your personal data in order to communicate with you about your orders, your payments or your complaints to customer service.

Improving your customer experience

We analyse your personal data in order to improve your customer experience. Unless you object, this analysis enables us to offer you innovative products, additional or promotional offers or display advertisements which match, as far as possible, your consumption habits and interests.

Targeted advertising partners

BRAZILIAN BIKINI SHOP collects and analyses your data for marketing purposes (profiling), with the help of specialised service providers. In doing so, your data is converted into detailed, pseudonymised profiles (in other words, you cannot be personally identified in these profiles while advertising content is displayed during your internet browsing) to be used by our shops and our business partners with the aim of displaying online advertising campaigns targeting your interests and allowing you to benefit from offers which correspond to your consumption habits.

If you do not want to receive our targeted advertisements or those of our partners, you have several options available which allow you to disable this feature:
 • in your "My Account" area, go to the "My newsletters and alerts" section;
 • on your mobile device, activate the Limit Ad Tracking in your iOS phone settings or, on your Android phone, the setting which allows you to disable personalised advertisements.
Legal or regulatory requirements

We may be need to pass on your personal data in the event of legitimate requests by public authorities, particularly to meet requirements regarding national security, the fight against fraud or in accordance with the law.

Fraud prevention and the fright against fraud

The data collected is also used for fraud prevention and the fight against fraud, particularly with bank cards. BRAZILIAN BIKINI SHOP reserves the right to check the personal data given by the client when placing an order and to adopt all the measures judged necessary to verify that the person whose account is debited is in fact the person placing the order, in order to avoid any fraudulent payments. Proof of identity or proof of address may be required for this verification.

If there is no positive response from the customer, BRAZILIAN BIKINI SHOP reserves the right to cancel the order placed by the customer.

Debt collection

When the total amount of money due is not paid by the customer, it becomes outstanding debt. To this end, we may need to pass on your personal data to our debt collection service provider.

Other cases

In any other cases, you will be informed about the processing that BRAZILIAN BIKINI SHOP is planning to do.


Who are the recipients of your personal data?

We ensure that only authorised persons within BRAZILIAN BIKINI SHOP can access your personal data when this access is necessary for our business relationship.

Our service providers and targeted advertising providers can also be recipients of personal data that is strictly necessary for the provision of services that we will have entrusted them with (for example: delivery and return of your products to our warehouse, payment online, targeted promotional campaigns, debt collection, prevention and fight against fraud).


Where is your personal data stored?

The data is stored in accordance with French legislation and European regulation.

We may need to share personal data with other companies that is necessary for implementing services which you have acquired or subscribed to (examples: home delivery, collection point). A contract is required for operations with a service provider which receives your data in order to ensure the protection of your data and the respect of your rights.

If our service provider acts outside of the European Union, we protect the confidentiality of your personal data and your rights by using the data protection clauses recommended by the European Commission.

The period for which the data is stored follows the French Data Protection Authority's (CNIL) recommendations and/or complies with the legal obligations:

Data about your client account and your loyalty programme; Behavioural segmentation data : 5 years starting from the end of the relationship with the customer.

Proof of identity provided in the context of exercising the right to query, to access, to rectification or to object : 1 year starting from the date of receipt by BRAZILIAN BIKINI SHOP

Bank information (bank details/IBAN) : 10 years starting from the end of the business relationship with the customer.

Cookies : 24 months for Google Analytics and Facebook cookies and 13 months for all other cookies starting from when they are stored on the user's device.

Purchasing data : 5 years starting from the end of the relationship with the customer.

Prospects' data : 5 years from the end of relationship with the prospect.

At the end of these periods, we can then archive the data, notably to meet the limitation periods of legal and tax rules and those of legal proceedings.


Cookie management

Upon visiting our website, we may need to store cookies, if you accept, on your computer, through your web browser. During the period of validity or storage, cookies enable us to identify your computer during your next visits. BRAZILIAN BIKINI SHOP partners and service providers, or third-party companies, may also need to store cookies on your computer. Some cookies are essential for navigating our website, in particular for the successful running of the ordering process therefore, deleting them can cause problems. Only the transmitter of a cookie may read or modify data contained in the cookie.

Below you will find information concerning the cookies which may be stored on your computer while you are visiting BRAZILIAN BIKINI SHOP web pages, as well as how you can delete/refuse to accept these cookies on your computer.

Facebook : Advertising server, targeted advertising, analysis/measure, content personalisation, optimisation (Agreement status : http://www.facebook.com/about/privacy)

Google Analytics : Analysis/measure (Agreement Status : No opt-out procedure)

Viméo (video player)


Thanks to the settings on your web browser, you can simply and freely choose to accept or refuse the storage of cookies on your computer at any time. You can configure your web browser as you wish, so that cookies are either accepted and stored on your computer or, on the contrary, refused.

You can configure your web browser in such a way:
 • That accepting or refusing a cookie is periodically suggested to you, before the cookie is able to be stored;
 • That you can systematically refuse the storage of cookies on your computer
Warning: All configuration that you set up on your web browser with regards to accepting or refusing cookies may modify your web browsing, and certain services require the use of cookies as part of your access conditions. If you choose to refuse the storage of cookies on your computer or if you delete those which were stored, we accept no responsibility for the effects linked to the corrupted operation of our services, resulting from us not being able to store or consult the necessary cookies, that you have refused or deleted, for the operation of services.

How do you set your preferences, according to the browser you use?

Every browser has a different configuration. It is generally described in the help menu of your web browser. Therefore, we recommend that you read it so that you know how to modify your cookie preferences.

For Internet Explorer
For Safari
For Chrome
For Firefox
For Opera

Cookie management module

BRAZILIAN BIKINI SHOP has made a module available for website users enabling them to object to cookies stored on the website. To do this, the user can click on the "Customise" button on the information notification stating the purpose of the stored cookies, or click on the "My Account" tab, in the "My cookies" section. The user can modify their preferences at any time via the "My cookies" section. 

Disabling via an interprofessional platform

You can also log onto the Youronlinechoices website which is offered by digital advertising professionals who are all part of the EDAA (European Digital Advertising Alliance) and which is managed in France by the Interactive Advertising Bureau France. This European platform is shared on the internet by hundreds of advertising professionals. It consists of a centralised interface enabling you to accept or refuse cookies which are likely to be used in order to adapt the advertisements that may be displayed on your device's browser: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

BRAZILIAN BIKINI SHOP informs the user that this procedure does not prevent advertisements being displayed on internet sites that you visit. It only blocks the technology which allows for advertisements to be adapted to your interests.

Web Beacons

BRAZILIAN BIKINI SHOP uses web beacons on some of its website pages which allow it to count the number of visitors to the page. These web beacons can be used with some of our business partners, particularly in order to measure and improve the efficiency of certain advertisements. The data collected via these web beacons is anonymous and helps us to know how frequently visited certain website pages are, in order to better assist the website users.

Social network plug-ins

The website uses social media plug-ins, such as Facebook, Twitter (hereinafter "Social Networks"). For example, if the user is connected to Facebook while they are browsing the website, Facebook can directly link their visit to their Facebook user account, even if the user has not used the share button. If the user interacts through plug-ins, for example, by clicking on the "like" button or by leaving a comment, the corresponding information will be sent and stored on a Facebook server. It will be published on the user's Facebook account.

BRAZILIAN BIKINI SHOP does not manage the data collected by Social Networks via the buttons. The user should read the data protection policy published by the relevant Social Networks in order to understand the modalities of processing and the uses of collected data by these networks, as well as the configuration options available to protect their privacy. If the user does not want the Social Network to link the collected data from BRAZILIAN BIKINI SHOP to their Social Network user account, they must log out of the Social Network before visiting the website.

How can you exercise your rights?

You have the following rights, which allow you to control how we use your personal data:
 • the right to object to the processing of your personal data;
 • the right of access to the personal data that we process;
 • the right to rectify it;
 • the right to erasure;
 • the right to data portability;
 • the right to restriction of processing;
 • the right to provide instructions regarding the storage, erasure and communication of your personal data after your death.
You can exercise your rights:


BRAZILIAN BIKINI SHOP
1572 Route des pugets, 06700 Saint-Laurent-du-Var
FRANCE 

If you would like more detailed information about these rights, please contact us on the addresses mentioned above.

We reply to your requests as quickly as possible and in any case, within one month upon receipt of your request.

Our data security measures

Our security and confidentiality commitments

Respecting your rights to the protection, security and confidentiality of your data is our priority.

BRAZILIAN BIKINI SHOP has put technical and organisational security measures in place, adapted to the sensitivity level of the personal data, in order to protect it against any malicious breaches, any losses, alteration or disclosure to unauthorised third parties.

When creating, designing, selecting and using our services which are based on personal data, BRAZILIAN BIKINI SHOP factors in the right to the protection of personal data, from the very beginning.

For this reason, for example, we will carry out pseudonymisation or anonymisation, depending on the case, of personal data as soon as it is possible or necessary.

As all personal data is confidential, access to it is restricted to BRAZILIAN BIKINI SHOP employees or service providers working on the BRAZILIAN BIKINI SHOP account who need it to carry out their tasks. All people who have access to your data are bound by a confidentiality obligation and face disciplinary measures or other sanctions if they do not comply with these obligations.

A contract is required for operations with recipient third-parties in order to ensure the protection of your personal data and the respect of your rights.

We are fully committed to adequately protecting the personal data that you have entrusted us with. For the purposes of continual security and protection, we encourage you to exercise caution in order to prevent all unauthorised access to your personal data and to protect your devices (computer, smartphone, tablet) against any unwanted, even malicious, access, by using a strong password, which we recommend you change regularly. If you share a device, we recommend that you log off after each use.


Our data protection officer

Our data protection officer (DPO) is available to answer any of your questions at the following address: [email protected]


Our contact details

We welcome your feedback and questions. If you wish to contact us, please send an email to
[email protected] or or call us on +33 9 73 03 83 65

Created by Dotec: Web & E-commerce