Povraćaj

ZAMENA
Bez stresa, mo×ete vratiti kupljenu robu do 100 dana od datuma kupovine.

REFUNDACIJA(povraćaj novca)
Svoju porud×binu mo×ete da vratite u roku od 30 dana od dana pord×be.

Kako da vratim artikal?
Za brz i prijatan postupak vraćanja savetujemo da:

- Klilnite na "Moj nalog", prijavite se da pristupite istoriji narud×bini, zatim kliknite na "zameni ili vrati" za narud×binu u pitanju.

- Izaberite proizvod(e) koji treba da se zamene ili vrate, zatim potvrdite (ili promenite) adresu isporuke i potvrdite.

- OdÜtampajte stranu Zahtev za vraćanje robe i prilo×ite je u paketu. Ako nemate Ütampač, koristite poseban list papira da navedete referentni broj zamene, koja je prikazana na obrascu povratnice.

- Vraćeni proizvodi moraju biti u potpuno novom stanju, nenoÜeni (osim za probu) i u svom originalnom pakovanju. Kupaći kostimi moraju biti vraćeni u čistom stanju i sa zaÜtitnom higijenskom trakom i oznakama na svom mestu.

- Vratite artikal (artikle) na adresu koja je navedena na obrascu povratnice. Artikle mo×ete vratiti preporučenom poÜtom (izuzetno se preporučuje) ili standardnom poÜtom (ne preporučuje se jer se ne mo×e pratiti).

Created by Dotec: Web & E-commerce