Anni Jürgenson

Anni Jürgenson je mlada estonska umetnica poznata po svom obeležju - modnom detalju "uvo mažetna": jedinstvenom modnom detalju koji se obavija oko uva i koji je na prepad osvojio svet mode.

Boja
  • Blue
  • Yellow
  • Pink
  • Gray