Vračila

MENJAVA
Brez skrbi, kupljene izdelke lahko zamenjate v 100 dneh od dneva nakupa.

POVRAČILO
Kupljene izdelke lahko vrnete v 30 dneh od dneva nakupa.

Kako lahko vrnem izdelek?

Za hiter in enostaven postopek za vra?ilo vam predlagamo, da:

- Kliknite na "Moj ra?un"in se prijavite, da si ogledate zgodovino vaših naro?il. Nato za zadevno naro?ilo kliknite "zamenjaj ali vrni".

- Izberite izdelek(-ke), ki jih želite zamenjati ali vrniti, ter nato potrdite (ali spremenite) vaš naslov za dostavo.

- Natisnite stran Request for Return (Zahtevek za vra?ilo) ter jo vklju?ite v vašo pošiljko. ?e nimate tiskalnika, referen?no številko zamenjave, ki je ozna?ena na obrazcu za vra?ilo, navedite na dodatnem listu.

- Vrnjeni izdelki morajo biti v brezhibnem stanju, nerabljeni (razen pomerjanja) ter v njihovi originalni embalaži. Kopalke morate vrniti ?iste, z zaš?itnim higienskim trakom in vsemi etiketami.

- Izdelek(-ke) vrnite na naslov, ki je ozna?en na obrazcu za vra?ilo. Izdelke lahko vrnete s priporo?eno pošto (priporo?ljivo) ali navadno pošto (ni priporo?ljivo, saj ne omogo?a sledenja pošiljke).Are the returning shipping costs my responsibility?


Yes, the returning fees are the client's responsibility.

Created by Dotec: Web & E-commerce