Twoje prezenty znajdą się pod choinką dzięki EKSPRESOWEJ WYSYŁCE GRATIS! Ważne do 17 grudnia!

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Index:


- Nota prawna
- Ogólne warunki sprzedaży
- Privacy


Nota prawna


Tel: +48 12 881 1270 - Monday to Friday from 9:30 AM to 12:30 PM and 3 PM to 5 PM (London time zone)
E-Mail: info@brazilianbikinishop.com

Adres siedziby firmy:
Brazilian Bikini Shop S.A.R.L.
75, Chemin des Collettes,
06800 Cagnes sur mer,
Côte D'azur - French Riviera, France

Numer w paryskim rejestrze handlu i spółek: R.C.S. ANTIBES 509778270 
Kapitał zakładowy spółki: 7500 Euro
Europejski numer VAT UE: FR 36 509778270

Dyrektor publikacji: M. Guatteri Gian Marco


Ogólne warunki sprzedaży


Last Update: 23/06/2017

ZASTOSOWANIE

Każda sprzedaż jakiej dokona nasza firma, podlega przedstawionym poniżej warunkom sprzedaży.

 

DANE SPRZEDAWCY

Brazilian bikini shop SARL, 75 Chemin des Collettes, Cagnes sur mer, Côte d'Azur, FRANCE
R.C.S. ANTIBES 509778270 N° de GESTION 2009 B 21 - SIRET: 509778270 000 17
TVA INTRACOM: FR 36 509778270 – Telefon: +48 12 881 1270

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABYWCY

Najważniejsze cechy naszych produktów oferowanych w sprzedaży elektronicznej są zgodnie z artykułem L 111-1 regulaminu sprzedaży przedstawionego na stronie internetowej www.Brazilianbikinishop.com. Nasze ceny są podane dla każdego artykułu oraz dla numeru danego produktu. Poza całkowitą ceną zamówienia (tzn. sumą cen wszystkich artykułów, które obejmuje zamówienie) oraz całkowitą ceną wraz z dodatkowymi opłatami (czyli sumą cen wszystkich zamówionych artykułów wliczając koszt przesyłki) wspomnianymi w zamówieniu, koszty uzyskania dostępu do strony internetowej, ponosi klient.

 

Wspomniane warunki kontraktu sprzedaży są dostępne w wersji francuskiej, zgodnie z wytycznymi artykułu 5. Można je wydrukować (odpowiednie instrukcje znajduja sie na naszej stronie internetowej).

Jesli potrzebują Państwo dodatkowych szczegółowych informacji, mogą się Państwo skontaktować z jednym z naszych konsultantów, na następujący numer: +48 12 881 1270

 

WARUNKI DOTYCZĄCE WAŻNOŚCI OFERTY

Warunki ważności produktów znajdujących się w naszej ofercie i ich ceny uzależnione są od aktualizacji naszej strony po zakończeniu produkcji danej kolekcji lub po wprowadzeniu promocji. Obowiązują one dopóki znajdują się na naszej stronie internetowej, zgodnie z artykułem 1369-4 kodeksu cywilnego.

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zgodnie z artykułem L 121-20 prawa konsumenta i ustawy z dnia 23-go sierpnia 2001 roku, klientowi przysługuje prawo do zwrotu lub wymiany produktu, w ciągu 7 dni od dnia dostawy. W ciagu tego czasu klient może zwrócić zamówiony produkt i wymienić go na inny lub otrzymać zwrot pieniędzy bez opłat karnych, odsyłając go na adres wskazany poniżej. Klient bedzie musiał jednak ponieść koszt wysyłki. W przypadku wymiany produktu oferujemy zwrot kosztów wysyłki. Jeśli zwrot kosztów przysługuje w danym przypadku, dokonamy go w ciągu siedmiu dni licząc od momentu dokonania zwrotu.

 

Brazilian Bikini Shop Sarl
1567 Route des Pugets 
06700 Saint-Laurent-du-Var
France

 

ETAPY FINALIZACJI ZAKUPU

1- Wpisz adres www.brazilianbikinishop.com w wyszukiwarce.

2- Postąp zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na stronie.

3- Załóż swoje konto klienta zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na stronie.

4- Wypełnij formularz zamówienia.

5- Sprawdź uważnie czy nie popełniłaś/-eś żadnych błędów wypełniając formularz.

6- Zatwierdź zamówienie, całkowitą cenę i ponownie zaakceptuj wysłanie formularza.

7- Otrzymasz potwierdzenie, że zamówienie elektroniczne zostało dostarczone do brazilianbikinishop.com

8- Potwierdzenie zamówienia elektronicznego przez brazilianbikinishop wraz z datą wysyłki zamówionego produktu oraz informacją, że nasze usługi są niedostępne.

9- Potwierdzenie dostarczenia przesyłki zawierającej zamówione produkty.

10- Konto klienta zostanie obciążone kosztem zamówienia obejmującym cenę dostarczonych produktów oraz opłatę za przesyłkę.

 

Zakładając konto osobiste, podając dane osobowe, numer karty kredytowej i zawarte na niej poufne informacje oraz zatwierdzając zamówienie, klient zobowiązuje się do przestrzegania warunków zakupu zgodnych z artykułem 1316-1 kodeksu cywilnego.

 

CENA i RACHUNEK

Wszystkie nasze ceny zawierają podatek VAT.

Faktury są dostępne dla klientów, którzy potwierdzą iż spełniają wymogi przedstawione w artykułach L 121-18 i L 121-19 regulaminu zakupu.

 

WARUNKI OPŁATY ZA TRANSAKCJĘ

Opłaty za zamówione produkty dokonuje się za przez Paypal, karta kredytową (akceptujemy karty visa i mastercard) oraz inne formy opłat akceptowane przez Pay Pal takie jak czeki osobiste, przelew internetowy czy przelew pocztowy.

 

DANE BANKOWE

Paypal jako jedyny otrzymuje dane dotyczące konta/ karty kredytowej klienta, poprzez bezpieczny system zawiadamiania. Informacje te nie są w żaden sposób przekazywane firmie brazilianbikinishop.

Jedynie informacje dotyczące zamówień są przedmiotem automatycznej wymiany danych.

 

DOSTAWA PRZESYŁKI

Nasi klienci mogą uzyskać informacje na temat statusu swojego zamówienia na swoim osobistym bezpiecznym koncie na stronie brazilianbikinishop.com site.

W momencie zamawiania danego produktu prosimy klienta o podanie adresu, na który ma zostać dostarczona przesyłka. Może to być adres miejsca zamieszkania klienta, jego miejsce pracy, adres trzeciej osoby, miejsca, gdzie nabywca spędza wakacje itd.

 

W przypadku nieobecności klienta w momencie dostarczania przesyłki, pod adresem podanym przez klienta, pozostawiamy zawiadomienie o przesyłce w skrzynce pocztowej zamawiającego. Przesyłke można wtedy odebrać w ciągu 10 dni od daty pozostawienia zawiadomienia o przesyłce. Jeśli przesyłka jest dostarczana przez kuriera, także pozostawia się zawiadomienie o przesyłce w skrzynce pocztowej klienta. Jednak w tym wypadku, zamawiający musi sam skontaktować się z firma kurierską, aby ustalić odpowiednią datę dostarczenia przesyłki.

 

Oferujemy naszym klientom możliwość dostarczenia przesyłki wybranym osobom mieszkającym na stałe w dużych miastach Francji. Zamówione artykuły zostaną przesłane na adres wskazany przez nabywcę w momencie składania zamówienia.

 

Zawsze potwierdzamy e-mailem dostarczenie przesyłki.

 

Brazilianbikinishop dostarcza zamówione produkty w każde miejsce na świecie (do wszystkich krajów świata).

 

Orientacyjny czas dostarczenia przesyłki jest zawsze wskazany. Ewentualne opóźnienia w żadnym wypadku nie sa podstawą do anulowania zamówienia ani nie daje klientowi prawa do żadnej rekompensaty.

 

Jeśli jednak zamówiony produkt nie dotrze do klienta w ciągu 30 dni od orientacyjnej daty dostawy z jakiegokolwiek powodu, którego nie można uznać z siłę wyższą, transakcja może zostać anulowana na życzenie sprzedawcy lub nabywcy. Klient będzie mógł otrzymać zwrot poniesionych opłat, a także odszkodowania lub rekompensaty. Za siłę wyższą uważa się w szczególności takie powody opóźnienia przesyłki jak: wojna, zamieszki, pożar, powódź, strajk, wypadki lub poważne przeszkody uniemożliwiające uzyskanie dostawy towaru.

 

W każdym wypadku, dostawa naszych produktów na czas może się odbyć tylko wtedy, gdy nabywcy również spełnią swoje zobowiązania i zrealizują uprzednio wszystkie opłaty.

 

Jako dostawę przesyłki rozumie się w każdym wypadku przekazanie produktu klientowi, dokonane przez firmę kurierską/ pocztę, moni torowaną przez dostawcę za pomocą odpowiedniego system kontroli, takiego jak system oceny jakości usługi proponowany na stronie internetowej Deutchepost, dotyczący zaleceń lub system oferowany przez Chronopost dla przesyłek ekspresowych.

 

Prawem zamawiającego jest sprawdzenie zawartości przesyłki w momencie dostawy, jak również dokonywanie wszelkich uwagi i zasadnych skarg, jak też odmowa przyjęcia przesyłki, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że została wcześniej otwarta lub jeśli nabywca zauważy jakiekolwiek ślady uszkodzeń. Wszelkie uwagi i skargi powinny być zaadresowane do przewoźnika za pomocą zarejstrowanego listu potwierdzającego dostarczenie przesyłki w ciągu 3 dni pracujących od dnia dostawy, nie licząc dni świątecznych. List ten natychmiast zostanie przekazany również brazilianbikinishop. Brak skargi po upływie wskazanego czasu odbiera klientowi prawo do jakichkolwiek działań przeciwko przewoźnikowi, zgodnie z wskazaniami artykułu L 133-3 prawa handlowego a firma brazilianbikinishop nie będzie mogła uwzględnić gwarancji.

 

Jeśli jakość lub rodzaj dostarczonych produktów nie są zgodne z opisem przedstawionym w zamówieniu, klient musi samodzielnie zgłosić skargę w ciągu 15 dni od dostawy, pod groźbą kary w przypadku oszustwa.

W przypadku opóźnienia w dostawie, wadliwych lub nie dostarczonych produktów, klient może skontaktować się z naszym centrum obsługi klienta. Ponieważ nasz sklep jest sklepem elektronicznym, żadna skarga nie będzie rozpatrywana poprzez kontakt osobisty.

 

Przesyłka może zostać dostarczona przez jedą z następujących firm:

- Deutchepost: polecana szczególnie dla przesyłek dostarczanych w odległe miejsca na świecie, z wyjątkiem Francji i Włoch.

- La Poste - Letter max: Przesyłki dostarczane do Francji

- International Chronopost: dla przesyłek dostarczanych pociągiem ekspresowym we Francji i na świecie. Pociąg ekspresowy dla przesyłek dostarczanych do Włoch.

 

Klient jest informowany o wysyłce zamówionych produktów przez e-mail zawierający numer przesyłki na następujących stronach: www.laposte.fr/csuivi, www.deutschepost.de, www.sda.it lub www.chronopost.fr.

 

W przypadku skargi klient będzie musiał podać swój numer produktu podany w e-mailu, który otrzymał od brazilianbikinishop.com na potwierdzenie wysłania przesyłki.

 

Należy przyjąć, iż dostawa produktu lub pozostawienie zawiadomienia o przesyłce odbędzie się w ciągu 2-5 dni.

 

Jeśli chodzi o zawiadomienie o przesyłce, klient ma 10 dni na odebranie zamówienia na poczcie, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia. Jeśli czas ten zostanie przekroczony, przesyłka zostanie odesłana do brazilianbikinishop. Nastepnie nasze centrum obsługi klienta skontaktuje się z zamawiającym, aby uzgodnić z nim ponowną wysyłkę produktu lub, w przypadku braku odpowiedzi ze strony klienta, dokonać zwrotu pieniędzy.

 

Jeśli w ciągu 5 dni pracujacych od wysyłki paczki, klient nadal nie otrzyma przesyłki ani żadnego zawiadomienia, powinien zasięgnąć informacji w urzędzie pocztowym znajdującym sie najbliżej miejsca dostawy przesyłki wskazanym w zamówieniu.

 

Jeżeli okaże się, że ani urząd pocztowy ani usługa lokalizacji przesyłki (www.coliposte.net lub www.chronopost.fr) nie mają informacji o przesyłce, klient powinien się skontaktować ze sklepem brazilianbikinishop przez centrum obsługi klienta, które wówczas rozpocznie poszukiwanie paczki wraz z urzędem pocztowym. Czas oczekiwania na ostateczną odpowiedź od poczty może wynosić od jednego do trzech tygodni, od dnia przekazania informacji o problemach z dostawą przesyłki do brazilianbikinishop.

 

- Jeśli przesyłka zostanie znaleziona, zostanie ona wysłana do klienta, a następnie postępowanie jest takie samo jak w przypadku normalnej dostawy (klient otrzymuje paczkę lub zawiadomienie o przesyłce).

- W razie uznania przesyłki za zaginioną (ostateczna odpowiedź ze strony poczty najczęściej dociera przed upływem maksymalnego terminu 3 tygodni):

 

SKARGI i ZWROT TOWARU

Zgodnie z prawami wyrażonymi w artykule numer 5, każdy zwrot dokonany w uzasadnionych okolicznościach będzie musiał być dokonany w ciągu 15 dni od dnia otrzymania zwróconego produktu. Zwrócone artykuły będą musiały być nowe, kompletne, z oryginalną metką oraz nie będą mogły być używane ani prane.

 

Nie zaakceptujemy żadnego zwrotu po upływie 15 dni.

Zwrotu należy dokonać na następujący adres:

 

Brazilian Bikini Shop Sarl
1567 Route des Pugets 
06700 Saint-Laurent-du-Var
France

 

W celu uzyskania szerszych informacji, złożenia reklamacji lub wątpliwości związanych z warunkami sprzedaży, proszę się z nami skontaktować drogą pocztową:

 

Brazilian Bikini Shop Sarl
1567 Route des Pugets 
06700 Saint-Laurent-du-Var
France

 

Mogą Państwo także skontaktować się z nami wysyłając e-mail następujący adres:

info@brazilianbikinishop.com, wspominając w obu przypadkach numer produktu i datę zamówienia.

 

Koszty i ryzyko związane ze zwrotem towaru zawsze są odpowiedzialnością nabywcy. Jeśli klient dokonuje zwrotu na skutek naszego błędu, koszty przesyłki zostaną zwrócone klientowi.

 

Nabywca musi zaznaczyć wyraźnie czy chciałby otrzymać zwrot pieniędzy lub dokonać wymiany produktu na inny.

 

W przypadku wymiany, jak tylko otrzymamy zwrot towaru, jak tylko zostanie sprawdzony i zaakceptowany przez nasze centrum obsługi klienta, dokonamy zwrotu pełnej należności za zwrócone produkty przelewem na konto powiązane z kartą kredytową, którą klient dokonał płatności, w ciągu 30 dni od dnia, w którym brazilianbikinishop otrzyma zwrot.

 

Nie dokonamy zwrotu pieniędzy za zwrócone produkty jeśli będą uszkodzone, wadliwe, zniszczone, niekompletne lub zabrudzone przez klienta.

 

Jeśli chcą Państwo dokonać wymiany, proszę zaznaczyć to wyraźnie w formularzu zwrotu dostarczonym z Państwa zamówieniem. Jak tylko zwrócony towar zostanie odebrany, objęty kontrolą i zaakceptowany, nasze centrum obsługi klienta prześle Państwu specjalny kod, który umożliwia dokonanie wymiany produktów przez internet. Jeżeli wymiany produktu dokonuje się na skutek naszego błędu, koszty przesyłki zostaną pokryte wraz z kosztem zamówionych produktów.

 

Zwrócone produkty nie zostaną wymienione na inne jeśli będą uszkodzone, wadliwe, niekompletne lub zabrudzone przez klienta.

 

ELEKTRONICZNE ARCHIWUM - OCHRONA PRYWATNOŚCI

Firma brazilianbikinishop ma elektroniczne archiwum, w którym zapisują się pewne dane personalne klientów. Za każdym razem kiedy strona www.brazilianbikinishop.com otrzymuje zamówienia od nowych klientów, nasza baza danych jest wzbogacana o dotyczące ich informacje, dzieki czemu możemy później mieć lepszą kontrolę nad naszą listą klientów i ułatwić obsługę klienta naszemu internetowemu centrum handlowemu.

 

Ta baza danych była przedmiotem deklaracji zgodnej z przepisami odpowiedniego prawa o przetwarzaniu danych z dnia 6 stycznia 1978 roku, poprawionego w ustawie z dnia 6 sierpnia 2004 roku.

 

Przyjmując, że dany klient zgodzi się na przekazanie swoich danych osobiście, będzie miał także prawo do prawa do osobistego wglądu, wycofania i korekty danych, przewidzianego przez prawo. Klient może także domagać się wyeliminowania danych, które nie są już aktualne, za pomocą własnoręcznie napisanego listu. Prosimy o przesłanie listu na następujący adres:

 
Brazilian Bikini Shop Sarl
1567 Route des Pugets 
06700 Saint-Laurent-du-Var
France

 

Zgodnie z decyzjami podejmowanymi w momencie tworzenia lub przeglądanie ich osobistego konta internetowego, klienci będą mogli otrzymywać nasze oferty lub informacje o danych operacjach e-mailem.

 

Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać tych ofert lub zawiadomień, proszę zwrócić się do nas na e-mail: info@brazilianbikinishop.com.PRIVACY POLICY


We are committed to protecting your privacy on-line.
We appreciate that you do not want the personal information you provide to us distributed indiscriminately and here we explain how we collect information, what we do with it and what controls you have.
Who we are?
The website is owned by Brazilian Bikini Shop and the Data Controller is Mr. Guatteri Gian Marco. The Data Controller is responsible for and controls the processing of your personal data in accordance with the Data Protection Act 1998 (the "Act"). By using this website, you consent to the collection and use of information in accordance with this privacy policy.

Personal data we may collect about you

We can only provide the goods and services ordered by you if you provide us with your personal data. For the purpose of providing these services, we collect personal data about you such as your name, address, date of birth, email address, telephone and mobile
phone numbers.
We will use the information you provide for the purposes described in this privacy policy to which you agreed to at the time your data was obtained. Your personal data will be used to to:
- Provide you with the information, goods and services offered through our website, for billing and order fulfilment
- (provide you with the services and information offered through our website and which you request;)
- administer your account with us;
- verify and carry out financial transactions in relation to payments you make online;
- audit the downloading of data from our website;
- improve the layout and/or content of the pages of our website and customise them for users;
- identify visitors to our website;
- carry out research on our users' demographics and tracking of sales data;
- send you information we think you may find useful or which you have requested from us,
including information about our products and services, provided you have indicated that you do not object to being contacted for these purposes;

Monitoring

We may also monitor who accesses our website, for example we may automatically collect access information about you, such as the type of internet browser you use, the website from which you have come to the our website and your IP address (the unique address which identifies your computer on the internet) which is automatically recognised by our web server such information enables us to assess our users, to build a profile. We also use cookies on various pages on our website. Cookies are small text files that are saved on your computer. This information does not directly identify you and for more information please also read or section entitled cookies.

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses cookies, which are text files placed on your computer, to help the website analyse how users use the site.

Marketing purposes:

Subject to obtaining your consent we may contact you by by email If you prefer not to receive any marketing communications from us, you can opt out at any time. See further ‘Your rights’ below.
Use of cookies
We may also obtain information about your online movements and use of the internet. We do this by placing a ‘cookie’, which is a small file, on your computer’s hard disk. Cookies are used for several reasons, for example to recognise you whenever you visit this website ensuring you do not have to enter all your details and thereby speeding up the process so you do not have to log on each time. It will also enable us to store your personal preferences, build a profile about you and target our marketing and advertising campaigns. We cannot provide a full service to you if you disable the cookie function on your web browser so we advise you to maintain the same.
For further information about cookies and how to disable them please go to: aboutcookies.org
If applicable: Disclosure of your personal data
[choose appropriate]
We may disclose your personal data:
- to other companies within our group;
- if we sell our business to a third party;
- to our agents and service providers (eg providers of web hosting or maintenance services);
- credit reference agents — see ‘Credit Reference Agencies above;
- in any other case where we are required to do so by law or if we believe that such action is necessary to prevent fraud or cyber crime or to protect the website or the rights, property or personal safety of any person.
We may also disclose aggregate statistics about visitors to our website, in order to describe our services to prospective partners, advertisers, sponsors and other reputable third parties and for other lawful purposes, but these statistics will include no personally identifiable information.

Security

We place great importance on the security of all personally identifiable information associated with our users. We have security measures in place to attempt to protect against the loss, misuse and alteration of personal information under our control.
We will use technical and organisational measures to safeguard your personal data, for example:
- access to your account is controlled by password and username which are unique to you;
- we store your personal data on secure servers;
- payment details are encrypted using SSL technology.
You should bear in mind that submission of information over the internet is never entirely secure. We cannot guarantee the security of information you submit via the website whilst it is in transit over the internet and any such submission is at your own risk. All we can do is use all our reasonable efforts to safeguard your data and ensure that we maintain a reliable and safe environment to use your data.
It is advisable to close your browser when you have finished your user session to help ensure others do not access your personal information if you use a shared computer or a computer in a public place.

Your rights

If you are concerned about your data, you have the right subject to the payment of a small fee (currently $10) to request access the personal data which we may hold or process about you.
You have the right to require us to correct any inaccuracies in your data free of charge.

Right to prevent marketing

At any stage you also have the right to ask us to stop using your personal data for direct marketing purposes. You can opt-out any time by sending us an email to: info@brazilianbikinishop.com

Our contact details

We welcome your feedback and questions. If you wish to contact us, please send an email to
info@brazilianbikinishop.com or or call us on +48 12 881 1270