Betingelser og Vilkår

Index:


- Juridiske meddelelser
- Betingelser og Vilkår
- Privacy


Juridiske meddelelser


Tel: +33 9 73 03 83 65 - Monday to Friday from 9:30 AM to 12:30 PM and 3 PM to 5 PM (London time zone)
E-Mail: [email protected]

Adresse:
Brazilian Bikini Shop S.A.R.L.
75, Chemin des Collettes,
06800 Cagnes sur mer,
Côte D'azur - French Riviera, France

Nummer i handelsregister: R.C.S. ANTIBES 509778270 
Kapital: 7500 €
VAT number: FR 36 509778270

Ansvarlig redaktør: M. Guatteri Gian Marco


Betingelser og Vilkår


ANVENDELSE

Innholdet i denne avtalen er alt elektronisk salg for vårt Selskap.  

Avtaleinnehaver er

Brazilian bikini shop SARL, 75 Chemin des Collettes, Cagnes sur mer, Côte d'Azur, FRANCE
R.C.S. ANTIBES 509778270 N  de GESTION 2009 B 21 - SIRET: 509778270 000 17
TVA INTRACOM: FR 36 509778270 - Telefon: +33 9 73 03 83 65

KUNDEINFORMASJON

Hovedtrekkene angående våre Produkter som vi distribuerer via Internett er i henhold til forskriftene I Handelsretten, artikkel L 111-1 (www.Brazilianbikinishop.com)

Prisene er angitt for hvert produkt, og i hver link. Bortsett fra bestillingens totale kostnad (for eksempel summen av enhetspriser fra bestillingslisten) og totalkostnad (summen av prisene fra bestillingslisten pluss frakt og leveringskostnader), så er alle andre kostnader knyttet til tilgangen til websiden under kunde.     

I følge kravene i Artikkel 5 kan du finne denne avtalen på engelsk. Den kan skrives ut ved å følge websidens instruksjoner.  

For mer informasjon kontakt vårt Kundesenter på: tel.: +33 9 73 03 83 65

BETINGELSER OG VILKÅR

Betingelsene knyttet til våre produkter og priser avhenger av realiseringen på vår webside. Våre tilbud er gyldige så lenge de er tilgjengelige på websiden. All informasjon er i henhold til den Offentlige koden, artikkel 1369-4  

Overveielse

I henhold til Handelsretten artikkel 121-20 L og vedtaket fra 23.august 2001 så har Kunden syv dager til å prøve produktet. I denne perioden kan Kunden returnere Produktet til adressen under, og enten bytte det eller få tilbake pengene, uten forhåndregler. Kunden må imidlertidig betale for alle fraktkostnader. Hvis bytte så vil det nye Produktet sendes til Kunden innen 7 dager etter det ble returnert.   

Brazilian bikini shop SARL
75 chemin des Collettes
06800 Cagnes sur mer
France

Distribusjonsfaser

 1. – Skriv inn www.brazilianbikinishop.com.
 2. – Følg websidens instruksjoner.
 3. – Følg instruksjonene for å åpne en brukerkonto.
 4. – Fyll ut bestillingsskjemaet.
 5. – Sjekk at alt er korrekt
 6. – Bekreft bestillingen og prisen.
 7. – Bekrefte en elektronisk ordre på brazilianbikinishop.com
 8. – Bekrefte en ordre: dato for forsendelse og forsinkelser.  
 9. – Bestillingsmottakelse.
 10. – Fratrekk av totale kostnader for det leverte produktet og frakt fra kundens konto.

I følge den Offentlige koden artikkel 1316-1 må Kunden følge alle krav stadfestet i denne avtalen når det gjelder å åpne en konto, fylle ut skjema, bestilling av Produkt, overføring av personlige data, kredittkortnummer og annen konfidensiell informasjon.  

PRISER OG FAKTURAER

Våre priser inkluderer skatt.

I følge Handelsrettens artikler L 121-18 и 121-19 L så mottar alle kunder en faktura.   

BETALINGSBETINGELSER

Alle betalinger må utføres via Pay Pal, Visa, Mastercard, American Express eller via andre betalingsmetoder som for eksempel og bankoverføringer.    

Informasjon om bankkonto

All informasjon om en Kundes bankkonto skal kun overføres gjennom PayPal. Det er strengt forbudt å vise denne informasjonen på brazilianbikinishoip.com.

Det er kun bestillingsinformasjon som skal gå gjennom automatisk dataprosessering. .

LEVERING

Kunden kan sjekke statusen på sin bestilling på sin sikre personlige profil på brazilianbikinishop.com.

Ved bestilling av Produktet må kunden angi leveringsadressen.  

Hvis Kunden ikke er til stede ved levering, så vil han motta en melding om leveringen i postkassen. Kunden kan hente forsendelsen på nærmeste postkontor innen 10 dager etter mottakelsen av beskjeden. Kunden vil også motta en slik beskjed hvis det er bestilt ekspresslevering. I disse tilfellene må kunden ta kontakt med selskapet og spesifisere den nye leveringsdatoen. Kunden kan angi en leveringsadresse for Produktet hvor som helst i verden.

All informasjon angående levering sendes via email.

brazilianbikinishop leverer over hele Norge, Europa og andre deler av verden. Leveringstidene er alltid omtrentlige. Når det gjelder leveringsbetingelser så vil disse ikke være en begrunnelse for tilbakebetaling. I de tilfellene hvor Produktet ikke har blitt levert innen 30 dager etter den antatte leveringstiden (unntatt ved force majeure), så vil begge parter av denne avtalen ha rett til å bryte avtalen, og Kunden vil få tilbakebetalt den totale summen av Produktet. Omstendigheter som klassifiseres som force majeure og hvor brazilianbikinishop har rett til å bryte avtalen er: væpnede konflikter, masseopprør, brann, oversvømmelse, streik, ulykker; hvor det er umulig å gjennomføre leveringen…

I de fleste tilfeller så avhenger leveringen av vårt Produkt av implementeringer av Kundens ansvar i henhold til denne avtalen. Leveringen av produktet kan overses på websiden til det ansvarlige leveringsselskapet, som for eksempel Deutchepost eller Chronopost for ekspresslevering.

Når Kunden mottar Produktet bør han sjekke Produktet og sende inn all krav eller avvise Produktet dersom pakken allerede er åpnet eller Produktet er skadet. Alle krav må sendes til den ansvarlige for leveringen med et registrert brev innen tre virkedager etter leveringen av Produktet. I følge artikkel L 133-3 i Handelsretten så vil mangelen på denne handlingen i den spesifiserte perioden føre til en annullering av alle avtaler, og under disse forholdene kan ikke brazilianbikinishop holdes ansvarlige.

Hvis det leverte Produktet ikke tilfredsstiller kvalitetskravene som er spesifisert, så må kunden sende inn sitt krav innen femten dager etter levering.

I tilfeller av forsinkelse eller hvor Produktet blir levert skadet eller med mangler, så kan Kunden kontakte vår Kundestøtte. Ved elektronisk salg så kan ingen krav framstilles dersom Produktet ble sjekket og godkjent i butikken.

Produkter kan leveres av:

 • Deutchepost – Anbefales for all levering over hele verden, bortsett fra I Frankrike og til Italia.  
 • La Poste - Lettre Max for levering innen Frankrike og dets territorier.  
 • Chronopost International Express for levering innen Frankrike og over hele verden.
 • SDA Express for Italia

Kunden vil motta en elektronisk beskjed med informasjon angående forsendelsen av Produktet, inkludert et følgenummer for Produktet. Dette følgenummeret kan brukes på de følgende websidene: www.laposte.fr/csuivi, www.deutschepost.de, www.sda.it ou www.chronopost.fr. Dette nummeret bør oppgis av Kunden via brev til brazilianbikinishop i klagetilfeller.

Kundens mottakelse av leveringsinformasjon tar 2 til 5 virkedager.

Etter Kunden har mottatt leveringsbekreftelsen så vil Kunden ha ti dager på seg til å hente bestillingen ved nærmeste postkontor. Hvis denne perioden overstiges så vil Produktet bli returnert til brazilianbikinishop. Kundeservice vil så kontakte Kunden for å bestemme en annen leveringsmetode.

Hvis Kunden fremdeles ikke har mottatt noen informasjon angående Produktlevering 5 dager etter Produktet ble sendt, så bør Kunden oppsøke nærmeste postkontor. Dersom postkontoret (eller www.coliposte.net www.chronopost.fr) ikke har noen informasjon angående leveringen, så kan Kunden kontakte brazilianbikinishops Kundestøtte for å åpne leveringsskjemaet. Responstiden varierer mellom en og tre uker etter åpningen av leveringsskjemaet av  brazilianbikinishop.

- Hvis pakken blir lokalisert, så vil den ble send til Kunden (Pakke- eller transittmelding)

- Hvis pakken har gått tapt så vil en endelig avgjørelse bli tatt etter tre uker.

KLAGER OG RETURNERING AV PRODUKT

I henhold til kravene i artikkel 5, og etter å ha tatt hensyn til overveielsestid, så bør returneringen av Produktet utføres innen 15 dager etter mottakelsen av Produktet. Produktet bør være nytt, ikke ha flekker og ikke være vasket.

Vi godtar ikke retur etter femten dager.

Brazilian Bikini Shop SARL – RETURN
1567 Route des Pugets,
Batiment à l'étage de la boulangerie Multari
06700 Saint-Laurent-du-Var,
Côte d'Azur
France

For klager og all annen informasjon, kontakt oss på:

Brazilian Bikini Shop SARL - COMPLAINTS
1567 Route des Pugets,
Batiment à l'étage de la boulangerie Multari
06700 Saint-Laurent-du-Var,
Côte d'Azur
France

Eller via e-mail:

[email protected], i begge tilfeller vennligst angi bestillingsnummer og dato.

Alle risikoer og kostnader knyttet til returneringen av Produktet er Kundens ansvar. Hvis returneringen av Produktet er på grunn av feil forårsaket av brazilianbikinishop så vil alle frakt- og transportkostnader dekkes av brazilianbikinishop. I disse tilfellene vil Kunden motta en tilbakebetaling på sin bankkonto innen 30 dager etter tilbakeleveringen av Produktet.  

Hvis kunden har rett på tilbakebetaling for Produktet etter at Produktet har blitt mottatt, sjekket og godkjent av oss, så vi tilbakebetalingen bli oversendt til Kundens bankkonto innen 30 dager etter tilbakeleveringen av Produktet.  

Produkter som returneres skadet, skitne eller ufullstendige vil ikke dekkes av Selskapet.  

I tilfeller av feil eller mangler, vennligst inkluder ditt krav i mottakelsesskjemaet. Etter produktet er mottatt, sjekket og godkjent av oss, så vil Kunden motta et passord. Du kan ikke returnere et produkt som ble mottatt via post til en butikk. Hvis returneringen av produktet er på grunn av feil forårsaket av feil forårsaket av brazilianbikinishop så ville frakt- og transportkostnader bli tilbakebetalt.  

Produkter som returneres skadet, skitne eller ufullstendige vil ikke dekkes av Selskapet.

ELEKTRONISKE FILER OG INFORMASJONSSIKKERHET

Brazilianbikinishop oppretter en elektronisk database som identifiserer alle våre Kunder. Alle nye Kunder vil registreres i denne databasen. Vi kan bruke denne informasjonen for å bedre kunne tilfredsstille våre Kunders krav og forventninger, og også som et middel for rabatter og kundestøtte. Denne databasen er opprettet i henhold til Erklæringen om informasjonssikkerhet fra 6.januar 1978, med forandringer fra 6.august 2004.

Hvis kunden godtar formidlingen av sin personlige informasjon, så har han rett til det i henhold til relevante lover. Kunden bør henvende seg skriftlig til brazilianbikinishop:     

Brazilian Bikini Shop SARL
75 chemin des Collettes
Brazilian Bikini Shop SARL
75 chemin des Collettes
06800 Cagnes sur mer
France

Avhengig av valgene som ble foretatt angående sin kundekonto, så kan Kunde velge å motta eller ikke motta informasjon om transaksjoner i sin email.

Hvis Kunden ikke ønsker å motta slik informasjon kan han kontakte oss på [email protected]
Personal Data / PRIVACY POLICY


Our commitments with regards to protecting your personal data

So that you are able to browse on our website with peace of mind, we, BRAZILIAN BIKINI SHOP, as the data controller, will explain to you how we collect, process and use your personal data in order to provide you with new, daily services in keeping with your rights.

We protect your privacy by ensuring the protection, confidentiality, non-alteration, availability and security of your personal data which you have given us over all of our channels of communication.

We are taking all of the necessary measures in order to:
 • provide you with clear and transparent information about the way in which your personal data will be collected and processed;
 • implement all the technical and organisational measures necessary to protect your personal data against disclosure, loss, alteration or access by an unauthorised third party;
 • only store your personal data for the required amount of time for the purposes of processing or specific services;
 • give you the option to access and modify your personal data that we process at any time, via your personal area on our websites.
To achieve these objectives, we have implemented appropriate technical and organisational measures in order to ensure that processing is in accordance with the applicable law concerning the protection of personal data.


When do we collect your personal data?

Your personal data can be collected when:
 • you create an account on our websites or mobile applications;
 • you visit our websites which may use cookies;
 • you add products to your shopping basket;
 • you buy our products online;
 • you subscribe to our newsletter or alerts;
 • you request a return;
 • you contact customer service via any form of communication at your disposal, such as email, instant messaging, etc;
 • you take part in a promotional competition;
 • you write a comment or a review about an item;
 • you share a review with a friend by email from an item description page;
 • you share a review on Facebook, Google +, Twitter, Delicious, Instagram, Snapchat or Pinterest from an item description page;
 • you fill out an input form or questionnaire on our websites or mobile applications;


What personal data do we collect?

We collect data that you give us within the context of our business relationship, in particular:
 • when you create a client or prospect account and you join a loyalty programme;
 • while your orders, returns and complaints are being managed;
 • when you contact our customer service;
 • when you take part in a promotional competition.
Cases where data collection is strictly necessary in order to provide you with a service are marked with an asterisk and generally require your surname, name, address, email address, landline or mobile number and date of birth.

We also collect personal data when you buy our products or when you use our services. In particular, we collect data concerning the amount and the nature of your purchases as well as information about your orders, your payments and your customer or prospect path on our online services.

In accordance with this regulation, we do not collect data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, genetic personal data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person's sex life or sexual orientation.

These categories of personal data are never collected or processed by BRAZILIAN BIKINI SHOP.

How do we use your data?

We process your personal data in a transparent and secure way. Your personal data is collected for the purposes detailed below.


Managing our obligations to our clients

Managing orders, deliveries and returns

As part of fulfilling our obligations to our clients, we collect and process your personal data in order to manage our business relationship, especially with regards to managing purchases and orders, delivering your products, handling your potential returns and offering services and promotional offers which may be of interest to you. This data helps us to improve your experience of buying online, as referred to below.

Managing the customer relationship/Loyalty programme

We use and store your personal data in order to update our customer files and offer you personalised, tailored services. We offer you the opportunity to join our loyalty programme in order to offer you goods and services which match, as far as possible, your consumption habits and interests.

Communicating with you 

We collect and store your personal data in order to communicate with you about your orders, your payments or your complaints to customer service.

Improving your customer experience

We analyse your personal data in order to improve your customer experience. Unless you object, this analysis enables us to offer you innovative products, additional or promotional offers or display advertisements which match, as far as possible, your consumption habits and interests.

Targeted advertising partners

BRAZILIAN BIKINI SHOP collects and analyses your data for marketing purposes (profiling), with the help of specialised service providers. In doing so, your data is converted into detailed, pseudonymised profiles (in other words, you cannot be personally identified in these profiles while advertising content is displayed during your internet browsing) to be used by our shops and our business partners with the aim of displaying online advertising campaigns targeting your interests and allowing you to benefit from offers which correspond to your consumption habits.

If you do not want to receive our targeted advertisements or those of our partners, you have several options available which allow you to disable this feature:
 • in your "My Account" area, go to the "My newsletters and alerts" section;
 • on your mobile device, activate the Limit Ad Tracking in your iOS phone settings or, on your Android phone, the setting which allows you to disable personalised advertisements.
Legal or regulatory requirements

We may be need to pass on your personal data in the event of legitimate requests by public authorities, particularly to meet requirements regarding national security, the fight against fraud or in accordance with the law.

Fraud prevention and the fright against fraud

The data collected is also used for fraud prevention and the fight against fraud, particularly with bank cards. BRAZILIAN BIKINI SHOP reserves the right to check the personal data given by the client when placing an order and to adopt all the measures judged necessary to verify that the person whose account is debited is in fact the person placing the order, in order to avoid any fraudulent payments. Proof of identity or proof of address may be required for this verification.

If there is no positive response from the customer, BRAZILIAN BIKINI SHOP reserves the right to cancel the order placed by the customer.

Debt collection

When the total amount of money due is not paid by the customer, it becomes outstanding debt. To this end, we may need to pass on your personal data to our debt collection service provider.

Other cases

In any other cases, you will be informed about the processing that BRAZILIAN BIKINI SHOP is planning to do.


Who are the recipients of your personal data?

We ensure that only authorised persons within BRAZILIAN BIKINI SHOP can access your personal data when this access is necessary for our business relationship.

Our service providers and targeted advertising providers can also be recipients of personal data that is strictly necessary for the provision of services that we will have entrusted them with (for example: delivery and return of your products to our warehouse, payment online, targeted promotional campaigns, debt collection, prevention and fight against fraud).


Where is your personal data stored?

The data is stored in accordance with French legislation and European regulation.

We may need to share personal data with other companies that is necessary for implementing services which you have acquired or subscribed to (examples: home delivery, collection point). A contract is required for operations with a service provider which receives your data in order to ensure the protection of your data and the respect of your rights.

If our service provider acts outside of the European Union, we protect the confidentiality of your personal data and your rights by using the data protection clauses recommended by the European Commission.

The period for which the data is stored follows the French Data Protection Authority's (CNIL) recommendations and/or complies with the legal obligations:

Data about your client account and your loyalty programme; Behavioural segmentation data : 5 years starting from the end of the relationship with the customer.

Proof of identity provided in the context of exercising the right to query, to access, to rectification or to object : 1 year starting from the date of receipt by BRAZILIAN BIKINI SHOP

Bank information (bank details/IBAN) : 10 years starting from the end of the business relationship with the customer.

Cookies : 24 months for Google Analytics and Facebook cookies and 13 months for all other cookies starting from when they are stored on the user's device.

Purchasing data : 5 years starting from the end of the relationship with the customer.

Prospects' data : 5 years from the end of relationship with the prospect.

At the end of these periods, we can then archive the data, notably to meet the limitation periods of legal and tax rules and those of legal proceedings.


Cookie management

Upon visiting our website, we may need to store cookies, if you accept, on your computer, through your web browser. During the period of validity or storage, cookies enable us to identify your computer during your next visits. BRAZILIAN BIKINI SHOP partners and service providers, or third-party companies, may also need to store cookies on your computer. Some cookies are essential for navigating our website, in particular for the successful running of the ordering process therefore, deleting them can cause problems. Only the transmitter of a cookie may read or modify data contained in the cookie.

Below you will find information concerning the cookies which may be stored on your computer while you are visiting BRAZILIAN BIKINI SHOP web pages, as well as how you can delete/refuse to accept these cookies on your computer.

Facebook : Advertising server, targeted advertising, analysis/measure, content personalisation, optimisation (Agreement status : http://www.facebook.com/about/privacy)

Google Analytics : Analysis/measure (Agreement Status : No opt-out procedure)

Viméo (video player)


Thanks to the settings on your web browser, you can simply and freely choose to accept or refuse the storage of cookies on your computer at any time. You can configure your web browser as you wish, so that cookies are either accepted and stored on your computer or, on the contrary, refused.

You can configure your web browser in such a way:
 • That accepting or refusing a cookie is periodically suggested to you, before the cookie is able to be stored;
 • That you can systematically refuse the storage of cookies on your computer
Warning: All configuration that you set up on your web browser with regards to accepting or refusing cookies may modify your web browsing, and certain services require the use of cookies as part of your access conditions. If you choose to refuse the storage of cookies on your computer or if you delete those which were stored, we accept no responsibility for the effects linked to the corrupted operation of our services, resulting from us not being able to store or consult the necessary cookies, that you have refused or deleted, for the operation of services.

How do you set your preferences, according to the browser you use?

Every browser has a different configuration. It is generally described in the help menu of your web browser. Therefore, we recommend that you read it so that you know how to modify your cookie preferences.

For Internet Explorer
For Safari
For Chrome
For Firefox
For Opera

Cookie management module

BRAZILIAN BIKINI SHOP has made a module available for website users enabling them to object to cookies stored on the website. To do this, the user can click on the "Customise" button on the information notification stating the purpose of the stored cookies, or click on the "My Account" tab, in the "My cookies" section. The user can modify their preferences at any time via the "My cookies" section. 

Disabling via an interprofessional platform

You can also log onto the Youronlinechoices website which is offered by digital advertising professionals who are all part of the EDAA (European Digital Advertising Alliance) and which is managed in France by the Interactive Advertising Bureau France. This European platform is shared on the internet by hundreds of advertising professionals. It consists of a centralised interface enabling you to accept or refuse cookies which are likely to be used in order to adapt the advertisements that may be displayed on your device's browser: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

BRAZILIAN BIKINI SHOP informs the user that this procedure does not prevent advertisements being displayed on internet sites that you visit. It only blocks the technology which allows for advertisements to be adapted to your interests.

Web Beacons

BRAZILIAN BIKINI SHOP uses web beacons on some of its website pages which allow it to count the number of visitors to the page. These web beacons can be used with some of our business partners, particularly in order to measure and improve the efficiency of certain advertisements. The data collected via these web beacons is anonymous and helps us to know how frequently visited certain website pages are, in order to better assist the website users.

Social network plug-ins

The website uses social media plug-ins, such as Facebook, Twitter (hereinafter "Social Networks"). For example, if the user is connected to Facebook while they are browsing the website, Facebook can directly link their visit to their Facebook user account, even if the user has not used the share button. If the user interacts through plug-ins, for example, by clicking on the "like" button or by leaving a comment, the corresponding information will be sent and stored on a Facebook server. It will be published on the user's Facebook account.

BRAZILIAN BIKINI SHOP does not manage the data collected by Social Networks via the buttons. The user should read the data protection policy published by the relevant Social Networks in order to understand the modalities of processing and the uses of collected data by these networks, as well as the configuration options available to protect their privacy. If the user does not want the Social Network to link the collected data from BRAZILIAN BIKINI SHOP to their Social Network user account, they must log out of the Social Network before visiting the website.

How can you exercise your rights?

You have the following rights, which allow you to control how we use your personal data:
 • the right to object to the processing of your personal data;
 • the right of access to the personal data that we process;
 • the right to rectify it;
 • the right to erasure;
 • the right to data portability;
 • the right to restriction of processing;
 • the right to provide instructions regarding the storage, erasure and communication of your personal data after your death.
You can exercise your rights:


BRAZILIAN BIKINI SHOP
1572 Route des pugets, 06700 Saint-Laurent-du-Var
FRANCE 

If you would like more detailed information about these rights, please contact us on the addresses mentioned above.

We reply to your requests as quickly as possible and in any case, within one month upon receipt of your request.

Our data security measures

Our security and confidentiality commitments

Respecting your rights to the protection, security and confidentiality of your data is our priority.

BRAZILIAN BIKINI SHOP has put technical and organisational security measures in place, adapted to the sensitivity level of the personal data, in order to protect it against any malicious breaches, any losses, alteration or disclosure to unauthorised third parties.

When creating, designing, selecting and using our services which are based on personal data, BRAZILIAN BIKINI SHOP factors in the right to the protection of personal data, from the very beginning.

For this reason, for example, we will carry out pseudonymisation or anonymisation, depending on the case, of personal data as soon as it is possible or necessary.

As all personal data is confidential, access to it is restricted to BRAZILIAN BIKINI SHOP employees or service providers working on the BRAZILIAN BIKINI SHOP account who need it to carry out their tasks. All people who have access to your data are bound by a confidentiality obligation and face disciplinary measures or other sanctions if they do not comply with these obligations.

A contract is required for operations with recipient third-parties in order to ensure the protection of your personal data and the respect of your rights.

We are fully committed to adequately protecting the personal data that you have entrusted us with. For the purposes of continual security and protection, we encourage you to exercise caution in order to prevent all unauthorised access to your personal data and to protect your devices (computer, smartphone, tablet) against any unwanted, even malicious, access, by using a strong password, which we recommend you change regularly. If you share a device, we recommend that you log off after each use.


Our data protection officer

Our data protection officer (DPO) is available to answer any of your questions at the following address: [email protected]


Our contact details

We welcome your feedback and questions. If you wish to contact us, please send an email to
[email protected] or or call us on +33 9 73 03 83 65

Created by Dotec: Web & E-commerce