Luli Fama

Luli Fama 乃哥倫比亞泳裝品牌,因以受拉丁文化影響,各取所長地揉合鮮明圖案與明豔色調為特色,其嶄新配合身型的設計,得到眾名人寵愛。原創獨特和搶眼奪目的風格,定會吸引您注意!

商品分類
性別:
Size
上裝款式
加墊上裝
泳褲款式
顏色
Print
潮流
New !
可供選擇的尺碼
Luli Fama COSITA GOLD   RMB1,214.86 
可供選擇的尺碼
可供選擇的尺碼
可供選擇的尺碼
Luli Fama CARIBENA   RMB1,116.27 
可供選擇的尺碼
可供選擇的尺碼
Luli Fama WAVEY FIRE   RMB957.96 
可供選擇的尺碼
可供選擇的尺碼
可供選擇的尺碼
可供選擇的尺碼
可供選擇的尺碼
可供選擇的尺碼
Luli Fama   RMB1,103.43 
可供選擇的尺碼
可供選擇的尺碼
Luli Fama GUAGUANCO   RMB1,174.62 
可供選擇的尺碼
Luli Fama MALECON GREEN   RMB1,074.80 
可供選擇的尺碼
可供選擇的尺碼
可供選擇的尺碼
Luli Fama HAVANA NIGHTS   RMB1,066.29 
可供選擇的尺碼
Luli Fama CANDELA   RMB1,267.47 
可供選擇的尺碼
Luli Fama HAVANA BLACK   RMB1,050.81 
可供選擇的尺碼
可供選擇的尺碼
可供選擇的尺碼
Luli Fama COMPAI   RMB1,128.19 
可供選擇的尺碼
可供選擇的尺碼
可供選擇的尺碼
可供選擇的尺碼
可供選擇的尺碼
可供選擇的尺碼
可供選擇的尺碼
可供選擇的尺碼
可供選擇的尺碼
可供選擇的尺碼
可供選擇的尺碼