IYU Design

תוכלו לאמץ לוק עדכני באמצעות משקפי שמש בעלי צורות וסגנונות חדשניים! IY Design הינה מותג ממש חדש אשר מפתיע באמצעות המגוון הרחב של הדגמים המוצעים. למשקפי השמש שלה ניתן לעתים קרובות מקדם הגנה גבוה , וכמו כן משקפי השמש IY Designעם מקדם הגנה מסוג UVA ו- UVB הינם דגמים יצירתיים באמצעות זגוגיות מראה או צבעוניות, וזרועות בעיצוב גרפי או שבבי. מוצעים גם עיטורים אופנתיים מגוונים בדגמים השונים.
חברת IY Design מעניקה לפנייך מימד חדש לצורת פנייך והיא מאירה את גוון פנייך באמצעות שלל צבעים בדגמים המוצעים. נצלי את הנוחות של הזרועות הקלות, המותאמות היטב, תוך שאת מעשירה את תלבושות הקיץ היפות שלך בזוג משקפי שמש המוצעים בחנות המקוונת ברזיליאן ביקיני שופ!

:
צבע

תוכלו לאמץ לוק עדכני באמצעות משקפי שמש בעלי צורות וסגנונות חדשניים! ‏IYÜ Design‏ הינה מותג ממש חדש אשר ‏מפתיע באמצעות המגוון הרחב של הדגמים המוצעים. למשקפי השמש שלה ניתן לעתים קרובות מקדם הגנה גבוה , וכמו כן ‏משקפי השמש ‏IYÜ Design‏ עם מקדם הגנה מסוג ‏UVA‏ ו- ‏UVB‏ הינם דגמים יצירתיים באמצעות זגוגיות מראה או צבעוניות, ‏וזרועות בעיצוב גרפי או שבבי. מוצעים גם עיטורים אופנתיים מגוונים בדגמים השונים.‏ חברת ‏IYÜ Design‏ מעניקה לפנייך מימד חדש לצורת פנייך והיא מאירה את גוון פנייך באמצעות שלל צבעים בדגמים ‏המוצעים. ‏ נצלי את הנוחות של הזרועות הקלות, המותאמות היטב, תוך שאת מעשירה את תלבושות הקיץ היפות שלך בזוג משקפי שמש ‏המוצעים בחנות המקוונת ברזיליאן ביקיני שופ!‏