Podmínky smlouvy

Index:


- Právní informace
- Podmínky smlouvy
- Privacy


Právní informace


Tel: +33 1 86 26 48 39
E-Mail: info@brazilianbikinishop.com

Adresa:
Brazilian Bikini Shop S.A.R.L.
75, Chemin des Collettes,
06800 Cagnes sur mer,
Côte D'azur - French Riviera, France

Zapsaná v Ochodním rejstříku společností pod číslem: R.C.S. ANTIBES 509778270 
Základní kapitál: 7500 €
Daňové identifikační číslo (DIČ): FR 36 509778270

Ředitel: M. Guatteri Gian Marco


Podmínky smlouvy


Last Update: 23/06/2017

PŘEDMĚT
Předmětem této smlouvy je elektronický prodej produktů naší společnosti.

Držitelem licence je:

Brazilian Bikini Shop SARL, 75 Chemin des Collettes, Cagnes sur Mer, Côte d'Azur, FRANCIE
R.C.S. ANTIBES 509778270 N  de GESTION 2009 B 21 - SIRET: 509778270 000 17
TVA INTRACOM: FR 36 509778270 – Tel.: 0033.9.67.17.01.14

INFORMACE PRO KLIENTY

Všechny naše produkty, které nabízíme k prodeji prostřednictvím internetu, odpovídají předpisům Obchodního zákoníku, článku L 111-1 (https://www.brazilianbikinishop.com/pl/).

Ceny jsou platné pro každý produkt a jsou součástí všech odkazů. Výjimku představují celková hodnota objednávky (hodnota zboží na objednávce) a celkové náklady (celková hodnota objednávky a náklady na doručení). Všechny ostatní náklady jsou uvedeny na našich webových stránkách v sekci “Zákazníci”.

Z důvodů podmínek stanovených Článkem 5 je tato smlouva v angličtině. Pokud si ji chcete vytisknout, postupujte podle pokynů uvedených na našich webových stránkách.
V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte naše zákaznické servisní centrum na telefonním čísle: 0033.9.67.17.01.14

PODMÍNKY

Podmínky dodávek našich produktů a cen jsou uvedeny na našich webových stránkách. Naše nabídky jsou v platnosti po dobu zveřejnění na našich stránkách. Všechny informace odpovídají francouzskému občanskému zákoníku, článku 1369-4.

Upozornění

Podle obchodního zákoník, článku L121-20, a usnesení z 23. srpna 2001 má zákazník právo na sedmidenní zkušební lhůtu produktu, počínaje dnem jeho dodání.  Během tohoto období může zákazník zboží vrátit na níže uvedenou adresu a požádat o jeho výměnu či vrácení peněz, aniž by tak byl vystaven jakémukoli penálnímu opatření. V případě žádosti o výměnu obdrží zákazník zboží výměnou do 7 dnů od navrácení původně objednaného zboží.
Původně objednané zboží můžete poslat na adresu:

Brazilian Bikini Shop SARL
75 Chemin des Collettes
06800 Cagnes sur Mer
Francie
 

Fáze distribuce
1 – Otevřete si stránky https://www.brazilianbikinishop.com/pl/
2 – Postupujte podle pokynů uvedených na webových stránkách
3 – Postupujte podle pokynů pro otevření uživatelského účtu
4 – Vyplňte objednávku
5 – Zkontrolujte případné chyby a opravte je
6 – Potvrďte objednávku a její hodnotu
7 – Od BrazilianBikiniShop.com obdržíte potvrzení o elektronickém obchodu
8 – Obdržíte potvrzení objednávky a budete informováni o datu odeslání a případném zpoždění
9 – Celková částka je částka stržená ze zákaznického účtu za objednané zboží a dopravní náklady
10 – Příjem objednaného zboží

 
Podle francouzského občanského zákoníku, článku 1316-1, by zákazník měl striktně dodržovat podmínky této smlouvy pro otevření účtu, vyplňování objednávek, objednávání zboží, přenosu osobních dat, čísel kreditních karet a ostatních důvěrných informací.

CENY A FAKTURACE
Všechny naše ceny zahrnují veškeré daně.
V souladu s obchodním zákoníkem, články L121-18 a L121-19, musí každý zákazník obdržet fakturu.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Všechny platby musí být uskutečňovány prostřednictvím služby PayPal nebo kartami Visa, MasterCard, případně jinými platebními metodami jako šeky, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou.
Bankovní účet
Všechny informace o bankovních účtech našich zákazníků by měly být přenášeny prostřednictvím zabezpečený hostitelský server služby PayPal. Je přísně zakázáno zveřejňovat tyto informace na stránkách obchodu BrazilianBikiniShop.com.
Při automatizovaném zpracování dat by se měly zobrazovat pouze údaje o objednávce.

DODÁNÍ
Zákazníci mohou sledovat stav objednávky prostřednictvím svého osobního zabezpečeného profilu na stránkách internetového obchodu BrazilianBikiniShop.com.
Při zadávání objednávky by zákazníci měli uvést adresu dodání.
Pokud zákazník neuvede dodací adresu, obdrží do své poštovní schránky oznámení o dodávce. Zákazník si pak musí balíček vyzvednout na poště do 10 dnů od doručení oznámení. V případě expresní dodávky zákazník rovněž obdrží oznámení o dodávce. Po jejím obdržení by měl kontaktovat přepravce a uvést datum dodání. Zákazník má právo nechat si zboží zaslat kamkoli na světě.
Všechny informace o zásilkách jsou rozesílány emailem.
Obchod BrazilianBikiniShop.com distribuuje zboží po celém světě. Uváděné dodací termíny jsou vždy přibližné. Případné zpoždění zásilky neopravňuje k peněžnímu vyrovnání. Pokud však zásilka není doručena do 30 dnů (s výjimkou případů vyšší moci), může být kterákoli část této smlouvy zrušena a zákazníkovi budou vráceny všechny peníze, které za zboží zaplatil, bez jakýchkoli dalších náhrad.
BrazilianBikiniShop.com si vyhrazuje právo zrušení dodávky v případech vyšší moci, např.: ozbrojené konflikty, masové nepokoje, požáry, povodně, stávky, nehody, nemožnosti dodání….
Ve všech případech platí, že včasné dodání našeho zboží závisí na implementaci povinností zákazníků v souladu s touto smlouvou. Expresní dodávky mohou být realizovány expresními zásilkovými službami, jako Deutsche Post nebo Chronopost.
Zásilka by měla být po dodání zákazníkem překontrolovaná a v případě zjevného poškození zboží odmítnuta nebo reklamována. Všechny reklamace by měly být zaslány doporučenou poštou přepravní společnosti do tří pracovních dnů od uskutečnění dodávky. Kopii reklamačního dopisu zašlete prosím našemu obchodu BrazilianBikiniShop.com. Podle francouzského obchodního zákoníku, článku L 133-3, nesplněním těchto povinností v uvedené lhůtě zaniká jakýkoli nárok vůči dopravci, přičemž v takovémto případě nemůže obchod BrazilianBikiniShop.com vystupovat jako garant.
Pokud dodané zboží neodpovídá specifikaci, měl by zákazník odeslat reklamaci do patnácti dnů ode dne dodání.
V případě zpoždění zásilky, poškozeného nebo vadného zboží se zákazník může obrátit na náš zákaznický servis. Pokud bylo zboží zakoupeno elektronicky, nelze reklamaci vadného zboží uplatňovat v našich kamenných obchodech.
 
Realizaci dodávek zajišťují:
- Deutsche Post   - doporučená varianta pro celý svět s výjimkou Francie a Itálie.
- La Poste            - služba Letter Max pro dodávky v rámci Francie a jejích teritorií.
- Chronopost        - mezinárodní expresní zásilková služba pro dodávky v rámci Francie a po celém světě.
- SDA                   - expresní zásilková služba pro Itálii.

Zákazník obdrží elektronické oznámení o odeslání zásilky a její registrační číslo. Toto registrační číslo lze použít na následujících internetových stránkách: www.laposte.fr/csuivi, www.deutschepost.de, www.sda.it a www.chronopost.fr. V případě jakýchkoli stížností by měl zákazník kontaktovat obchod BrazilianBikiniShop.com doporučenou poštou s registračním číslem zásilky.
Dodání oznámení o doručení zásilky zákazníkovi trvá 2 až 5 pracovních dnů.
Po obdržení oznámení o doručení má zákazník deset dnů na vyzvednutí zásilky na poštovním úřadu uvedeném na oznámení. V případě překročení této lhůty bude zboží odesláno zpět odesílateli. Zákazník bude kontaktován zákaznickou službou za účelem sjednání jiného způsobu dodání zboží či zrušení objednávky, na které má zákazník právo.
Pokud však zákazník do 5 dnů od odeslání zásilky neobdrží žádné informace o jejím dodání, měl by navštívit poštovní úřad nejbližší místu uvedeném v objednávce. Pokud by dotyčný poštovní úřad neměl k dispozici system sledování zásilek (www.coliposte.net www.chronopost.fr), měl by se zákazník obrátit na zákaznickou službu obchodu BrazilianBikiniShop.com za účelem zjištění příčin nedodání. Odpověď může trvat jeden až tři týdny po zahájení vyšetřování zásilky ze strany BrazilianBikiniShop.com.
- Pokud bude zásilka nalezena, bude zákazníkovi opětovně zaslána
- Případná ztráta zásilka bude s konečnou platností potvrzena po třech týdnech

REKLAMACE A VRACENÍ ZBOŽÍ
V souladu s podmínkami odstavce 5 a s ohledem na doací lhůtu by zboží mělo být vráceno do patnácti dnů od data jeho přijetí. Zboží musí být nové, úplné, nepoznačené a neprané.
Po vypršení této lhůty nebude vracené zboží přijato.
Vracené zboží zasílejte na adresu:

Brazilian Bikini Shop SARL – RETURN
1567 Route des Pugets,
Batiment ŕ l'étage de la boulangerie Multari
06700 Saint-Laurent-du-Var,
Côte d'Azur
Francie

V případě reklamací nebo žádostí o bližší informace nás prosím kontaktujte na :

Brazilian Bikini Shop SARL - COMPLAINTS
1567 Route des Pugets,
Batiment ŕ l'étage de la boulangerie Multari
06700 Saint-Laurent-du-Var,
Côte d'Azur
Francie

Nebo prostřednictvím emailu:
info@brazilianbikinishop.com. V obou případech prosíme uveďte číslo a datum objednávky.
Všechny náklady a rizika spojená s vracením zboží nese zákazník. V případě vracení zboží z důvodu omylu ze strany obchodu BrazilianBikiniShop.com budou veškeré přepravní náklady hrazeny obchodem BrazilianBikiniShop.com. V takovém případě musí zákazník tuto skutečnost uvést na vracence.
V případě vracení peněz po obdržení a zkontrolování zboží naší zákaznickou službou bude dlužná částka odeslána na zákazníkovo bankovní konto do třiceti dnů od vrácení zboží.
Zboží, které bylo vráceno poškozené, špinavé nebo nekompletní nebude naší společností proplaceno.
V případě jakýchkoli závad uveďte prosím svůj požadavek na vracence. Po přijetí vraceného zboží naše zákaznická služba Váš požadavek prověří a potvrdí. Zboží, které bylo objednáno elektronicky, nelze vracet v našich kamenných obchodech. V případě vracení zboží z důvodu pochybení na straně BrazilianBikiniShop.com bude vracená částka povýšena o všechny přepravní náklady vzniklé zákazníkovi.
Za zboží, které bylo vráceno poškozené, špinavé nebo neúplné, není naše společnost povinná uhrazenou částku vracet.

ELEKTRONICKÉ SOUBORY A ZABEZPEČENÍ INFORMACÍ

BrazilianBikiniShop.com má elektronický soubor, který identifikuje všechny naše zákazníky. Údaje o novém zákazníkovi jsou zadávány do tohoto souboru. Tento soubor nám pomáhá splňovat požadavky zákazníků, nabízet jim slevy a podporu. Tato databáze odpovídá podmínkám Deklarace o zabezpečení informací ze dne 6. ledna 1978 s úpravami ze dne 6. srpna 2004.
Zákazník má v souladu s příslušným zákonem právo souhlasit se zveřejněním svých osobních informací. Pokud si tak bude přát, musí obchod BrazilianBikiniShop.com požádat písemně na adrese:

Brazilian Bikini Shop SARL
75 Chemin des Collettes
06800 Cagnes sur Mer
Francie

Zákazník si při otevírání účtu může stanovit, zda si přeje zasílat informace o transakcích na svoji emailovou adresu.
Pokud si zákazník nepřeje, aby mu tyto informace byly zasílány emailem, může o tomto svém přání informovat na emailovou adresu info@brazilianbikinishop.com


PRIVACY POLICY


We are committed to protecting your privacy on-line.
We appreciate that you do not want the personal information you provide to us distributed indiscriminately and here we explain how we collect information, what we do with it and what controls you have.
Who we are?
The website is owned by Brazilian Bikini Shop and the Data Controller is Mr. Guatteri Gian Marco. The Data Controller is responsible for and controls the processing of your personal data in accordance with the Data Protection Act 1998 (the "Act"). By using this website, you consent to the collection and use of information in accordance with this privacy policy.

Personal data we may collect about you

We can only provide the goods and services ordered by you if you provide us with your personal data. For the purpose of providing these services, we collect personal data about you such as your name, address, date of birth, email address, telephone and mobile
phone numbers.
We will use the information you provide for the purposes described in this privacy policy to which you agreed to at the time your data was obtained. Your personal data will be used to to:
- Provide you with the information, goods and services offered through our website, for billing and order fulfilment
- (provide you with the services and information offered through our website and which you request;)
- administer your account with us;
- verify and carry out financial transactions in relation to payments you make online;
- audit the downloading of data from our website;
- improve the layout and/or content of the pages of our website and customise them for users;
- identify visitors to our website;
- carry out research on our users' demographics and tracking of sales data;
- send you information we think you may find useful or which you have requested from us,
including information about our products and services, provided you have indicated that you do not object to being contacted for these purposes;

Monitoring

We may also monitor who accesses our website, for example we may automatically collect access information about you, such as the type of internet browser you use, the website from which you have come to the our website and your IP address (the unique address which identifies your computer on the internet) which is automatically recognised by our web server such information enables us to assess our users, to build a profile. We also use cookies on various pages on our website. Cookies are small text files that are saved on your computer. This information does not directly identify you and for more information please also read or section entitled cookies.

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses cookies, which are text files placed on your computer, to help the website analyse how users use the site.

Marketing purposes:

Subject to obtaining your consent we may contact you by by email If you prefer not to receive any marketing communications from us, you can opt out at any time. See further ‘Your rights’ below.
Use of cookies
We may also obtain information about your online movements and use of the internet. We do this by placing a ‘cookie’, which is a small file, on your computer’s hard disk. Cookies are used for several reasons, for example to recognise you whenever you visit this website ensuring you do not have to enter all your details and thereby speeding up the process so you do not have to log on each time. It will also enable us to store your personal preferences, build a profile about you and target our marketing and advertising campaigns. We cannot provide a full service to you if you disable the cookie function on your web browser so we advise you to maintain the same.
For further information about cookies and how to disable them please go to: aboutcookies.org
If applicable: Disclosure of your personal data
[choose appropriate]
We may disclose your personal data:
- to other companies within our group;
- if we sell our business to a third party;
- to our agents and service providers (eg providers of web hosting or maintenance services);
- credit reference agents — see ‘Credit Reference Agencies above;
- in any other case where we are required to do so by law or if we believe that such action is necessary to prevent fraud or cyber crime or to protect the website or the rights, property or personal safety of any person.
We may also disclose aggregate statistics about visitors to our website, in order to describe our services to prospective partners, advertisers, sponsors and other reputable third parties and for other lawful purposes, but these statistics will include no personally identifiable information.

Security

We place great importance on the security of all personally identifiable information associated with our users. We have security measures in place to attempt to protect against the loss, misuse and alteration of personal information under our control.
We will use technical and organisational measures to safeguard your personal data, for example:
- access to your account is controlled by password and username which are unique to you;
- we store your personal data on secure servers;
- payment details are encrypted using SSL technology.
You should bear in mind that submission of information over the internet is never entirely secure. We cannot guarantee the security of information you submit via the website whilst it is in transit over the internet and any such submission is at your own risk. All we can do is use all our reasonable efforts to safeguard your data and ensure that we maintain a reliable and safe environment to use your data.
It is advisable to close your browser when you have finished your user session to help ensure others do not access your personal information if you use a shared computer or a computer in a public place.

Your rights

If you are concerned about your data, you have the right subject to the payment of a small fee (currently $10) to request access the personal data which we may hold or process about you.
You have the right to require us to correct any inaccuracies in your data free of charge.

Right to prevent marketing

At any stage you also have the right to ask us to stop using your personal data for direct marketing purposes. You can opt-out any time by sending us an email to: info@brazilianbikinishop.com

Our contact details

We welcome your feedback and questions. If you wish to contact us, please send an email to
info@brazilianbikinishop.com or or call us on +33 1 86 26 48 39