BLACK FRIDAY up to 80% OFF & 20% extra with the code BFDAY22 for orders over 3.120Kč - Ends in 35h 29m

Podmínky smlouvy

Index:


- Právní informace
- Podmínky smlouvy
- Privacy


Právní informace


Tel: +33 9 73 03 83 65
E-Mail: [email protected]

Adresa:
Brazilian Bikini Shop S.A.R.L.
75, Chemin des Collettes,
06800 Cagnes sur mer,
Côte D'azur - French Riviera, France

Zapsaná v Ochodním rejstříku společností pod číslem: R.C.S. ANTIBES 509778270 
Základní kapitál: 7500 €
Daňové identifikační číslo (DIČ): FR 36 509778270

Ředitel: M. Guatteri Gian Marco


Podmínky smlouvy


Last Update: 23/06/2017

PŘEDMĚT
Předmětem této smlouvy je elektronický prodej produktů naší společnosti.

Držitelem licence je:

Brazilian Bikini Shop SARL, 75 Chemin des Collettes, Cagnes sur Mer, Côte d'Azur, FRANCIE
R.C.S. ANTIBES 509778270 N  de GESTION 2009 B 21 - SIRET: 509778270 000 17
TVA INTRACOM: FR 36 509778270 – Tel.: 0033.9.67.17.01.14

INFORMACE PRO KLIENTY

Všechny naše produkty, které nabízíme k prodeji prostřednictvím internetu, odpovídají předpisům Obchodního zákoníku, článku L 111-1 (https://www.brazilianbikinishop.com/pl/).

Ceny jsou platné pro každý produkt a jsou součástí všech odkazů. Výjimku představují celková hodnota objednávky (hodnota zboží na objednávce) a celkové náklady (celková hodnota objednávky a náklady na doručení). Všechny ostatní náklady jsou uvedeny na našich webových stránkách v sekci “Zákazníci”.

Z důvodů podmínek stanovených Článkem 5 je tato smlouva v angličtině. Pokud si ji chcete vytisknout, postupujte podle pokynů uvedených na našich webových stránkách.
V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte naše zákaznické servisní centrum na telefonním čísle: 0033.9.67.17.01.14

PODMÍNKY

Podmínky dodávek našich produktů a cen jsou uvedeny na našich webových stránkách. Naše nabídky jsou v platnosti po dobu zveřejnění na našich stránkách. Všechny informace odpovídají francouzskému občanskému zákoníku, článku 1369-4.

Upozornění

Podle obchodního zákoník, článku L121-20, a usnesení z 23. srpna 2001 má zákazník právo na sedmidenní zkušební lhůtu produktu, počínaje dnem jeho dodání.  Během tohoto období může zákazník zboží vrátit na níže uvedenou adresu a požádat o jeho výměnu či vrácení peněz, aniž by tak byl vystaven jakémukoli penálnímu opatření. V případě žádosti o výměnu obdrží zákazník zboží výměnou do 7 dnů od navrácení původně objednaného zboží.
Původně objednané zboží můžete poslat na adresu:

Brazilian Bikini Shop SARL
75 Chemin des Collettes
06800 Cagnes sur Mer
Francie
 

Fáze distribuce
1 – Otevřete si stránky https://www.brazilianbikinishop.com/pl/
2 – Postupujte podle pokynů uvedených na webových stránkách
3 – Postupujte podle pokynů pro otevření uživatelského účtu
4 – Vyplňte objednávku
5 – Zkontrolujte případné chyby a opravte je
6 – Potvrďte objednávku a její hodnotu
7 – Od BrazilianBikiniShop.com obdržíte potvrzení o elektronickém obchodu
8 – Obdržíte potvrzení objednávky a budete informováni o datu odeslání a případném zpoždění
9 – Celková částka je částka stržená ze zákaznického účtu za objednané zboží a dopravní náklady
10 – Příjem objednaného zboží

 
Podle francouzského občanského zákoníku, článku 1316-1, by zákazník měl striktně dodržovat podmínky této smlouvy pro otevření účtu, vyplňování objednávek, objednávání zboží, přenosu osobních dat, čísel kreditních karet a ostatních důvěrných informací.

CENY A FAKTURACE
Všechny naše ceny zahrnují veškeré daně.
V souladu s obchodním zákoníkem, články L121-18 a L121-19, musí každý zákazník obdržet fakturu.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Všechny platby musí být uskutečňovány prostřednictvím služby PayPal nebo kartami Visa, MasterCard, případně jinými platebními metodami jako šeky, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou.
Bankovní účet
Všechny informace o bankovních účtech našich zákazníků by měly být přenášeny prostřednictvím zabezpečený hostitelský server služby PayPal. Je přísně zakázáno zveřejňovat tyto informace na stránkách obchodu BrazilianBikiniShop.com.
Při automatizovaném zpracování dat by se měly zobrazovat pouze údaje o objednávce.

DODÁNÍ
Zákazníci mohou sledovat stav objednávky prostřednictvím svého osobního zabezpečeného profilu na stránkách internetového obchodu BrazilianBikiniShop.com.
Při zadávání objednávky by zákazníci měli uvést adresu dodání.
Pokud zákazník neuvede dodací adresu, obdrží do své poštovní schránky oznámení o dodávce. Zákazník si pak musí balíček vyzvednout na poště do 10 dnů od doručení oznámení. V případě expresní dodávky zákazník rovněž obdrží oznámení o dodávce. Po jejím obdržení by měl kontaktovat přepravce a uvést datum dodání. Zákazník má právo nechat si zboží zaslat kamkoli na světě.
Všechny informace o zásilkách jsou rozesílány emailem.
Obchod BrazilianBikiniShop.com distribuuje zboží po celém světě. Uváděné dodací termíny jsou vždy přibližné. Případné zpoždění zásilky neopravňuje k peněžnímu vyrovnání. Pokud však zásilka není doručena do 30 dnů (s výjimkou případů vyšší moci), může být kterákoli část této smlouvy zrušena a zákazníkovi budou vráceny všechny peníze, které za zboží zaplatil, bez jakýchkoli dalších náhrad.
BrazilianBikiniShop.com si vyhrazuje právo zrušení dodávky v případech vyšší moci, např.: ozbrojené konflikty, masové nepokoje, požáry, povodně, stávky, nehody, nemožnosti dodání….
Ve všech případech platí, že včasné dodání našeho zboží závisí na implementaci povinností zákazníků v souladu s touto smlouvou. Expresní dodávky mohou být realizovány expresními zásilkovými službami, jako Deutsche Post nebo Chronopost.
Zásilka by měla být po dodání zákazníkem překontrolovaná a v případě zjevného poškození zboží odmítnuta nebo reklamována. Všechny reklamace by měly být zaslány doporučenou poštou přepravní společnosti do tří pracovních dnů od uskutečnění dodávky. Kopii reklamačního dopisu zašlete prosím našemu obchodu BrazilianBikiniShop.com. Podle francouzského obchodního zákoníku, článku L 133-3, nesplněním těchto povinností v uvedené lhůtě zaniká jakýkoli nárok vůči dopravci, přičemž v takovémto případě nemůže obchod BrazilianBikiniShop.com vystupovat jako garant.
Pokud dodané zboží neodpovídá specifikaci, měl by zákazník odeslat reklamaci do patnácti dnů ode dne dodání.
V případě zpoždění zásilky, poškozeného nebo vadného zboží se zákazník může obrátit na náš zákaznický servis. Pokud bylo zboží zakoupeno elektronicky, nelze reklamaci vadného zboží uplatňovat v našich kamenných obchodech.
 
Realizaci dodávek zajišťují:
- Deutsche Post   - doporučená varianta pro celý svět s výjimkou Francie a Itálie.
- La Poste            - služba Letter Max pro dodávky v rámci Francie a jejích teritorií.
- Chronopost        - mezinárodní expresní zásilková služba pro dodávky v rámci Francie a po celém světě.
- SDA                   - expresní zásilková služba pro Itálii.

Zákazník obdrží elektronické oznámení o odeslání zásilky a její registrační číslo. Toto registrační číslo lze použít na následujících internetových stránkách: www.laposte.fr/csuivi, www.deutschepost.de, www.sda.it a www.chronopost.fr. V případě jakýchkoli stížností by měl zákazník kontaktovat obchod BrazilianBikiniShop.com doporučenou poštou s registračním číslem zásilky.
Dodání oznámení o doručení zásilky zákazníkovi trvá 2 až 5 pracovních dnů.
Po obdržení oznámení o doručení má zákazník deset dnů na vyzvednutí zásilky na poštovním úřadu uvedeném na oznámení. V případě překročení této lhůty bude zboží odesláno zpět odesílateli. Zákazník bude kontaktován zákaznickou službou za účelem sjednání jiného způsobu dodání zboží či zrušení objednávky, na které má zákazník právo.
Pokud však zákazník do 5 dnů od odeslání zásilky neobdrží žádné informace o jejím dodání, měl by navštívit poštovní úřad nejbližší místu uvedeném v objednávce. Pokud by dotyčný poštovní úřad neměl k dispozici system sledování zásilek (www.coliposte.net www.chronopost.fr), měl by se zákazník obrátit na zákaznickou službu obchodu BrazilianBikiniShop.com za účelem zjištění příčin nedodání. Odpověď může trvat jeden až tři týdny po zahájení vyšetřování zásilky ze strany BrazilianBikiniShop.com.
- Pokud bude zásilka nalezena, bude zákazníkovi opětovně zaslána
- Případná ztráta zásilka bude s konečnou platností potvrzena po třech týdnech

REKLAMACE A VRACENÍ ZBOŽÍ
V souladu s podmínkami odstavce 5 a s ohledem na doací lhůtu by zboží mělo být vráceno do patnácti dnů od data jeho přijetí. Zboží musí být nové, úplné, nepoznačené a neprané.
Po vypršení této lhůty nebude vracené zboží přijato.
Vracené zboží zasílejte na adresu:

Brazilian Bikini Shop SARL – RETURN
1567 Route des Pugets,
Batiment ŕ l'étage de la boulangerie Multari
06700 Saint-Laurent-du-Var,
Côte d'Azur
Francie

V případě reklamací nebo žádostí o bližší informace nás prosím kontaktujte na :

Brazilian Bikini Shop SARL - COMPLAINTS
1567 Route des Pugets,
Batiment ŕ l'étage de la boulangerie Multari
06700 Saint-Laurent-du-Var,
Côte d'Azur
Francie

Nebo prostřednictvím emailu:
[email protected]brazilianbikinishop.com. V obou případech prosíme uveďte číslo a datum objednávky.
Všechny náklady a rizika spojená s vracením zboží nese zákazník. V případě vracení zboží z důvodu omylu ze strany obchodu BrazilianBikiniShop.com budou veškeré přepravní náklady hrazeny obchodem BrazilianBikiniShop.com. V takovém případě musí zákazník tuto skutečnost uvést na vracence.
V případě vracení peněz po obdržení a zkontrolování zboží naší zákaznickou službou bude dlužná částka odeslána na zákazníkovo bankovní konto do třiceti dnů od vrácení zboží.
Zboží, které bylo vráceno poškozené, špinavé nebo nekompletní nebude naší společností proplaceno.
V případě jakýchkoli závad uveďte prosím svůj požadavek na vracence. Po přijetí vraceného zboží naše zákaznická služba Váš požadavek prověří a potvrdí. Zboží, které bylo objednáno elektronicky, nelze vracet v našich kamenných obchodech. V případě vracení zboží z důvodu pochybení na straně BrazilianBikiniShop.com bude vracená částka povýšena o všechny přepravní náklady vzniklé zákazníkovi.
Za zboží, které bylo vráceno poškozené, špinavé nebo neúplné, není naše společnost povinná uhrazenou částku vracet.

ELEKTRONICKÉ SOUBORY A ZABEZPEČENÍ INFORMACÍ

BrazilianBikiniShop.com má elektronický soubor, který identifikuje všechny naše zákazníky. Údaje o novém zákazníkovi jsou zadávány do tohoto souboru. Tento soubor nám pomáhá splňovat požadavky zákazníků, nabízet jim slevy a podporu. Tato databáze odpovídá podmínkám Deklarace o zabezpečení informací ze dne 6. ledna 1978 s úpravami ze dne 6. srpna 2004.
Zákazník má v souladu s příslušným zákonem právo souhlasit se zveřejněním svých osobních informací. Pokud si tak bude přát, musí obchod BrazilianBikiniShop.com požádat písemně na adrese:

Brazilian Bikini Shop SARL
75 Chemin des Collettes
06800 Cagnes sur Mer
Francie

Zákazník si při otevírání účtu může stanovit, zda si přeje zasílat informace o transakcích na svoji emailovou adresu.
Pokud si zákazník nepřeje, aby mu tyto informace byly zasílány emailem, může o tomto svém přání informovat na emailovou adresu [email protected]brazilianbikinishop.comPersonal Data / PRIVACY POLICY


Our commitments with regards to protecting your personal data

So that you are able to browse on our website with peace of mind, we, BRAZILIAN BIKINI SHOP, as the data controller, will explain to you how we collect, process and use your personal data in order to provide you with new, daily services in keeping with your rights.

We protect your privacy by ensuring the protection, confidentiality, non-alteration, availability and security of your personal data which you have given us over all of our channels of communication.

We are taking all of the necessary measures in order to:
 • provide you with clear and transparent information about the way in which your personal data will be collected and processed;
 • implement all the technical and organisational measures necessary to protect your personal data against disclosure, loss, alteration or access by an unauthorised third party;
 • only store your personal data for the required amount of time for the purposes of processing or specific services;
 • give you the option to access and modify your personal data that we process at any time, via your personal area on our websites.
To achieve these objectives, we have implemented appropriate technical and organisational measures in order to ensure that processing is in accordance with the applicable law concerning the protection of personal data.


When do we collect your personal data?

Your personal data can be collected when:
 • you create an account on our websites or mobile applications;
 • you visit our websites which may use cookies;
 • you add products to your shopping basket;
 • you buy our products online;
 • you subscribe to our newsletter or alerts;
 • you request a return;
 • you contact customer service via any form of communication at your disposal, such as email, instant messaging, etc;
 • you take part in a promotional competition;
 • you write a comment or a review about an item;
 • you share a review with a friend by email from an item description page;
 • you share a review on Facebook, Google +, Twitter, Delicious, Instagram, Snapchat or Pinterest from an item description page;
 • you fill out an input form or questionnaire on our websites or mobile applications;


What personal data do we collect?

We collect data that you give us within the context of our business relationship, in particular:
 • when you create a client or prospect account and you join a loyalty programme;
 • while your orders, returns and complaints are being managed;
 • when you contact our customer service;
 • when you take part in a promotional competition.
Cases where data collection is strictly necessary in order to provide you with a service are marked with an asterisk and generally require your surname, name, address, email address, landline or mobile number and date of birth.

We also collect personal data when you buy our products or when you use our services. In particular, we collect data concerning the amount and the nature of your purchases as well as information about your orders, your payments and your customer or prospect path on our online services.

In accordance with this regulation, we do not collect data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, genetic personal data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person's sex life or sexual orientation.

These categories of personal data are never collected or processed by BRAZILIAN BIKINI SHOP.

How do we use your data?

We process your personal data in a transparent and secure way. Your personal data is collected for the purposes detailed below.


Managing our obligations to our clients

Managing orders, deliveries and returns

As part of fulfilling our obligations to our clients, we collect and process your personal data in order to manage our business relationship, especially with regards to managing purchases and orders, delivering your products, handling your potential returns and offering services and promotional offers which may be of interest to you. This data helps us to improve your experience of buying online, as referred to below.

Managing the customer relationship/Loyalty programme

We use and store your personal data in order to update our customer files and offer you personalised, tailored services. We offer you the opportunity to join our loyalty programme in order to offer you goods and services which match, as far as possible, your consumption habits and interests.

Communicating with you 

We collect and store your personal data in order to communicate with you about your orders, your payments or your complaints to customer service.

Improving your customer experience

We analyse your personal data in order to improve your customer experience. Unless you object, this analysis enables us to offer you innovative products, additional or promotional offers or display advertisements which match, as far as possible, your consumption habits and interests.

Targeted advertising partners

BRAZILIAN BIKINI SHOP collects and analyses your data for marketing purposes (profiling), with the help of specialised service providers. In doing so, your data is converted into detailed, pseudonymised profiles (in other words, you cannot be personally identified in these profiles while advertising content is displayed during your internet browsing) to be used by our shops and our business partners with the aim of displaying online advertising campaigns targeting your interests and allowing you to benefit from offers which correspond to your consumption habits.

If you do not want to receive our targeted advertisements or those of our partners, you have several options available which allow you to disable this feature:
 • in your "My Account" area, go to the "My newsletters and alerts" section;
 • on your mobile device, activate the Limit Ad Tracking in your iOS phone settings or, on your Android phone, the setting which allows you to disable personalised advertisements.
Legal or regulatory requirements

We may be need to pass on your personal data in the event of legitimate requests by public authorities, particularly to meet requirements regarding national security, the fight against fraud or in accordance with the law.

Fraud prevention and the fright against fraud

The data collected is also used for fraud prevention and the fight against fraud, particularly with bank cards. BRAZILIAN BIKINI SHOP reserves the right to check the personal data given by the client when placing an order and to adopt all the measures judged necessary to verify that the person whose account is debited is in fact the person placing the order, in order to avoid any fraudulent payments. Proof of identity or proof of address may be required for this verification.

If there is no positive response from the customer, BRAZILIAN BIKINI SHOP reserves the right to cancel the order placed by the customer.

Debt collection

When the total amount of money due is not paid by the customer, it becomes outstanding debt. To this end, we may need to pass on your personal data to our debt collection service provider.

Other cases

In any other cases, you will be informed about the processing that BRAZILIAN BIKINI SHOP is planning to do.


Who are the recipients of your personal data?

We ensure that only authorised persons within BRAZILIAN BIKINI SHOP can access your personal data when this access is necessary for our business relationship.

Our service providers and targeted advertising providers can also be recipients of personal data that is strictly necessary for the provision of services that we will have entrusted them with (for example: delivery and return of your products to our warehouse, payment online, targeted promotional campaigns, debt collection, prevention and fight against fraud).


Where is your personal data stored?

The data is stored in accordance with French legislation and European regulation.

We may need to share personal data with other companies that is necessary for implementing services which you have acquired or subscribed to (examples: home delivery, collection point). A contract is required for operations with a service provider which receives your data in order to ensure the protection of your data and the respect of your rights.

If our service provider acts outside of the European Union, we protect the confidentiality of your personal data and your rights by using the data protection clauses recommended by the European Commission.

The period for which the data is stored follows the French Data Protection Authority's (CNIL) recommendations and/or complies with the legal obligations:

Data about your client account and your loyalty programme; Behavioural segmentation data : 5 years starting from the end of the relationship with the customer.

Proof of identity provided in the context of exercising the right to query, to access, to rectification or to object : 1 year starting from the date of receipt by BRAZILIAN BIKINI SHOP

Bank information (bank details/IBAN) : 10 years starting from the end of the business relationship with the customer.

Cookies : 24 months for Google Analytics and Facebook cookies and 13 months for all other cookies starting from when they are stored on the user's device.

Purchasing data : 5 years starting from the end of the relationship with the customer.

Prospects' data : 5 years from the end of relationship with the prospect.

At the end of these periods, we can then archive the data, notably to meet the limitation periods of legal and tax rules and those of legal proceedings.


Cookie management

Upon visiting our website, we may need to store cookies, if you accept, on your computer, through your web browser. During the period of validity or storage, cookies enable us to identify your computer during your next visits. BRAZILIAN BIKINI SHOP partners and service providers, or third-party companies, may also need to store cookies on your computer. Some cookies are essential for navigating our website, in particular for the successful running of the ordering process therefore, deleting them can cause problems. Only the transmitter of a cookie may read or modify data contained in the cookie.

Below you will find information concerning the cookies which may be stored on your computer while you are visiting BRAZILIAN BIKINI SHOP web pages, as well as how you can delete/refuse to accept these cookies on your computer.

Facebook : Advertising server, targeted advertising, analysis/measure, content personalisation, optimisation (Agreement status : http://www.facebook.com/about/privacy)

Google Analytics : Analysis/measure (Agreement Status : No opt-out procedure)

Viméo (video player)


Thanks to the settings on your web browser, you can simply and freely choose to accept or refuse the storage of cookies on your computer at any time. You can configure your web browser as you wish, so that cookies are either accepted and stored on your computer or, on the contrary, refused.

You can configure your web browser in such a way:
 • That accepting or refusing a cookie is periodically suggested to you, before the cookie is able to be stored;
 • That you can systematically refuse the storage of cookies on your computer
Warning: All configuration that you set up on your web browser with regards to accepting or refusing cookies may modify your web browsing, and certain services require the use of cookies as part of your access conditions. If you choose to refuse the storage of cookies on your computer or if you delete those which were stored, we accept no responsibility for the effects linked to the corrupted operation of our services, resulting from us not being able to store or consult the necessary cookies, that you have refused or deleted, for the operation of services.

How do you set your preferences, according to the browser you use?

Every browser has a different configuration. It is generally described in the help menu of your web browser. Therefore, we recommend that you read it so that you know how to modify your cookie preferences.

For Internet Explorer
For Safari
For Chrome
For Firefox
For Opera

Cookie management module

BRAZILIAN BIKINI SHOP has made a module available for website users enabling them to object to cookies stored on the website. To do this, the user can click on the "Customise" button on the information notification stating the purpose of the stored cookies, or click on the "My Account" tab, in the "My cookies" section. The user can modify their preferences at any time via the "My cookies" section. 

Disabling via an interprofessional platform

You can also log onto the Youronlinechoices website which is offered by digital advertising professionals who are all part of the EDAA (European Digital Advertising Alliance) and which is managed in France by the Interactive Advertising Bureau France. This European platform is shared on the internet by hundreds of advertising professionals. It consists of a centralised interface enabling you to accept or refuse cookies which are likely to be used in order to adapt the advertisements that may be displayed on your device's browser: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

BRAZILIAN BIKINI SHOP informs the user that this procedure does not prevent advertisements being displayed on internet sites that you visit. It only blocks the technology which allows for advertisements to be adapted to your interests.

Web Beacons

BRAZILIAN BIKINI SHOP uses web beacons on some of its website pages which allow it to count the number of visitors to the page. These web beacons can be used with some of our business partners, particularly in order to measure and improve the efficiency of certain advertisements. The data collected via these web beacons is anonymous and helps us to know how frequently visited certain website pages are, in order to better assist the website users.

Social network plug-ins

The website uses social media plug-ins, such as Facebook, Twitter (hereinafter "Social Networks"). For example, if the user is connected to Facebook while they are browsing the website, Facebook can directly link their visit to their Facebook user account, even if the user has not used the share button. If the user interacts through plug-ins, for example, by clicking on the "like" button or by leaving a comment, the corresponding information will be sent and stored on a Facebook server. It will be published on the user's Facebook account.

BRAZILIAN BIKINI SHOP does not manage the data collected by Social Networks via the buttons. The user should read the data protection policy published by the relevant Social Networks in order to understand the modalities of processing and the uses of collected data by these networks, as well as the configuration options available to protect their privacy. If the user does not want the Social Network to link the collected data from BRAZILIAN BIKINI SHOP to their Social Network user account, they must log out of the Social Network before visiting the website.

How can you exercise your rights?

You have the following rights, which allow you to control how we use your personal data:
 • the right to object to the processing of your personal data;
 • the right of access to the personal data that we process;
 • the right to rectify it;
 • the right to erasure;
 • the right to data portability;
 • the right to restriction of processing;
 • the right to provide instructions regarding the storage, erasure and communication of your personal data after your death.
You can exercise your rights:


BRAZILIAN BIKINI SHOP
1572 Route des pugets, 06700 Saint-Laurent-du-Var
FRANCE 

If you would like more detailed information about these rights, please contact us on the addresses mentioned above.

We reply to your requests as quickly as possible and in any case, within one month upon receipt of your request.

Our data security measures

Our security and confidentiality commitments

Respecting your rights to the protection, security and confidentiality of your data is our priority.

BRAZILIAN BIKINI SHOP has put technical and organisational security measures in place, adapted to the sensitivity level of the personal data, in order to protect it against any malicious breaches, any losses, alteration or disclosure to unauthorised third parties.

When creating, designing, selecting and using our services which are based on personal data, BRAZILIAN BIKINI SHOP factors in the right to the protection of personal data, from the very beginning.

For this reason, for example, we will carry out pseudonymisation or anonymisation, depending on the case, of personal data as soon as it is possible or necessary.

As all personal data is confidential, access to it is restricted to BRAZILIAN BIKINI SHOP employees or service providers working on the BRAZILIAN BIKINI SHOP account who need it to carry out their tasks. All people who have access to your data are bound by a confidentiality obligation and face disciplinary measures or other sanctions if they do not comply with these obligations.

A contract is required for operations with recipient third-parties in order to ensure the protection of your personal data and the respect of your rights.

We are fully committed to adequately protecting the personal data that you have entrusted us with. For the purposes of continual security and protection, we encourage you to exercise caution in order to prevent all unauthorised access to your personal data and to protect your devices (computer, smartphone, tablet) against any unwanted, even malicious, access, by using a strong password, which we recommend you change regularly. If you share a device, we recommend that you log off after each use.


Our data protection officer

Our data protection officer (DPO) is available to answer any of your questions at the following address: [email protected]


Our contact details

We welcome your feedback and questions. If you wish to contact us, please send an email to
[email protected] or or call us on +33 9 73 03 83 65

Created by Dotec: Web & E-commerce