CYBER WEEK up to 80% OFF & 15% EXTRA with the code CBWEEK23

Общи условия

Index:


- Правна информация
- Общи условия
- Privacy


Правна информация


Tel: +33 9 73038365
E-Mail: [email protected]

Главен адрес на компанията:
Brazilian Bikini Shop S.A.R.L.
75, Chemin des Collettes,
06800 Cagnes sur mer,
French Riviera, France

Brazilian Bikini Shop e регистрирана компания, намираща се на Френската Ривиера.
Company Name: Brazilian Bikini Shop SARL (Ltd)
Номер по ДДС: FR36 509778270
Търговски Регистрационен Номер: ANTIBES 509778270
SIRET: 50977827000017
Капитал: 7500 euro

Editorial Director: M. Guatteri Gian Marco


Общи условия


ПРИЛОЖЕНИЕ
Предметът на настоящето споразумение е електронна продажба продуктите на нашата компания.

Притежател на лиценза е:

Brazilian Bikini Shop SARL, 75 Chemin des Collettes, Cagnes sur Mer, Cote d'Azur, FRANCE
R.C.S. ANTIBES 509778270 N de GESTION 2009 B 21 - SIRET: 509778270 000 17
TVA INTRACOM: FR 36 509778270 - Telephone: 0033.9.67.17.01.14

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ

Основните характеристики на нашия продукт, който разпространяваме по интернет, са в съответствие с разпоредбите на Търговския закон,член L111-1 (https://www.brazilianbikinishop.com/bg/ ).

Цените са посочени за всеки продукт и се намират във всеки линк. Освен общата стойност на поръчката, (това е сумата от продукта в поръчката) и общата стойност (общата стойност на поръчката и стойността на доставката). Всички други разходи могат да бъдат разгледани в раздел -Клиенти- на нашия уебсайт.

Съгласно изискванията на член 5 ще намерите това споразумение на английски език. Може да бъде принтирано по инструкциите в нашия уебсайт .
За допълнителна информация се свържете с нашия Център за обслужване на клиенти: Телефон: 0033.9.67.17.01.14

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Условията за доставка на нашите продукти и цените са в зависимост от наличността на нашия уебсайт. Нашите оферти са валидни, докато са налични на нашия уебсайт. Цялата информация е в съответствие с Френския граждански кодекс, член 1369-4.

Делиберация

Според Търговския закон, член L 121-20 и резолюция от 23 август 2001, след получаване на продукта клиентът разполага със седем дни да го тества. През това време клиентът може да върне продукта или да го замени с друг без наказателни мерки на посочения по-долу адрес: Но всички разходи по доставката ще бъдат заплатени от клиента. В случай на смяна за нов, продуктът ще бъде доставен на клиента до 7 дни след връщането на оригинала.
Вашият оригинал може да бъде изпратен на:

Brazilian Bikini Shop SARL
75 Chemin des Collettes
06800 Cagnes sur Mer
France

Етапи на дистрибуция
1- Отидете на https://www.brazilianbikinishop.com/bg/
2 - Следвайте уебсайт инструкциите
3 - Следвайте инструкциите за отваряне на потребителски акаунт
4 - Попълнете формуляра за поръчка
5 - Проверете за грешки и поправете, ако е нужно
6 - Потвърдете поръчката и цената
7 - Получаване на потвърждение за електронната поръчка от BrazilianBikiniShop.com
8 Получаване на потвърждение за поръчка, дата на доставка и възможни закъснения
9 - Общата сума е изтеглената от клиентската сметка сума за поръчаните продукти и транспортните такси.
10 - Получаване на поръчката


Според Френския граждански кодекс член 1316-1, клиентът е длъжен да спазва стриктно изискванията на настоящото споразумение за откриване на сметка, попълване на формуляри, поръчка на продукт, прехвърляне на лична информация, номера на кредитни карти и друга поверителна информация.

ЦЕНИ И ФАКТУРИ
Нашите цени включват всички такси.
Според Търговския закон, член L121-18 и L121-19 всеки клиент трябва да получи фактура.

УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
Всички плащания трябва да бъдат извършвани с PayPal илиVisa, MasterCard или други плащания като чекове, банкови преводи и пощенски поръчки.
Детайли по банкови сметки
Всички детайли по банковите сметки на клиентите трябва да се трансферират през секюр хоуста на PayPal. Строго забранено е тази информация да се показва на BrazilianBikiniShop.com.
Само информация за поръчки трябва се показва при автоматизираната обработка на данни.

ДОСТАВКА
Клиентите могат да проследят статуса на своята поръчка от техния личен профил на BrazilianBikiniShop.com.
При поръчка на продукт клиентите трябва да посочат адрес за доставка.


Ако клиентът не присъства на адреса за доставка, ще получи известие за доставка в пощенската си кутия. До 10 дни от получаването на известието клиентът трябва да вземе своята пратка от пощенския офис.В случай на експресна доставка клиентът също ще получи известие за доставка. След получаване на такова известие той трябва да се свърже с превозвача и да уточни датата на доставка. Клиентът има право да направи поръчка, изпратена до всяка точка на света.
Цялата информация относно доставката ще бъде изпратена по имейл.


BrazilianBikinishop.com доставя по целия свят. Времето за доставка е винаги приблизително. В случай на просрочено време за доставка това няма да представлява основание за възстановяване на сумата. Но ако до 30 дни след предварителната доставка продуктът все още не е доставен (освен в случаи на форсмажорни обстоятелства ), всяка част от това споразумение може да бъде анулирана и на клиента ще бъдат възстановени всички пари, които е платил за продукта без никакви други плащания.
BrazilianBikiniShop.com има право да прекрати доставката, когато обстоятелствата са класифицирани като форсмажорни, например: Въоръжени конфликти, масови безредици, пожари, наводнения, стачки, аварии, невъзможност за доставка...
При всички случаи, доставката на нашия продукт навреме зависи от изпълнението отговорностите на клиента в съответствие с това споразумение. По всяко време доставката на продукта може да бъде изпратена по логистични компании като Deutsche Post или Chronopost за експресни доставки.

При получаване на продукта клиентът трябва да провери доставката и и да предяви иск или да откаже продукта, ако пакетът е отворен или ако продуктът има ясни признаци за повреда.Всички искове трябва да бъдат изпратени до превозвача с препоръчано писмо в срок от 3 работни дни след доставката на продукта. Копие от иска трябва да бъде изпратено до BrazilianBikiniShop.com. Според френския търговски закон, член L 133-3, пренебрегването на тези отговорности по време на определените периоди анулира всякакви действия по отношение на превозвача и при такива обстоятелства BrazilianBikiniShop.com не може да бъде представен като гаранция.
Ако доставеният продукт не съответства на качествените спецификации, клиентът трябва да изпрати своя иск до 15 дни след доставката.
В случай на закъснение или повреда на продукта при доставянето му, клиентът може да се свърже с нашия център за обслужване.Ако продуктът е закупен електронно, не могат да се правят рекламации в нашите магазини.

Продуктът ще бъде доставен с:
- Deutsche Post - Препоръчва се за доставка до всяка част на света с изключение на Франция и Италия.
- La Poste - Letter Max за доставка във Франция и нейните територии.
- Chronopost - International Express за доставка във Франция и по целия свят.
- SDA - Express за Италия.

Клиентът ще получи електронно съобщение за изпращането на продукта и номер за проследяване на продукта. Номерът за проследяване може да бъде използван във следните сайтове: www.laposte.fr/csuivi , www.deutschepost.de , www.sda.it и www.chronopost.fr. В случай на оплаквания клиентът трябва да информира BrazilianBikiniShop.com за номера на проследяване на продукта с препоръчано писмо.
Получаване на известие за доставка от клиент отнема от 2 до 5 работни дни.
След получаване на известие за доставка клиентът разполага с 10 дни да получи своята поръчка в пощенския офис, посочен в известието за доставка. В случай, че този срок бъде просрочен, продуктът ще бъде изпратен обратно на BrazilianBikiniShop.com. Центърът за обслужване ще се свърже с клиента за обсъждане на други начини за доставяне на продукта или клиентът има право да откаже доставката.
При всички случаи ако до 5 дни, след като продуктът е бил изпратен и клиентът не е разполагал с информация за доставката на продукта, той трябва да отиде до най-близкия пощенски офис. Ако няма информация в пощенския офис за доставката , клиентът трябва да се свърже със центъра за обслужване на BrazilianBikiniShop.com, за да разследва причините за неизпълнение надоставката. Времето за отговор може да варира от една до три седмици, след като разследването бъде стартирано в BrazilianBikiniShop.com.
- Ако пакетът е открит, ще бъде изпратен отново на клиента
- Ако пакетът е загубен, окончтелното решение ще бъде взето след три седмици

ОПЛАКВАНИЯ И ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ
Съгласно изискванията на член 5 и като се има предвид времето за делиберация, всяко връщане на продукти трябва да бъде извършено до петнадесет дни след получаване на продукта. Продуктът трябва да бъде нов, пълен, не маркиран и не пран.
След петнадесет дни рекламации няма да бъдат приемани.
Рекламации трябва да се изпращат на :

Brazilian Bikini Shop SARL - RETURN
1567 Route des Pugets,
06700 Saint-Laurent-du-Var,
Cote d'Azur
France

За оплаквания и получаване на всякаква друга информация, свържете се с нас на:

Brazilian Bikini Shop SARL - COMPLAINTS
1567 Route des Pugets,
06700 Saint-Laurent-du-Var,
Cote d'Azur
France

Или по имейл:
info@brazilianbikinishop.com. В двата случая, моля добавете номера на поръчката и датата на поръчка.
Всички разходи и рискове, засягащи връщането на продукта са отговорност на клиента. Ако продуктът е върнат поради грешка на BrazilianBikiniShop.com, всички транспортни разходи ще бъдат възстановени от BrazilianBikiniShop.com. В такива случаи клиентът трябва да отбележи това във формуляра за връщане.
В случай на възстановяване на сумата, след като продуктът е получен, проверен и потвърден от нашия център, възстановената сума ще бъде преведена в банковата сметка на клиента, която е била използвана, до тридесет дни след връщане на продукта.

Продукт, който е върнат повреден, мръсен или непълен, няма да бъде изплатен от компанията.
В случай на каквито и да е дефекти, моля отбележете вашия иск във формуляра за връщане. След като продуктът е бил върнат, това ще бъде проверено и потвърдено от нашите центрове за обслужване. Продуктите, които са поръчани онлайн, не могат да бъдат върнати в нашите магазини. Ако продуктът бъде върнат поради грешка, направена от BrazilianBikiniShop.com, всички разходи по доставката, направени от клиента, ще бъдат добавени към върнатата сума.
Продукт, който е върнат повреден, мръсен или непълен, няма да бъде изплатен от компанията.

ЕЛЕКТРОННИ ФАЙЛОВЕ И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ
BrazilianBikiniShop.com има електронен файл, който идентифицира всички наши клиенти. Ако има нов клиент, неговите данни ще бъдат записани на този файл. Това може да ни помогне да използваме тази информация за осъществяване изискванията на нашите клиенти, за предлагането на отстъпки и съпорт. Тази база данни е проектирана в съответствие с декларацията за сигурността на информацията от 6 януари 1978 с промените от 6 август 2004.
Ако клиентът се съгласи неговата лична информация да бъде разкрита, има право според съответния закон.За това клиентът трябва да попита BrazilianBikiniShop.com на:

Brazilian Bikini Shop SARL
75 Chemin des Collettes
06800 Cagnes sur Mer
France

В зависимост от избора, направен при създаването или консултирането по интернет за сметка, клиентът може да избере дали да получава или не информация за транзакциите на своя имейл адрес.
Ако клиентът не желае да получава такава информация,може да се свърже с:
info@brazilianbikinishop.com

Personal Data / PRIVACY POLICY


Our commitments with regards to protecting your personal data

So that you are able to browse on our website with peace of mind, we,�BRAZILIAN BIKINI SHOP, as the data controller, will explain to you how we collect, process and use your personal data in order to provide you with new, daily services in keeping with your rights.

We protect your privacy by ensuring the protection, confidentiality, non-alteration, availability and security of your personal data which you have given us over all of our channels of communication.

We are taking all of the necessary measures in order to:
 • provide you with clear and transparent information about the way in which your personal data will be collected and processed;
 • implement all the technical and organisational measures necessary to protect your personal data against disclosure, loss, alteration or access by an unauthorised third party;
 • only store your personal data for the required amount of time for the purposes of processing or specific services;
 • give you the option to access and modify your personal data that we process at any time, via your personal area on our websites.
To achieve these objectives, we have implemented appropriate technical and organisational measures in order to ensure that processing is in accordance with the applicable law concerning the protection of personal data.


When do we collect your personal data?

Your personal data can be collected when:
 • you create an account on our websites or mobile applications;
 • you visit our websites which may use cookies;
 • you add products to your shopping basket;
 • you buy our products online;
 • you subscribe to our newsletter or alerts;
 • you request a return;
 • you contact customer service via any form of communication at your disposal, such as email, instant messaging, etc;
 • you take part in a promotional competition;
 • you write a comment or a review about an item;
 • you share a review with a friend by email from an item description page;
 • you share a review on Facebook, Google +, Twitter, Delicious, Instagram, Snapchat or Pinterest from an item description page;
 • you fill out an input form or questionnaire on our websites or mobile applications;


What personal data do we collect?

We collect data that you give us within the context of our business relationship, in particular:
 • when you create a client or prospect account and you join a loyalty programme;
 • while your orders, returns and complaints are being managed;
 • when you contact our customer service;
 • when you take part in a promotional competition.
Cases where data collection is strictly necessary in order to provide you with a service are marked with an asterisk and generally require your surname, name, address, email address, landline or mobile number and date of birth.

We also collect personal data when you buy our products or when you use our services. In particular, we collect data concerning the amount and the nature of your purchases as well as information about your orders, your payments and your customer or prospect path on our online services.

In accordance with this regulation, we do not collect data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, genetic personal data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person's sex life or sexual orientation.

These categories of personal data are never collected or processed by BRAZILIAN BIKINI SHOP.

How do we use your data?

We process your personal data in a transparent and secure way. Your personal data is collected for the purposes detailed below.


Managing our obligations to our clients

Managing orders, deliveries and returns

As part of fulfilling our obligations to our clients, we collect and process your personal data in order to manage our business relationship, especially with regards to managing purchases and orders, delivering your products, handling your potential returns and offering services and promotional offers which may be of interest to you. This data helps us to improve your experience of buying online, as referred to below.

Managing the customer relationship/Loyalty programme

We use and store your personal data in order to update our customer files and offer you personalised, tailored services. We offer you the opportunity to join our loyalty programme in order to offer you goods and services which match, as far as possible, your consumption habits and interests.

Communicating with you�

We collect and store your personal data in order to communicate with you about your orders, your payments or your complaints to customer service.

Improving your customer experience

We analyse your personal data in order to improve your customer experience. Unless you object, this analysis enables us to offer you innovative products, additional or promotional offers or display advertisements which match, as far as possible, your consumption habits and interests.

Targeted advertising partners

BRAZILIAN BIKINI SHOP collects and analyses your data for marketing purposes (profiling), with the help of specialised service providers. In doing so, your data is converted into detailed, pseudonymised profiles (in other words, you cannot be personally identified in these profiles while advertising content is displayed during your internet browsing) to be used by our shops and our business partners with the aim of displaying online advertising campaigns targeting your interests and allowing you to benefit from offers which correspond to your consumption habits.

If you do not want to receive our targeted advertisements or those of our partners, you have several options available which allow you to disable this feature:
 • in your "My Account" area, go to the "My newsletters and alerts" section;
 • on your mobile device, activate the Limit Ad Tracking in your iOS phone settings or, on your Android phone, the setting which allows you to disable personalised advertisements.
Legal or regulatory requirements

We may be need to pass on your personal data in the event of legitimate requests by public authorities, particularly to meet requirements regarding national security, the fight against fraud or in accordance with the law.

Fraud prevention and the fright against fraud

The data collected is also used for fraud prevention and the fight against fraud, particularly with bank cards. BRAZILIAN BIKINI SHOP reserves the right to check the personal data given by the client when placing an order and to adopt all the measures judged necessary to verify that the person whose account is debited is in fact the person placing the order, in order to avoid any fraudulent payments. Proof of identity or proof of address may be required for this verification.

If there is no positive response from the customer, BRAZILIAN BIKINI SHOP reserves the right to cancel the order placed by the customer.

Debt collection

When the total amount of money due is not paid by the customer, it becomes outstanding debt. To this end, we may need to pass on your personal data to our debt collection service provider.

Other cases

In any other cases, you will be informed about the processing that BRAZILIAN BIKINI SHOP is planning to do.


Who are the recipients of your personal data?

We ensure that only authorised persons within BRAZILIAN BIKINI SHOP can access your personal data when this access is necessary for our business relationship.

Our service providers and targeted advertising providers can also be recipients of personal data that is strictly necessary for the provision of services that we will have entrusted them with (for example: delivery and return of your products to our warehouse, payment online, targeted promotional campaigns, debt collection, prevention and fight against fraud).


Where is your personal data stored?

The data is stored in accordance with French legislation and European regulation.

We may need to share personal data with other companies that is necessary for implementing services which you have acquired or subscribed to (examples: home delivery, collection point). A contract is required for operations with a service provider which receives your data in order to ensure the protection of your data and the respect of your rights.

If our service provider acts outside of the European Union, we protect the confidentiality of your personal data and your rights by using the data protection clauses recommended by the European Commission.

The period for which the data is stored follows the French Data Protection Authority's (CNIL) recommendations and/or complies with the legal obligations:

Data about your client account and your loyalty programme; Behavioural segmentation data : 5 years starting from the end of the relationship with the customer.

Proof of identity provided in the context of exercising the right to query, to access, to rectification or to object : 1 year starting from the date of receipt by BRAZILIAN BIKINI SHOP

Bank information (bank details/IBAN) : 10 years starting from the end of the business relationship with the customer.

Cookies : 24 months for Google Analytics and Facebook cookies and 13 months for all other cookies starting from when they are stored on the user's device.

Purchasing data : 5 years starting from the end of the relationship with the customer.

Prospects' data : 5 years from the end of relationship with the prospect.

At the end of these periods, we can then archive the data, notably to meet the limitation periods of legal and tax rules and those of legal proceedings.


Cookie management

Upon visiting our website, we may need to store cookies, if you accept, on your computer, through your web browser. During the period of validity or storage, cookies enable us to identify your computer during your next visits. BRAZILIAN BIKINI SHOP partners and service providers, or third-party companies, may also need to store cookies on your computer. Some cookies are essential for navigating our website, in particular for the successful running of the ordering process therefore, deleting them can cause problems. Only the transmitter of a cookie may read or modify data contained in the cookie.

Below you will find information concerning the cookies which may be stored on your computer while you are visiting BRAZILIAN BIKINI SHOP web pages, as well as how you can delete/refuse to accept these cookies on your computer.

Facebook : Advertising server, targeted advertising, analysis/measure, content personalisation, optimisation (Agreement status : http://www.facebook.com/about/privacy)

Google Analytics : Analysis/measure (Agreement Status : No opt-out procedure)

Vim�o (video player)


Thanks to the settings on your web browser, you can simply and freely choose to accept or refuse the storage of cookies on your computer at any time. You can configure your web browser as you wish, so that cookies are either accepted and stored on your computer or, on the contrary, refused.

You can configure your web browser in such a way:
 • That accepting or refusing a cookie is periodically suggested to you, before the cookie is able to be stored;
 • That you can systematically refuse the storage of cookies on your computer
Warning:�All configuration that you set up on your web browser with regards to accepting or refusing cookies may modify your web browsing, and certain services require the use of cookies as part of your access conditions. If you choose to refuse the storage of cookies on your computer or if you delete those which were stored, we accept no responsibility for the effects linked to the corrupted operation of our services, resulting from us not being able to store or consult the necessary cookies, that you have refused or deleted, for the operation of services.

How do you set your preferences, according to the browser you use?

Every browser has a different configuration. It is generally described in the help menu of your web browser. Therefore, we recommend that you read it so that you know how to modify your cookie preferences.

ForInternet Explorer
ForSafari
ForChrome
ForFirefox
ForOpera

Cookie management module

BRAZILIAN BIKINI SHOP has made a module available for website users enabling them to object to cookies stored on the website. To do this, the user can click on the "Customise" button on the information notification stating the purpose of the stored cookies, or click on the "My Account" tab, in the "My cookies" section. The user can modify their preferences at any time via the "My cookies" section.�

Disabling via an interprofessional platform

You can also log onto the Youronlinechoices website which is offered by digital advertising professionals who are all part of the EDAA (European Digital Advertising Alliance) and which is managed in France by the Interactive Advertising Bureau France. This European platform is shared on the internet by hundreds of advertising professionals. It consists of a centralised interface enabling you to accept or refuse cookies which are likely to be used in order to adapt the advertisements that may be displayed on your device's browser:�http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

BRAZILIAN BIKINI SHOP informs the user that this procedure does not prevent advertisements being displayed on internet sites that you visit. It only blocks the technology which allows for advertisements to be adapted to your interests.

Web Beacons

BRAZILIAN BIKINI SHOP uses web beacons on some of its website pages which allow it to count the number of visitors to the page. These web beacons can be used with some of our business partners, particularly in order to measure and improve the efficiency of certain advertisements. The data collected via these web beacons is anonymous and helps us to know how frequently visited certain website pages are, in order to better assist the website users.

Social network plug-ins

The website uses social media plug-ins, such as Facebook, Twitter (hereinafter "Social Networks"). For example, if the user is connected to Facebook while they are browsing the website, Facebook can directly link their visit to their Facebook user account, even if the user has not used the share button. If the user interacts through plug-ins, for example, by clicking on the "like" button or by leaving a comment, the corresponding information will be sent and stored on a Facebook server. It will be published on the user's Facebook account.

BRAZILIAN BIKINI SHOP does not manage the data collected by Social Networks via the buttons. The user should read the data protection policy published by the relevant Social Networks in order to understand the modalities of processing and the uses of collected data by these networks, as well as the configuration options available to protect their privacy. If the user does not want the Social Network to link the collected data from BRAZILIAN BIKINI SHOP to their Social Network user account, they must log out of the Social Network before visiting the website.

How can you exercise your rights?

You have the following rights, which allow you to control how we use your personal data:
 • the right to object to the processing of your personal data;
 • the right of access to the personal data that we process;
 • the right to rectify it;
 • the right to erasure;
 • the right to data portability;
 • the right to restriction of processing;
 • the right to provide instructions regarding the storage, erasure and communication of your personal data after your death.
You can exercise your rights:


BRAZILIAN BIKINI SHOP
1572 Route des pugets, 06700 Saint-Laurent-du-Var
FRANCE�

If you would like more detailed information about these rights, please contact us on the addresses mentioned above.

We reply to your requests as quickly as possible and in any case, within�one month�upon receipt of your request.

Our data security measures

Our security and confidentiality commitments

Respecting your rights to the protection, security and confidentiality of your data is our priority.

BRAZILIAN BIKINI SHOP has put technical and organisational security measures in place, adapted to the sensitivity level of the personal data, in order to protect it against any malicious breaches, any losses, alteration or disclosure to unauthorised third parties.

When creating, designing, selecting and using our services which are based on personal data, BRAZILIAN BIKINI SHOP factors in the right to the protection of personal data, from the very beginning.

For this reason, for example, we will carry out pseudonymisation or anonymisation, depending on the case, of personal data as soon as it is possible or necessary.

As all personal data is confidential, access to it is restricted to BRAZILIAN BIKINI SHOP employees or service providers working on the BRAZILIAN BIKINI SHOP account who need it to carry out their tasks. All people who have access to your data are bound by a confidentiality obligation and face disciplinary measures or other sanctions if they do not comply with these obligations.

A contract is required for operations with recipient third-parties in order to ensure the protection of your personal data and the respect of your rights.

We are fully committed to adequately protecting the personal data that you have entrusted us with. For the purposes of continual security and protection, we encourage you to exercise caution in order to prevent all unauthorised access to your personal data and to protect your devices (computer, smartphone, tablet) against any unwanted, even malicious, access, by using a strong password, which we recommend you change regularly. If you share a device, we recommend that you log off after each use.


Our data protection officer

Our data protection officer (DPO) is available to answer any of your questions at the following address:�[email protected]


Our contact details

We welcome your feedback and questions. If you wish to contact us, please send an email to
[email protected] or or call us on +33 9 73038365

Created by Dotec: Web & E-commerce