Saha

Play Video

SAHA là một nhăn hiệu đồ tắm của Colombia với sứ mệnh mục tiêu là tạo ra những trang phục hài ḥa giữa sự thoải mái cùng chất sáng tạo và hoàn thiện thiết kế mà đồng thời vẫn chuyển tải và tái định h́nh các xu hướng thời trang lớn.

Danh mục hàng
Kích cỡ
Kiểu áo tắm
Áo có đệm lót
Kiểu quần tắm
Màu sắc
Print
Xu hướng
1  2  Tiếp