Mo By Monica

Trang sức nhn hiệu Mo by Monica, với nhiều kiểu dy đeo lm từ lụa, bng hoặc dệt kim Lurex, bện quanh những mắc xch mạ vng hoặc bạc, dy da, dy ngọc trai v pha l Swarovski. Kha ci nam chm. Được chế tc thủ cng tại Php.