Mo By Monica

เครื่องประดับจากMo by Monica ที่ทำจากด้ายไหม ฝ้าย หรือด้าย Lurex โดยถักรอบโซ่ทองหรือเงิน หนัง มุก และคริสตัลจาก Swarovski โดยสายรัดยึดด้วยแม่เหล็ก ซึ่งทั้งชิ้นประดิษฐ์ด้วยมือจากประเทศฝรั่งเศส