Mishky

เครื่องประดับของ Mishky ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะกับสภาพสังคมปัจจุบัน รวมถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมด้วย โดยทั้งหมดจะเป็นงานทำมือล้วนซึ่งจะประกอบไปด้วยลูกแก้ว ด้ายโลหะ วัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดการแพ้หรือระคายเคือง และปลอดภัยสารนิเกิล

ǴԹ
:
สี
Print

Mishky เป็นแบรนด์เครื่องประดับของโคลัมเบียที่มีนโยบายรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง โดยการฝึกอาชีพให้กับแม่บ้านที่มีรายได้น้อย เพื่อให้พวกเธอสามารถทำงานที่บ้านได้ ทำให้พวกมีโอกาสใกล้ชิดลูกๆ มากขึ้น และเมื่อพวกเธอได้เรียนรู้มากขึ้น พวกเธอก็สามารถเป็นผู้สร้างสรรค์งานฝีมือที่มีทักษะได้ ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีเวลาเอาใจใส่และคอยให้คำแนะนำลูกๆ ของเธอได้ดังเดิม ซึ่งถือเป็นเจตนารมน์อันแท้จริงของสองผู้ร่วมก่อตั้ง Mishky นั่นก็คือ Tita Navia และ Martha Duran ซึ่งทั้งสองเป็นผู้ให้การสนับสนุนค่านิยมด้านสันติภาพ ความรัก และความสัมพันธ์อันดี โดยการถ่ายทอดออกมาในเชิงสัญลักษณ์ ผ่านงานโลหะอันประณีต โดยเฉพาะในส่วนใจกลางหรือส่วนสำคัญของกำไลของพวกเขา ซึ่งเครื่องประดับทำมือทั้งหมดจะทำด้วยลูกแก้วคุณภาพสูง หรือไม่ก็เป็นด้ายโลหะชั้นดีที่ร้อยเข้ากับวัสดุต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น ยาง ดีบุก หรือวัสดุอื่นๆ ที่สามารถนำมารีไซเคิลใ้ช้ใหม่ได้ โดยที่เครื่องประดับทุกชิ้นจะไม่ทำให้เกิดการแพ้ และรับประกันได้ว่าปลอดจากนิเกิลอย่างสิ้นเชิง

1  2  3  4  5  6  Ѵ