Cyann

ชุดว่ายน้ำบราซิลจากแบรนด์ Cyann ที่กำลังอยู่ในกระแสความนิยม ที่มีการปรับแต่งและเพิ่มลูกเล่นรวมทั้งสีสันให้เป็นแบรนด์ที่ไม่ซ้ำแบบใคร